DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Ale veď to je, a funguje to tak dodnes, a to je ten hlavný argument, ktorý sa snaží vysvetliť a prečo som presvedčený, že to, čo som povedal na úvod je úplná pravda a nezastierajme si oči, lebo ten zákon mení pomaly 12 tuším iných zákonov. Ide do zákona o štátnom jazyku, myslím slovenského jazyka.

Béla Bugár vs. Pavol Paška - 04.04.2011
Pravda

Vo vládnom návrhu zákona sa okrem Zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín mení alebo dopĺňa aj ďalších 13 zákonov:

 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní;
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí;
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda;
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku;
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii;
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky;
 • Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov;
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií);
 • Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku;
 • Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu;
 • Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky;
 • Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).

Dátum zverejnenia analýzy: 04.04.2011
success
error