DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Bol tu návrh a bol to váš podpredseda parlamentu, ktorý navrhol stretnutie, týchto, obidvoch vyhláseniach, aby sa urobilo spoločné vyhlásenie, bol tam Marek Maďarič náš a Miroslav Číž, ktorý presadzoval niektoré veci, ktoré samozrejme, lebo toto je vlažné vyhlásenie a na druhej strane to je príliš horúce, aby sa nejakým spôsobom našiel nie kompromis, ale konsenzus a to bolo zo strany koaličných strán, ktorí tam, ktorí tam zastupovali odmietnuté, pretože.

Dušan Caplovic vs. Pavol Abrhan - 29.05.2011
Pravda

SITA: "Schválený text výboru potvrdzuje záväzok rozvíjat SR na princípe individuálnych práv a odmieta exteritoriálne úcinky madarskej legislatívy, vrátane novoprijatej ústavy.

S vlastným, ostrejším znením prišli aj poslanci za SNS, ich návrh však zahranicný výbor neodobril, podporili ho len prítomní clenovia za Smer-SD, Vincent Lukác ako jediný clen výboru za SNS sa na zasadnutí nezúcastnil. Predseda výboru František Šebej (OKS, clen klubu Most-Híd) sa nazdáva, že miernejšie znenie je postacujúce.

'Je dostatocnou reakciou v danom okamihu, je reakciou na schválenú (madarskú) ústavu, nereaguje a priori na iné normy, ktoré budú riešit obcianstvo zahranicných Madarov a ich volebné právo. Až budú prijaté, potom možno reagovat,' povedal. Zdôraznil, že znenie je výsledkom koalicnej dohody, súhlasí s ním Most-Híd aj rezort zahranicných vecí. Pavol Hrušovský z KDH sa nazdáva, že vyhlásenia tohto typu by nemali predkladat politické strany lebo sú potom vnímané politicky a clenov výboru vyzval, aby návrh výboru podporila aj opozícia."

Z pôvodného koalicného textu na základe pozmenovacieho návrhu poslanca I. Matovica zmizla formulka: "Národná rada SR tiež deklarovala, že berie na vedomie prijatie madarskej ústavy". Vzhladom nato, že NR SR nakoniec 27. mája 2011 schválila koalicné vyhlásenie, možno považovat Caplovicove tvrdenie za pravdivé.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.05.2011
success
error