DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Nikto nemôže nikoho nútiť, že športové podujatia musí byť v troch jazykoch. No prepáčte, o čom hovoríte? Nečítali ste zákon.

Béla Bugár vs. Pavol Paška - 04.04.2011
Pravda

V navrhovanej novele zákona sa v § 7b zavádzajú sankcie pre špecifické prípady komunikácie príslušníkov národnostných menšín s orgánmi verejnej správy, najmä v úradnom styku. Pri športových podujatiach je uvedená len možnosť informovať občanov v jazyku národnostných menšín (§4, ods. 6), sankcie sa v tomto prípade neuplatňujú.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.04.2011
success
error