DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Béla Bugár vs. Pavol Paška
Hlavnou témou sobotnej relácie V politike bol zákon o používaní menšinových jazykov. Pavol Paška sa snažil oznacit Most-Híd ako stranu, ktorej jedinou agendou je obhajoba práv madarskej menšiny. Mimo to niekolko krát zavádzajúco interpretoval znenie vládou navrhovaného zákona, ked okrem iného tvrdil, že nová úprava bude oproti predošlému stavu nákladná. Na druhej strane Béla Bugár zjemnoval nové znenie zákona. 

Béla Bugár

MOST-HÍD
8 1 2 2

Pavol Paška

SMER-SD
2 2 4 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Béla Bugár
 • Pavol Paška
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Pavol Paška

SMER-SD

Je tiež priestor, chceme otvorene hovoriť, čo nám vadí a prečo nám to vadí, ale nemôže byť odpoveďou ignorancia typu ani neprídeme na stretnutie, lebo my budeme v septembri pripravovať ústavu a v tej ústave sa dodnes alebo sú návrhy, ktoré hovoria dokonca o druhej komore, pretože existuje a vy to viete pán predseda návrh, aby maďarský parlament mal druhú komoru, kde by mohlo byť využité aj pasívne volebné právo maďarských občanov, ktorí žijú mimo Maďarskej republiky.

V politike - 04.04.2011
Zavádzajúce

Návrh ústavy, ktorý predkladajú Fidesz a KDNP (pdf) nešpecifikuje volebný systém ani zloženie parlamentu. Pracovný materiál z októbra 2010 o princípoch pre tvorbu novej ústavy (pdf) počíta s variantou jednokomorového aj dvojkomorového parlamentu (strana 2). Podobu parlamentu má,...

Béla Bugár

MOST-HÍD

Ja už som hovoril, že pre nás je to veľký problém. (volebné práve pre zahraničných Maďarov, navrhované Orbánovou vládou, pozn.)

V politike - 04.04.2011
Pravda

Ako informuje TASR z 20. marca 2011:"Bugár si nemyslí, že prípadné zavedenie aktívneho volebného práva pre zahranicných Madarov na volby do madarského parlamentu je v poriadku. 'Dokonca si myslím, že keby nieco také tu bolo nastolené, tak toto je už aj vec na stôl Európskej únie.'"...

Béla Bugár

MOST-HÍD

To znamená, že ak my dvaja ovládame povedzme menšinový jazyk, tak samozrejme a vy ste úradníčka a ja som úradník a príde tam, prídete tam vy, tak samozrejme môžem s vami aj v menšinovom jazyku, ak ten dotyčný ovláda, lebo som čítal paragraf 7, ktorý zakazuje, to znamená, že ten úradník nemôže byť nútený, aby, aby sa učil jazyk menšiny.

V politike - 04.04.2011
Pravda

V zákone o používaní jazykov národnostných menšín (.pdf)  § 7 ods.1 znie nasledovne:"Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používať v úradnom styku štátny jazyk a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi môžu použiť aj jazyk menšiny. Orgán verejnej správy a jeho zam...

Béla Bugár

MOST-HÍD

Druhá vec, ja si vyprosím, aby niekto tu hovoril o tom, že pre nás je len dominantná jedna a to maďarská menšina. Viete, na rozdiel od vás, my máme napríklad okresných predsedov aj Rusínov, aj v Republikovej rade sú rôzni aj Rómovia.

V politike - 04.04.2011
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám overiť etnické zloženie Republikovej rady Most-Híd ani okresných predsedov....

Béla Bugár

MOST-HÍD

Referendom meníme názvy. Neexistuje. Komárno nie je možné zmeniť na Komárom, ale maďarský názov, to znamená v tomto prípade Komárom by bolo možné, keby to nebolo ako, ako vyhovujúce a z historického hľadiska zlé, je možné zmeniť na niečo iné, to znamená, že len názov, len názov alebo označenie v menšinovom jazyku, nič viac.

V politike - 04.04.2011
Pravda

V návrhu novely tohto zákona sa zavádza Miestne referendum o zmene označenia obce. Podľa nového paragrafu 4a:(1) Obec podľa § 2 ods. 1 môže formou hlasovania svojich obyvateľov rozhodnúť o zmene označenia obce v jazyku menšiny uvedenej v nariadení vlády Slovenskej republiky;bude umožnené meniť len o...

Béla Bugár

MOST-HÍD

V poriadku, tak zákon o používaní menšinových jazykov bez sankcií je bezzubý, takže ak úradník tam, kde je to možné nedovolí používať menšinový jazyk, tak samozrejme, toto, toto môže mať určitý dopad.

V politike - 04.04.2011
Pravda

Situácie, kedy budú úradníci sankcionovaní na základe navrhovanej novely zákona, sú presne vymedzené v § 7b:(1) Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, ktorý v obci podľa § 2 ods. 1:a) neumožní občanovi Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k ...

Béla Bugár

MOST-HÍD

Nikto nemôže nikoho nútiť, že športové podujatia musí byť v troch jazykoch. No prepáčte, o čom hovoríte? Nečítali ste zákon.

V politike - 04.04.2011
Pravda

V navrhovanej novele zákona sa v § 7b zavádzajú sankcie pre špecifické prípady komunikácie príslušníkov národnostných menšín s orgánmi verejnej správy, najmä v úradnom styku. Pri športových podujatiach je uvedená len možnosť informovať občanov v jazyku národnostných menšín (§4, ods. 6), sankcie sa v...

Pavol Paška

SMER-SD

Ak teda môže, nemusí, čo je prirodzená poloha každej právnej normy, tak potom prečo zavádzate sankcie za nedodržanie od 50 do tuším 2500 eur?

V politike - 04.04.2011
Zavádzajúce

Oproti aktuálne platnému a účinnému Zákonu č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín navrhovaná novela skutočne zavádza sankcie (§ 7b), ak orgán verejnej správy neumožní komunikáciu v jazyku národnostných menšín. Sú to špecifické prípady komunikácie najmä v úradnom styku a uvádz...

Pavol Paška

SMER-SD

Športové podujatia, kultúrne podujatia. Organizátori podujatí. Všetko, a tak ďalej, a tak ďalej. To budú samosprávy, tlmočenie, zabezpečenie, zoberte si také obdobie pán, také mesto. (povinnosť obce zabezpečiť tlmočenie, pozn.)

V politike - 04.04.2011
Nepravda

V aktuálne platnom a účinnom zákone č. 184/1999 Z.z. sa v §7, ods.2 uvádza:(2) Orgán verejnej správy v obci podľa § 2 ods. 1 je povinný vytvárať podmienky na používanie jazyka menšiny podľa tohto zákona a osobitných zákonov.Navrhovaná novela ho plánuje doplniť o dodatok:„a to aj prostredníctvom...

Pavol Paška

SMER-SD

Ten zákon ide meniť 12 súvisiacich právnych noriem a bude dávať všetky bavíme sa o veciach ako je zrušenie titulkovania slovenského, keď už sa teda bavíme o maďarskom vysielaní.

V politike - 04.04.2011
Pravda

Článok VIII v bode 5 návrhu zákona prináša zmenu Zákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, kedy dopĺňa paragraf 5, odsek 1, písm. a) týmito slovami:„Pri vysielaní inojazyčných televíznych relácií určených pre príslušníkov národnostnej menšiny sa titulky v štátnom jazyku alebo be...

Pavol Paška

SMER-SD

Ten zákon ide meniť 12 súvisiacich právnych noriem a bude dávať takú možnosť ako napríklad referendom meniť názvy.

V politike - 04.04.2011
Zavádzajúce

Miestne referendum o zmene označenia obce je naozaj v návrhu zákona pridané, konkrétne v novom paragrafe 4a:"(1) Obec podľa § 2 ods. 1 môže formou hlasovania svojich obyvateľov rozhodnúť o zmene označenia obce v jazyku menšiny uvedenej v nariadení vlády Slovenskej republiky."Umož...

Pavol Paška

SMER-SD

Ale veď to je, a funguje to tak dodnes, a to je ten hlavný argument, ktorý sa snaží vysvetliť a prečo som presvedčený, že to, čo som povedal na úvod je úplná pravda a nezastierajme si oči, lebo ten zákon mení pomaly 12 tuším iných zákonov. Ide do zákona o štátnom jazyku, myslím slovenského jazyka.

V politike - 04.04.2011
Pravda

Vo vládnom návrhu zákona sa okrem Zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín mení alebo dopĺňa aj ďalších 13 zákonov:Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní;Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí;Zákon Slovenskej národnej...

Béla Bugár

MOST-HÍD

Minimálne, minimálne je to o tom, čo som na začiatku hovoril, že už pred 10 rokmi vyše tucet obcí sa dostalo do takej situácie, že sčítanie ľudu z 20% klesli pod 20, 19% alebo 18.

V politike - 04.04.2011
Pravda

Prinášame zoznam obcí, u ktorých pri sčítaní ľudu v roku 2001, nastal percentuálny pokles obyvateľov maďarskej národnosti: Počet obyvateľov maďarskej národnosti v percentách na základe sčítania ľudu v roku 1991 Počet obyvateľov maďarskej národnosti v percentách na základe sčítania ľudu v roku ...

Béla Bugár

MOST-HÍD

Však jazyk slovenský chráni zákon o štátnom jazyku. Funguje to tak a bude to fungovať ako doteraz s tým, že samozrejme, tá hranica sa mení. Keď si zoberiete starý zákon, môžem vám citovať, ale predpokladám, že to jednak nechcete, na to nemáme čas ako vždy.

V politike - 04.04.2011
Zavádzajúce

Asi najzásadnejšou zmenou podla tohto návrhu zákona zníženie kvóra na 15%, ale zdaleka nie je jedinou. Návrh dalej rozširuje možnosti, kedy príslušníci menšín alebo obyvatelia SR používajúci jazyk menšín majú možnost používat tento jazyk v úradnom styku, pri vydávaní úradných dokladov, v zdravotníck...

Béla Bugár

MOST-HÍD

Na jednej strane hovoríte. Týmto zákonom vytláčame slovenský jazyk, tak vám prečítam paragraf 7: Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používať v úradnom styku štátny jazyk a samozrejme, za určitých podmienok môžu aj, aj jazyk menšiny, ale orgány verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládať jazyky menšiny.

V politike - 04.04.2011
Zavádzajúce

Zákon c. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v §7 hovorí: "(1) Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používat v úradnom styku štátny jazyk /1/ a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi môžu použit aj jazyk menšiny. Orgán verejnej správy a je...

Pavol Paška

SMER-SD

Za našej vlády sme ešte dokonca zvýšili ten nadštandard, vysoký nadštandard, nemusel sa používať slovenský jazyk označovaný ako prvý. Práve to používanie vysielania, vysielania lokálnych televízií, rozhlasov mohli ísť v jazyku maďarskom.

V politike - 04.04.2011
Zavádzajúce

Z výroku nie je úplne zrejmé, o ktorých konkrétnych zmenách pán Paška hovorí. Ak by sme sa ale pozreli na Zákon č. 220/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, ktorý minulá vláda novelizovala v roku 2009, nájdeme tam §5, ktorý umožňuje použiť jazyk národnostných menšín nasledovným spôsobom:"...

Béla Bugár

MOST-HÍD

Dobre, ale musím, ale musím povedať, že tak isto, ak sa jedná o odvodovú reformu, kto je tá politická strana, ktorá chráni živnostníkov, ktorá napríklad už, už dá sa povedať, presvedčila koaličných partnerov, že v prípade dohodárov akým spôsobom by sme mohli riešiť, ak toto nie je agenda potrebné pre občanov Slovenskej republiky, no prepáčte, ale potom ste absolútne vedľa.

V politike - 04.04.2011
Pravda

Zo správy SITA  vyplýva, že strana Most-Híd sa usiluje hájiť záujmy živnostníkov a dohodárov. Ivan Švejna sa vyjadril, že urobí všetko preto, aby výsledná dohoda v koalícii o odvodovom zaťažení živnostníkov a dohodárov nebola taká, ako sa v súčasnosti javí, že by mohla byť. Vyjadrenie Bugára:"M...

Béla Bugár

MOST-HÍD

Tak isto nezmyslom je, ak hovoríme o tom, že jedinou agendou strany Most-Híd je, je povedzme menšinová tematika. No, tak môžme napríklad hovoriť o tom, že dnes sme mali tlačovku, teda pardon, včera sme mali tlačovku k zdravotným záležitostiam. Zdravotníctvo vôbec ako problém, ako to vidíme.

V politike - 04.04.2011
Pravda

Tlačová konferencia strany Most-Híd sa konala 1. apríla 2011, pričom témou bola oblasť zdravotníctva. Most-Híd uviedol, že momentálne nevidí priestor na vytvorenie zdravotného pripoistenia, o ktorom hovoril Ivan Uhliarik. Vyzývala Uhliarika, aby konal v procese elektronizácie zdravotníctva a napokon...

Pavol Paška

SMER-SD

Viete, asi by sme ale najprv naozaj mali odpovedať na tú vašu prvú otázku, ktorú ste položili aj pánovi predsedovi Mostu-Híd, a to aký je vlastne dôvod, kde je tá príčina, prečo práve teraz treba riešiť tento problém (znižovanie kvóra, pozn.) a myslím si, že tá odpoveď je veľmi jednoduchá, je to jediná politická agenda Mostu-Híd ako koaličnej strany.

V politike - 04.04.2011
Nepravda

Je pravdou, že Most-Híd sa snaží znížiť kvórum pre používanie jazyka národnostných menšinami, avšak nie je to ich jediná agenda, čo dokazujú nižšie uvedené odseky.Predvolebný program strany Most-Híd bol vyhodnotený za jeden z najlepších v oblasti sociálnej a dôchodkovej politiky.INEKO hodnotilo vole...

Béla Bugár

MOST-HÍD

Tak isto hovoríte o titulkovaní. Prečítajte si zákon o RTS. Kde jednoznačne zákon hovorí, však máte to v paragrafoch, že titulky musia byť.

V politike - 04.04.2011
Nepravda

Zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky hovorí v § 5, že:(1) Vysielanie rozhlasovej programovej služby a vysielanie televíznej programovej služby sa na území Slovenskej republiky uskutočňuje v štátnom jazyku okrem vysielaniaa) inojazyčných televíznych relácií 9a) s titulkami ...

Béla Bugár

MOST-HÍD

Referendom meníme názvy. Neexistuje.

V politike - 04.04.2011
Neoveriteľné

Béla Bugár

MOST-HÍD

Ja, keď počúvam, znovu musím povedať tie nezmysly, to strašenie, že dostáva sa do úzadia slovenský, teda štátny jazyk, ja som aj vo svojom vystúpení poukázal na to, že v zákone, ktorý má 9 paragrafov 23 krát jednoznačne je povedané, že štátny jazyk a menšinový jazyk alebo niečo je možné aj v menšinovom jazyku vybrať.

V politike - 04.04.2011
Neoveriteľné

Vo vládnom návrhu zákona o používaní jazykov národnostných menšín sa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. mení a dopĺňa v ôsmich paragrafoch.Ja som narátal dokonca viac ako 23 krát, že je jednoznačne povedané "že štátny jazyk a menšinový j...

success
error