DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Tak isto hovoríte o titulkovaní. Prečítajte si zákon o RTS. Kde jednoznačne zákon hovorí, však máte to v paragrafoch, že titulky musia byť.

Béla Bugár vs. Pavol Paška - 04.04.2011
Nepravda

Zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky hovorí v § 5, že:

(1) Vysielanie rozhlasovej programovej služby a vysielanie televíznej programovej služby sa na území Slovenskej republiky uskutočňuje v štátnom jazyku okrem vysielania

a) inojazyčných televíznych relácií 9a) s titulkami v štátnom jazyku alebo s ich bezprostredne nasledujúcim vysielaním v štátnom jazyku,

Navrhovaná novela však mení tento zákon nasledovným doplnením, uvedeným v článku VIII, bode 5:

„pri vysielaní inojazyčných televíznych relácií určených pre príslušníkov národnostnej menšiny sa titulky v štátnom jazyku alebo bezprostredne nasledujúce vysielanie v štátnom jazyku nevyžadujú“.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.04.2011
success
error