DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Má každý právo, keď bude zasa prihlásiť (ako kandidát do voľby na generálneho prokurátora, pozn.).

Dušan Caplovic vs. Pavol Abrhan - 29.05.2011
Nepravda

Článok 2, odstavec 2 volebného poriadku o voľbe kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora:  (2) Poslanci podávajú návrhy kandidátov na vymenovanie za generálneho prokurátora predsedovi národnej rady písomne a odôvodnené v termíne, ktorý určí predseda národnej rady.

Nie je pravda, že sa môže prihlásiť úplne každý, nutný je súhlas poslanca(ov), ktorý návrhy kandidátov podávajú.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.05.2011
success
error