DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

Ja si myslím, že nie, lebo v ústave nie sú stanovené tieto záležitosti (spôsob udeľovania volebného práva a "prevzatie zodpovednosti" za osud zahraničných Maďarov, pozn.), len sa vytvára ten priestor.

Dušan Caplovic vs. Pavol Abrhan - 29.05.2011
Zavádzajúce

V článku XXI maďarskej ústavy (.pdf) sa uvádza:

"(1) Každý dospelý občan Maďarska s pobytom na území Maďarska má právo byť volený a právo voliť v parlamentných voľbách, miestnych voľbách poslancov a starostov, ako aj vo voľbách do Európskeho parlamentu. Právo voliť alebo rozsah tohto práva môžu byť obmedzené na trvalý pobyt v Maďarsku a spôsobilosti byť volený, ako aj na základe ďalšieho ústavného zákona.

(2) Za porušenie princípu rovnosti volebného práva nemôže byť považované, ak ústavný zákon udelí ďalší hlas matkám v rodinách s neplnoletými deťmi, alebo iným osobám, ktoré určí zákon."

Článok D Ústavy zas deklaruje zodpovednosť za Maďarov žijúcich mimo územia Maďarska, nehovorí však už o tom, že by za týmto účelom mal byť prijatý ďalší ústavný zákon.

Ústava teda poskytuje priestor na dodatočnú úpravu volebného práva, nie však zodpovednosti za zahraničných Maďarov.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.05.2011
success
error