DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Na jednej strane hovoríte. Týmto zákonom vytláčame slovenský jazyk, tak vám prečítam paragraf 7: Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používať v úradnom styku štátny jazyk a samozrejme, za určitých podmienok môžu aj, aj jazyk menšiny, ale orgány verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládať jazyky menšiny.

Béla Bugár vs. Pavol Paška - 04.04.2011
Zavádzajúce

Zákon c. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v §7 hovorí:
 
"(1) Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používat v úradnom styku štátny jazyk /1/ a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi môžu použit aj jazyk menšiny. Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládat jazyk menšiny."

Podla navrhovanej zmeny tohto zákona sa v tomto paragrafe: 

  • odkaz na poznámku pod ciarou 1 vypúšta; 
  • slová 'môžu použit' nahrádzajú slovom 'používajú.'
Bugár správne citoval pôvodnú verziu zákona, v novej však slovo "môžu používat" je zmenené na používajú, co mení dikciu zákona.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.04.2011
success
error