DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

Veď samozrejme aj pri prerokovávaní toho návrhu zákona, ak sa pamätáte ako odpoveď na maďarský zákon o dvojitom občianstve, my sme upozorňovali, že budú strácať občianstvo aj tí občania, ktorí majú záujem nie získať maďarské, ale iné. Nechceli ste o tom ani počuť, že teraz je treba a tiež sme mali svoje podmienky...

Dušan Caplovic vs. Pavol Abrhan - 29.05.2011
Nepravda

Žiaľ nepodarilo sa nám dohľadať vyjadrenia politikov z KDH, ktoré by potvrdzovali slová poslanca P. Abrhana.

Naopak, na stránke KDH si je možné prečítať názory predsedu strany J. Figeľa z obdobia, kedy NR SR schválila  protiopatrenie voči maďarskému zákonu.

SITA 18. máj 2010:

Kresťanskodemokratické hnutie vyzýva Maďarskú republiku, aby sa zdržala jednostranných krokov a tak, ako ju zaväzujú medzinárodné zmluvy, bilaterálne rokovala so Slovenskom. Ak Budapešť prijme navrhovaný zákon o dvojakom občianstve bez konzultácie s našou vládou, Kresťanskodemokratické hnutie bude iniciovať preventívne opatrenia. "Vidíme ich v legislatívnej zmene zákona o štátnom občianstve, tie by smerovali k strate takto nadobudnutého zdvojeného štátneho občianstva občana Slovenskej republiky," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii predseda KDH Ján Figeľ.

Kresťanskí demokrati považujú postup Maďarska za jednostranný premyslený krok, ktorý je brzdou na ceste dobrého priateľstva a je proti duchu spoločnej Európy. "V 21. storočí schvaľovať novelu zákona o štátnom občianstve na zákone z roku 1879 skôr pripomína revizionizmus a je krok späť," vyhlásil Figeľ. Po nástupe Fideszu sa podľa neho krajiny vracajú k témam, ktoré ich rozdeľovali pred ôsmimi rokmi. "Je mi ľúto, že nová vláda v Maďarskej republike takto otvára agendu aj medzi Slovenskom a Maďarskom, zvyšuje to nedôveru, nedorozumenia," poznamenal Figeľ. Štátne občianstvo bez podmienky trvalého pobytu tak, ako je definované v pripravovanom maďarskom návrhu, je v Európskej únii bezprecedentné.

Poukazovanie na iné ako štandardné formy dvojakého občianstva podľa Figeľa neobstoja. Slovensko uznáva dvojaké občianstvo za presných zákonných podmienok. Ako odpoveď na rozdelenia kontinentu z minulosti vníma Figeľ európsku integráciu. "V jej rámci máme všetci štátne občianstvo, národné občianstvo a spoločné európske, teda istým spôsobom už všetci máme dvojité občianstvo, a toto je ďalšia forma, ktorá nie je v duchu vytvárania spoločnej jednotnej Európy," dodal Figeľ.

27. máj 2010:

Kresťanskodemokratické hnutie podporilo právnu normu reagujúcu na schválený zákon o dvojakom maďarskom občianstve.

Novela dopĺňa nový spôsob straty občianstva. Doteraz mohli ľudia o občianstvo prísť prepustením zo štátneho zväzku SR na vlastnú žiadosť, po novom možno občianstvo stratiť aj „nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle“. Postup sa nebude vzťahovať na prípady, ak občan Slovenskej republiky nadobudne cudzie štátneho občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva, alebo ak dieťa získa občianstvo cudzieho štátu narodením. Ten, kto stratil štátne občianstvo, bude podľa novely povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť obvodnému úradu v sídle kraja. Ak by tak neurobil, dopustí sa priestupku a dostane pokutu 3 319 eur.

Novela upravuje aj výkon verejných funkcií, ktoré sú viazané na štátne občianstvo SR. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, dňom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky zaniká pracovnoprávny pomer, štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný právny vzťah zakladajúci funkciu, zamestnanie alebo povolanie, výkon ktorých je podmienený štátnym občianstvom Slovenskej republiky

Poslanec D. Lipšic počas rozpravy k tomuto zákon povedal:

"Vyjadrím sa aj k samotnému obsahu zákona, ktorý považujem za súladný s ústavou."

Faktom tiež zostáva, že všetci prítomní poslanci KDH hlasovali za vládny návrh zákona o štátnom občianstve.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.05.2011
success
error