DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Dušan Caplovic vs. Pavol Abrhan
Aktivita parlamentu v poslednom týždni opät nastavila témy, ktoré dominovali nedelným diskusiám. Jednou bol zákon o používaní menšinových jazykoch, druhou vyhlásenie smerom k Madarsku po prijatí novej ústavy. Poslanci Caplovic a Abrhan mali vela priestoru na prezentáciu postojov svojich strán, a ("tradicne") sa vo väcšine tém nezhodli. Argumentacne sa diskusia nijak nelíšila od toho, co za ostatné týždne produkovali politické strany, diváci si tak mohli zopakovat, co chce/nechce vlastne nový zákon menšinám dat, co ne/prinesie nová madarská ústava a aj to, kto ne/hlasoval za novelu zákona o štátnom obcianstve na konci minulého volebného obdobia.

Dušan Čaplovič

SMER-SD
11 4 3 4

Pavol Abrhan

KDH
9 3 1 3
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Dušan Čaplovič
 • Pavol Abrhan
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Má každý právo, keď bude zasa prihlásiť (ako kandidát do voľby na generálneho prokurátora, pozn.).

V politike - 29.05.2011
Nepravda

Článok 2, odstavec 2 volebného poriadku o voľbe kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora:  (2) Poslanci podávajú návrhy kandidátov na vymenovanie za generálneho prokurátora predsedovi národnej rady písomne a odôvodnené v termíne, ktorý určí predseda národnej rady.Nie je pravda, že sa môže...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...konal tak ako konal, že do tajnej voľby nešiel a v podstate namočil koaličných poslancov, že tam sú kupovaní, lebo takto to vyhlásil, že sa nebude zúčastňovať tejto hry, čo spochybnil teda predovšetkým koaličných poslancov...

V politike - 29.05.2011
Pravda

Jozef Čentéš v súvislosti so svojím vzdaním sa kandidatúry na post GP mimo iného vyhlásil:"Súhlas s kandidatúrou na vymenovanie za generálneho prokurátora som vzal späť, pretože v súvislosti s tajnou voľbou sa objavili podozrenia z možného korupčného správania a možného vydierania, ktoré sú predmeto...

Pavol Abrhan

KDH

Zatiaľ bolo vyjadrenie predsedov koaličných strán, že majú dôveru pána Čentéša, zatiaľ bolo vyjadrenie pána Čentéša, že má záujem kandidovať...

V politike - 29.05.2011
Pravda

J. Čentéš 19. mája 2011 potvrdil agentúre SITA, že chce kandidovať do ďalšej voľby generálneho prokurátora. Kandidovať mieni v v prípade, že bude vyhlásená verejná voľba a bude oslovený. Jediné, čo ho zaujíma, je to, aby všetko prebehlo v súlade so zákonom a ústavou.   Podporu mu opät...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

A ešte jednu poznámku k tomu, čo som chcel povedať pri tom, pri tých menšinách. V jednej nemenovanej obci pri Šamoríne mám, máme informácie o tom ako sa vyplňovali tieto sčítania, lebo si tam prišli časť obci je maďarské dotazníky, časť slovenské, tak maďarskí spoluobčania si museli zobrať slovenský, aby si presne, lebo tam sú odborné termíny, aby mohli vyplniť v maďarskom jazyku tieto sčítacie formuláre, čiže toto je veľmi dôležité a preto hovorím o tom ako by sa mala meniť.

V politike - 29.05.2011
Neoveriteľné

Keďže Čaplovič neudáva obec, nevieme pravdivosť tohto výroku overiť. O problémoch s hárkami si môžete prečítať napríklad tu....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...napríklad u nás v Petržalke sa sto komisárov vzdalo starostovi Bajanovi...

V politike - 29.05.2011
Pravda

V najväčšej mestskej časti Bratislavy, v Petržalke, sa vzdalo funkcie sčítacieho komisára viac ako 100 občanov a mestská časť zabezpečila za nich náhradníkov....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...naviac pán Veszelei veľmi dobre vieme, že pochádza z lona SMK a bol pri zakladaní Mostu-Híd...

V politike - 29.05.2011
Nepravda

V čele Úradu na ochranu osobných údajov stojí Gyula Veszelei, ktorého nominovala SMK ešte za druhej vlády M. Dzurindu. G. Veszelei v nedávnom rozhovore pre denník SME povedal: "Členstvo v SMK som zrušil hneď, ako som bol nominovaný. Odvtedy sa snažím vystupovať bez ohľadu na bývalú politickú prísluš...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Pretože sčítanie ľudu Slovenskej republiky sa nedeje posledné dva týždne. Tri roky sa na to pripravujeme, máme spoločné ciele, lebo je to sčítanie v Európskej únii. Tam sú isté by som povedal záležitosti rovnaké, tam nie je možné niečo meniť...

V politike - 29.05.2011
Pravda

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 sa uskutočňuje v rámci celo-EU sčítania, uskutoční sa teda vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Požiadavka na realizáciu štatistického zisťovania v EÚ je daná nariadením 763/2008. Toto nariadenie hovorí aj o tom, že metodika sčítania a postupy by mali byť v čl...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...čiže je tu Ústava Maďarskej reformovanej cirkvi, ktorá zakotvuje zjednotenie na základe maďarskej etnicity...

V politike - 29.05.2011
Pravda

SITASynoda Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku schválila pripojenie cirkvi k Maďarskej reformovanej cirkvi.Tá vznikla v roku 2009 ako cirkev, ktorá zjednocuje všetkých reformovaných Maďarov v krajinách bývalého Uhorska (Karpatskej kotline). Ide o cirkev, ktorá je definovaná na etnickom zákl...

Pavol Abrhan

KDH

Veď samozrejme aj pri prerokovávaní toho návrhu zákona, ak sa pamätáte ako odpoveď na maďarský zákon o dvojitom občianstve, my sme upozorňovali, že budú strácať občianstvo aj tí občania, ktorí majú záujem nie získať maďarské, ale iné. Nechceli ste o tom ani počuť, že teraz je treba a tiež sme mali svoje podmienky...

V politike - 29.05.2011
Nepravda

Žiaľ nepodarilo sa nám dohľadať vyjadrenia politikov z KDH, ktoré by potvrdzovali slová poslanca P. Abrhana. Naopak, na stránke KDH si je možné prečítať názory predsedu strany J. Figeľa z obdobia, kedy NR SR schválila  protiopatrenie voči maďarskému zákonu. SITA 18. máj 2010: Kresťanskodemokratic...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Ale ste to podporili (prijatie novely zákona o štátnom občianstve na konci minulého volebného obdobia, pozn.).

V politike - 29.05.2011
Pravda

Pri vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bolo hlasovanie nasledovné:Klub KDHVšetci hlasovali za vládny návrh zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky okr...

Pavol Abrhan

KDH

Ja som vždy hovoril a môj názor bol, že to nemá v tomto vyhlásení byť (zmienka o tom, že Slovensko "berie na vedomie" prijatie Maďarskej ústavy, pozn.)

V politike - 29.05.2011
Neoveriteľné

Nenašli sme vyjadrenie Abrhna, v ktorom by sa spomínalo, že vo vyhlásení k Maďarsku nemá byť zmienka, že Slovensko "berie na vedomie" novú ústavu.Napr v HN sa píše: "Pavol Abrhan hovorí, že osobne by niektoré veci z textu vyhlásenia vypustil. „Ale budeme rešpektovať to, čo vyšlo aj za našej účasti z...

Pavol Abrhan

KDH

Ďalšie vyhlásenie pripravila Slovenská národná strana. Strana Smer neprišla s žiadnym svojim návrhom...

V politike - 29.05.2011
Pravda

V súvislosti s vyhlásením k maďarskej ústave bol v hre aj opozičný návrh vyhlásenia z dielne SNS....

Pavol Abrhan

KDH

Ja si myslím, že nie, lebo v ústave nie sú stanovené tieto záležitosti (spôsob udeľovania volebného práva a "prevzatie zodpovednosti" za osud zahraničných Maďarov, pozn.), len sa vytvára ten priestor.

V politike - 29.05.2011
Zavádzajúce

V článku XXI maďarskej ústavy (.pdf) sa uvádza:"(1) Každý dospelý občan Maďarska s pobytom na území Maďarska má právo byť volený a právo voliť v parlamentných voľbách, miestnych voľbách poslancov a starostov, ako aj vo voľbách do Európskeho parlamentu. Právo voliť alebo rozsah tohto práva môžu byť o...

Pavol Abrhan

KDH

My sme boli tí, ktorí sme v rámci vládnej koalície iniciovali, aby bolo prijaté uznesenie Národnej rady a v tom vyhlásení práve tieto dva body sú. V tom vyhlásení sa uvádza potvrdzuje záväzok rozvíjať Slovenskú republiku na princípe individuálnych práv a ďalej, odmieta akékoľvek účinky legislatívy iných krajín vrátane základného zákona Maďarska na území Slovenskej republiky.

V politike - 29.05.2011
Pravda

Vo vyhlásení k maďarskej ústave sa sa okrem iného konštatuje:"Parlament zároveň potvrdzuje záväzok rozvíjať Slovensko na princípe individuálnych práv ako zvrchovaný štát zaručujúci slobodu a rovnosť pred zákonom všetkým jednotlivcom nachádzajúcim sa pod jeho jurisdikciou.""Národná rada SR odmieta ak...

Pavol Abrhan

KDH

My sme boli tí, ktorí sme v rámci vládnej koalície iniciovali, aby bolo prijaté uznesenie Národnej rady...

V politike - 29.05.2011
Pravda

NR SR schválila vyhlásenie k prijatiu maďarskej ústavy. Návrh vyhlásenia bol predložený koalíciou ako celkom, no iniciatíva prišla zo strany KDH. Ako sa uvádza na ich stránke: "Táto reakcia slovenského parlamenetu vzišla z iniciatívy Kresťanskodemokratického hnutia." To by ešte samo osebe na potvrde...

Pavol Abrhan

KDH

Predsedníctvo KDH 18. apríla, v deň, keď sa prijímala ústava prijalo vyhlásenie. Nebudem ho celé čítať, ale len dve vety. "Pre nás je, po prvé, pre nás je problémom otvorenie volebného práva vo väzbe na udeľovanie maďarského štátneho občianstva aj osobám bez priamej väzby na pobyt na území Maďarska a druhým problémom je prevzatie zodpovednosti za osud Maďarov žijúcich mimo jeho hranice s podporou kolektívnych samospráv."

V politike - 29.05.2011
Pravda

Vo vyhlásení KDH (18. apríla 2011, pozn.) k schválenej maďarskej ústave sa okrem iného píše:"Je nám ľúto, že krátko po prijatí maďarskej ústavy KDH musí konštatovať niektoré problémové body schváleného dokumentu. Po prvé je pre nás problémom otvorenie volebného práva vo väzbe na udeľovanie maďarskéh...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Ak pán podpredseda vlády Maďarskej republiky a podpredseda Fideszu v našich Hospodárskych novinách napíše, že je tá tragédia roku 1920, že sa mnoho miliónov Maďarov našlo na druhej strane hraníc...

V politike - 29.05.2011
Zavádzajúce

S podpredsedom maďarskej vlády Tiborom Navracsicsom urobili rozhovor české Hospodářské noviny. Aj keď Navracsics pripomenul rok 1920, nepovedal, že sa vtedy ocitlo za hranicami "mnoho miliónov Maďarov", ale "veľká časť maďarského národa".Nehovoril ani o "tragédií"."Protože znáte historii, dobře víte...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

V podstate oni, ja hovorím okolo takých 60 až 80 tisíc občanov maďarskej národnosti je práve z rómskej národnostnej menšiny...

V politike - 29.05.2011
Neoveriteľné

Denník SME prišiel 16. mája 2011 s informáciou, že sčítanie obyvateľstva zrejme znova ukáže nereálne nízky počet Rómov. Pri poslednom sčítaní sa k rómskej národnosti prihlásilo 89 920 obyvateľov, oproti roku 1991 to bol nárast o 14­tisíc. Oba údaje sú však nepresné, keďže podľa odhadov žije na ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Nuž, pán Bugár to priznal v rozhovore, že išli sme so 150% podmienkami návrhu zákona, novely zákona a potom sme uhrali sme to na 80, teraz povedali, že uhrali na 79 %...

V politike - 29.05.2011
Pravda

V rozhovore Bugár hovoril všeobecne o atmosfére v koalícii, a o tom, aké stratégie Most môže využiť pri rokovaniach.Prikladáme preklad celej otázky a odpovede:Új Szó: "Spomínali ste atmosféru, ktorá sa uvoľnila. Tak sa však zdá, že spolu s týmto sa nezmenila veľká časť reštriktívnych zákono...

Pavol Abrhan

KDH

...ten pôvodný návrh bol iný, ten pôvodný návrh sa týkal aj používania dajme tomu jedálnych lístkov v reštauráciách, sa týkal označenia, v proste, ten pôvodný návrh musel prejsť veľkými zmenami...

V politike - 29.05.2011
Nepravda

Pôvodný návrh  nehovorí nič o jedálnych lístkoch v reštauráciách, jediná zmienka o informovaní v reštauráciách je v paragrafe 4, odstavec 6, ktorý však zostal aj v schválenom znení zákona. ...

Pavol Abrhan

KDH

...ale stále je to uvedené ako možnosť (používanie tlačív v menšinovom jazyku, pozn.), čiže je vecou samosprávy či túto možnosť využije pre svojich občanov alebo či ju nevyužije.

V politike - 29.05.2011
Nepravda

Podľa § 2 ods. 3 schváleného znenia zákona (.doc) osoba patriaca k národnostnej menšine má právo komunikovať v ústnom aj písomnom styku pred orgánom verejnej správy aj v jazyku menšiny. V prípade, že si toto právo uplatní, "orgán verejnej správy poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...viete veľmi dobre, že rusínski starostovia a primátori v tej oblasti, rusínskej oblasti na severovýchodnom Slovensku, aj úplne nechcú. Odmietajú, aby si dali tlačiť tlačivá v azbuke, lebo mnohí ľudia už ani nepoznajú azbuku, čiže je tam viacero problémov...

V politike - 29.05.2011
Pravda

Po schválení zákona o používaní jazykov národnostných menšín korzar.sme.sk napísal:Rusínom jazykový zákon nechýba. Niektorí ho považujú za zbytočný. (...)  Zákon o používaní jazyka národností je však podľa neho (Ján Božík, starosta Kurimky, pozn.) zbytočný, robí len zlú krv a skomplikuje ľuďom život...

Pavol Abrhan

KDH

...a naopak sa stal tento návrh (na zníženie kvóra nie na 15, ale na 18 percent, pozn.) predmetom ostrej kritiky pána poslanca Podmanického a pána poslanca Maďariča...

V politike - 29.05.2011
Neoveriteľné

Novela zákon o používanie jazyka menšín bola predmetom kritiky aj Jána Podmanického(Smer), ktorý povedal, že tento zákon „bude maďarizovať aj obce, v ktorých nežije ani jeden Maďar“.Nesúhlasné vyjadrenia k novele zákona o používaní jazyka menšín mal taktiež Maďarič (Smer), ktorý novele vyčítal vytlá...

Pavol Abrhan

KDH

...na výbore pre kultúru a médiá, ktorého som členom, som predložil tento návrh o 18% ani jeden poslanec Smeru ten návrh nepodporil, čiže tam sa vaši poslanci nezachovali tak ako vy hovoríte, že by ste takýto návrh podporili, a že by ste ho očakávali, lebo ani jeden, ani jeden, tam Smer štyroch poslancov, ani jeden jediný ...

V politike - 29.05.2011
Neoveriteľné

Poslanec P. Abrhan, ktorý je členom výboru pre kultúru a média, hovoril v polovici mája tohto roku o takomto návrhu.Hnoline.sk: "Zvažujeme, že by sme dali pozmeňovací návrh, ktorý by sa týkal percenta. Počas rokovaní sme vždy hovorili, že máme problém s 15 percentami. A keďže chceme r...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

To sa ešte len rokovalo a veľmi som smutný aj tuna s mojim kolegom, ktorý jasne vystupoval, že pôjde minimálne na tú 18% hranicu toho kvóra, že to bude presadzovať KDH ...

V politike - 29.05.2011
Pravda

KDH chcelo v rámci legislatívneho procesu prijímania zákona o používaní jazykov národnostných menšín predložit pozmenujúci návrh, ktorý by hranicu pre používanie jazyka menšín urcil na 18%. Pozmenujúci návrh nakoniec nepredložili, pretože nezískali dostatok poslaneckých podpisov. Za zákon hlasovali ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Trápi to len niektorých politikov a trápi to predovšetkým agendu Mostu-Híd, pretože to bola jedna jediná agenda, s ktorou išiel do parlamentu, respektíve nastúpil do parlamentu s novelou tohto zákona, ktorú predložil úrad pána podpredsedu vlády Chmela ...

V politike - 29.05.2011
Zavádzajúce

Otázky týkajúce sa národnostných menšín nie sú jedinou agendou, s ktorou Most-Híd vstupoval do parlamentu, čo celkom jednoducho dokazuje program strany (.pdf). Zákon o používaní jazykov národnostných menšín bol pre Most-Híd dôležitý, ale v minulosti bola pre stranu dôležitá napríklad aj otázka odvod...

Pavol Abrhan

KDH

Táto vyhrážka nezaznela v takomto zmysle, že by odchádzali (Most, pozn.) z vlády a z vládnej koalície.

V politike - 29.05.2011
Pravda

Denník Pravda 20. mája 2011 píše, že Most-Híd o odchode z vlády v prípade neúspechu (neprijatia zákona o používaní jazykov menšín, pozn.) zatiaľ nehovorí. "Nie sme zatiaľ v pozícií, aby sme o tom uvažovali. Budeme rokovať, máme čas do utorka," uviedla poslankyňa Mostu Edita Pfundtner....

Pavol Abrhan

KDH

Most-Híd predkladal návrh 10% a pre nich, oni tvrdili, že je už kompromisom 15% a preto nechceli ísť, nechceli ísť ďalej.

V politike - 29.05.2011
Pravda

tvnoviny.sk:"Most-Híd navrhuje v zákone zníženie kvóra pre používanie jazyka menšiny z 20 na 15 percent. S tým nesúhlasí KDH. 'Pre nás je zníženie kvóra problém. Chceme kompromis medzi 15 a 20 percentami,' uviedol dnes pre agentúru SITA podpredseda KDH Pavol Abrhan. Podla informácií agentúry SITA kr...

Pavol Abrhan

KDH

Ja som aj vo svojom vystúpení v parlamente spomenul, že za 20 rokov, za posledných 20 rokov vždy, keď sme rokovali o jazykovom zákone, alebo o zákone používania jazykov národnostných menšín, tak vždy tá diskusia bola zaujímavá, vzrušujúca, vždy to vyvolávalo aj určité napätie a to znamená, že táto téma je pre politikov zaujímavá a snažia sa osloviť, snažia sa osloviť voličov.

V politike - 29.05.2011
Pravda

Na začiatku svojho vystúpenia v rozprave k návrhu zákona o používaní jazykov národnostných menšín Pavol Abrhan povedal:"...od 1989 roku, keď v pléne diskutujeme na tému jazykového zákona, alebo na tému zákona o používaní jazyka národnostných menšín, toto rokovanie je sprevádzané zaujímavou a miestam...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

... konal tak ako konal, že do tajnej voľby nešiel a v podstate namočil koaličných poslancov, že tam sú kupovaní, lebo takto to vyhlásil, že sa nebude zúčastňovať tejto hry, čo spochybnil teda predovšetkým koaličných poslancov ...

V politike - 29.05.2011
Zavádzajúce

Jozef Čentéš v súvislosti so svojím vzdaním sa kandidatúry na post GP mimo iného vyhlásil: "Súhlas s kandidatúrou na vymenovanie za generálneho prokurátora som vzal späť, pretože v súvislosti s tajnou voľbou sa objavili podozrenia z možného korupčného správania a možného vydierania, ktoré sú pre...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Ja som bol aj na miestnej časti a bavil som sa organizačným výborom a tam vznikajú vážne problémy len vďaka tomu, že sa pustila teraz agenda spochybňovania sčítania ľudu.

V politike - 29.05.2011
Neoveriteľné

Dušan Čaplovič

SMER-SD

... a po druhé pán predseda Úradu vyšiel dva týždne pred sčítaním ľudu s takýmto spochybňovaním sčítania ľudu ...

V politike - 29.05.2011
Pravda

Priebeh sčítania: Od 13. do 20. mája 2011 budú sčítací komisári roznášať formuláre. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája. Údaje vyplnené vo formulároch musia byť aktuálne k tomuto dátumu Vyplnené formuláre budú komisári zbierať od 21. mája do 6. júna. ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...ja hovorím a hovorí to aj naša strana, že konať by mala predovšetkým exekutíva, ale exekutíva od prvého januára v tejto oblasti takto nič nekonala, a keď predložila ten návrh, tak Maďari zasalutovali a povedali koniec.

V politike - 29.05.2011
Nepravda

Prinášame aspoň časť aktivít Slovenskej vlády vo vzťahu k Maďarsku: 17. február 2011 -  stretnutie Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre európsku a euroatlantickú integráciu. Rovania za slovenskú viedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Milan Ježovica, za ...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Bol tu návrh a bol to váš podpredseda parlamentu, ktorý navrhol stretnutie, týchto, obidvoch vyhláseniach, aby sa urobilo spoločné vyhlásenie, bol tam Marek Maďarič náš a Miroslav Číž, ktorý presadzoval niektoré veci, ktoré samozrejme, lebo toto je vlažné vyhlásenie a na druhej strane to je príliš horúce, aby sa nejakým spôsobom našiel nie kompromis, ale konsenzus a to bolo zo strany koaličných strán, ktorí tam, ktorí tam zastupovali odmietnuté, pretože.

V politike - 29.05.2011
Pravda

SITA: "Schválený text výboru potvrdzuje záväzok rozvíjat SR na princípe individuálnych práv a odmieta exteritoriálne úcinky madarskej legislatívy, vrátane novoprijatej ústavy. S vlastným, ostrejším znením prišli aj poslanci za SNS, ich návrh však zahranicný výbor neodobril, podporili ho len prítomn...

Pavol Abrhan

KDH

Snáď nechcete hovoriť, aby, že by ste podporili ostrý protest proti výrokom niektorých politikov Maďarskej republiky, keď to nerobilo Maďarsko ani vo vzťahu ku nám...

V politike - 29.05.2011
Pravda

O ostrej kritike výrokov slovenských politikov zo strany Maďarska sme nenašli zmienku, ale napríklad v roku 2008 maďarský prezident Sólyom kritizoval Slotove výroky....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...a poviem to aj slovami pred, ktoré dneska povedal v Pravde Štefan Markuš, beriem ho ako nestranného diplomata, skvelého diplomata, keď povedal, že sme ho mali dávno, dávno prijať ešte pred prijatím Ústavy Maďarska.

V politike - 29.05.2011
Neoveriteľné

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Tu sú iné veci, ktoré sa tam zakladali v pôvodnom návrhu, ktoré sa postupne aj v rámci koalície, teda hovorím nie Matovičom, aby sme zase nehovorili, naozaj nezbožťujme toto meno v Národnej rade sa menili, pretože samozrejme boli iné názory aj na jednotlivých rezortoch a tak ďalej...

V politike - 29.05.2011
Pravda

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 284) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - poslanec Dostál, 2. n...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Však sme povedali na začiatku nášho vládnutia, že dodržíme status quo, čo sa týka menšinových vzťahov a my sme to aj dodržiavali ...

V politike - 29.05.2011
Neoveriteľné

Pravdou je, že Ficova vláda sľubovala udržanie statu quo v otázke maďarskej menšiny. Nám už ale neprináleží hodnotiť, či tento sľub dodržala alebo nie....

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Ale potom načo sme prijímali, tak to bola aj možnosť (používanie tlačív v menšinovom jazyku, pozn.) aj doteraz.

V politike - 29.05.2011
Neoveriteľné

V zákone č. 184/1999 (.pdf) Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín sa okrem iného píše: § 4 (1) Obec podľa § 2 ods. 1 môže na svojom území označovať ulice a iné miestne geografické značenia aj v jazyku menšiny. (2) V obci podľa § 2 ods. 1 sa dôležité informácie, najmä výstražné, upozor...

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...mnohí občania Slovenskej republiky maďarskej národnosti neovládajú ani kvalitne maďarský jazyk, hoci majú 90% vyučovania na školách len v maďarskom jazyku...

V politike - 29.05.2011
Neoveriteľné

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...a ja som štyri roky robil podpredsedu vlády a zachovali sme status quo, nič sa nedialo, dokonca myslím si, že v tej oblasti na menšinových územiach bol pokoj...

V politike - 29.05.2011
Nepravda

Velký rozruch spôsobilo napríklad prijatie novely zákona o štátnom jazyku. V tomto výroku Caplovic protirecí aj sám sebe, ked v roku 2009 tvrdil: "Vláda Roberta Fica robí lepšiu menšinovú politiku ako jej predchodkyna, tvrdí podpredseda vlády pre vedomostnú spolocnost, európske záležitosti, ludské p...

success
error