DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

My sme boli tí, ktorí sme v rámci vládnej koalície iniciovali, aby bolo prijaté uznesenie Národnej rady a v tom vyhlásení práve tieto dva body sú. V tom vyhlásení sa uvádza potvrdzuje záväzok rozvíjať Slovenskú republiku na princípe individuálnych práv a ďalej, odmieta akékoľvek účinky legislatívy iných krajín vrátane základného zákona Maďarska na území Slovenskej republiky.

Dušan Caplovic vs. Pavol Abrhan - 29.05.2011
Pravda

Vo vyhlásení k maďarskej ústave sa sa okrem iného konštatuje:

"
Parlament zároveň potvrdzuje záväzok rozvíjať Slovensko na princípe individuálnych práv ako zvrchovaný štát zaručujúci slobodu a rovnosť pred zákonom všetkým jednotlivcom nachádzajúcim sa pod jeho jurisdikciou."

"Národná rada SR odmieta akékoľvek exteritoriálne účinky maďarskej ústavy."


Jedná sa teda v podstate o preformulvané body z vyššie uvedeného vyhlásenia KDH:
"Je nám ľúto, že krátko po prijatí maďarskej ústavy KDH musí konštatovať niektoré problémové body schváleného dokumentu. Po prvé je pre nás problémom otvorenie volebného práva vo väzbe na udeľovanie maďarského štátneho občianstva aj osobám bez priamej väzby na pobyt na území Maďarska. Druhým problémom je prevzatie zodpovednosti za osud Maďarov žijúcich mimo jeho hraníc s podporou kolektívnych samospráv."

Dátum zverejnenia analýzy: 28.05.2011
success
error