DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

...ale stále je to uvedené ako možnosť (používanie tlačív v menšinovom jazyku, pozn.), čiže je vecou samosprávy či túto možnosť využije pre svojich občanov alebo či ju nevyužije.

Dušan Caplovic vs. Pavol Abrhan - 29.05.2011
Nepravda

Podľa § 2 ods. 3 schváleného znenia zákona (.doc) osoba patriaca k národnostnej menšine má právo komunikovať v ústnom aj písomnom styku pred orgánom verejnej správy aj v jazyku menšiny. V prípade, že si toto právo uplatní, "orgán verejnej správy poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny", pre tento orgán je to teda povinnosťou a nie možnosťou.
Rovnakú povinnosť má aj v prípade vydania rozhodnutia, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny. Na požiadanie sa dvojjazyčne musí vydať aj rodný, sobášny alebo úmrtný list či nejaké povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie alebo vyhlásenie.


Dátum zverejnenia analýzy: 28.05.2011
success
error