DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...ja hovorím a hovorí to aj naša strana, že konať by mala predovšetkým exekutíva, ale exekutíva od prvého januára v tejto oblasti takto nič nekonala, a keď predložila ten návrh, tak Maďari zasalutovali a povedali koniec.

Dušan Caplovic vs. Pavol Abrhan - 29.05.2011
Nepravda

Prinášame aspoň časť aktivít Slovenskej vlády vo vzťahu k Maďarsku:

17. február 2011 -  stretnutie Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre európsku a euroatlantickú integráciu. Rovania za slovenskú viedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Milan Ježovica, za Maďarskú stranu rokovania viedol štátny tajomník rezortu diplomacie Zsolt Németh. Témami rozhovorov boli aktuálne európske témy súvisiace s maďarským predsedníctvom v EÚ. Hovorili aj o konkrétnych otázkach spolupráce v rámci projektu Dunajskej stratégie a pripravovanej európskej stratégie pre Rómov. Obe strany potvrdili záujem na pokračovaní v koordinácii predsedníctva Slovenska vo V4 s predsedníctvom Maďarska v EÚ. Témou stretnutia bol aj rozvoj dopravnej infraštruktúry medzi oboma krajinami.

12. máj 2011 – stretnutie ministrov zahraničných vecí Mikuláša Dzurindu a Jánosa Martonyiho v Bratislave. Témou spoločného stretnutia ministrov boli aktuálne otázky slovensko-maďarských vzťahov. Obaja ministri ocenili spoluprácu oboch krajín počas slovenského predsedníctva SR vo V4 a maďarského predsedníctva v Rade EÚ. Rovnako diskutovali aj o aktuálnych otázkach rozvoja cezhraničnej spolupráce a spolupráce oboch krajín v oblasti energetiky. Ministri sa venovali aj pripravovaným infraštruktúrnym projektom, pričom spoločne podpísali dodatok Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici. Šéfovia rezortov diplomacie zdôraznili, že aj napriek rozdielnym názorom na citlivé otázky v oblasti vzájomných vzťahov prebiehajú rokovania v otvorenej, priateľskej a konštruktívnej atmosfére s cieľom zlepšiť podmienky každodenného života občanov oboch krajín.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.05.2011
success
error