DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Pretože sčítanie ľudu Slovenskej republiky sa nedeje posledné dva týždne. Tri roky sa na to pripravujeme, máme spoločné ciele, lebo je to sčítanie v Európskej únii. Tam sú isté by som povedal záležitosti rovnaké, tam nie je možné niečo meniť...

Dušan Caplovic vs. Pavol Abrhan - 29.05.2011
Pravda

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 sa uskutočňuje v rámci celo-EU sčítania, uskutoční sa teda vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Požiadavka na realizáciu štatistického zisťovania v EÚ je daná nariadením 763/2008. Toto nariadenie hovorí aj o tom, že metodika sčítania a postupy by mali byť v členských štátoch čo najpodobnejšie, aby bolo zabezpečená čo najlepšia porovnateľnosť údajov. V prílohe nariadenia sú uvedené aj témy, ktoré sa majú v sčítaní zisťovať.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.05.2011
success
error