DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Je tam ešte jedna výnimka (definícia Kvalita SK, pozn.), do surovín sa nezapočítava voda.

Kontrola potravín - 04.03.2013
Pravda

Tento výrok je pravdivý ako sa uvádza v Odseku 3 bode 3 v Zásadách posudzovania a udeľovania Značky kvality SK na poľnohospodárske produkty a potraviny (zdroj)

"Bod 3.: Predpísaná spotreba domácich surovín u všetkých výrobkov musí byť najmenej 75 % z celkovej spotreby surovín, pričom pri výpočte percentuálneho zastúpenia surovín sa nezapočítava  pridaná voda. Pôvod surovín zodpovedajúci požiadavkám žiadateľ deklaruje v žiadosti."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.03.2013
success
error