DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Ten zákon ide meniť 12 súvisiacich právnych noriem a bude dávať všetky bavíme sa o veciach ako je zrušenie titulkovania slovenského, keď už sa teda bavíme o maďarskom vysielaní.

Béla Bugár vs. Pavol Paška - 04.04.2011
Pravda

Článok VIII v bode 5 návrhu zákona prináša zmenu Zákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, kedy dopĺňa paragraf 5, odsek 1, písm. a) týmito slovami:

„Pri vysielaní inojazyčných televíznych relácií určených pre príslušníkov národnostnej menšiny sa titulky v štátnom jazyku alebo bezprostredne nasledujúce vysielanie v štátnom jazyku nevyžadujú.“

Dátum zverejnenia analýzy: 04.04.2011
success
error