DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Beblavý vs. Draxler o slovenskom školstve
Minister školstva Juraj Draxler sa v diskusii stretol s poslancom parlamentu Miroslavom Beblavým zo strany SIET. Hlavnou témou bolo (neúspešné) odvolávanie ministra Draxlera z funkcie a dôvody tohto odvolávania, taktiež sa diskutéri rozprávali o požiadavkách Slovenskej komory ucitelov ci o rozširovaní kapacít materských škôl. 

Juraj Draxler

SMER-SD
13 2 2 1

Miroslav Beblavý

Nestraníci
16 1 1 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Juraj Draxler
 • Miroslav Beblavý
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Túto stratégiu (Správu o stave školstva, pozn.) síce najprv vláda do parlamentu doručila ako provizórny materiál, ale potom už nikdy finálnu verziu nedoručila, lebo minister Kažimír a premiér Fico odmietli garantovať školstvu navýšenie peňazí, ktoré školstvo potrebovalo...

O 5 minút 12 - 28.10.2015
Pravda

Pôvodné znenie Správy o stave školstva bolo skutočne doručené do NR SR, finálna verzia však neprešla medzirezortným pripomienkovým konaním kvôli námietke Ministerstva financií jednak z dôvodu nemožnosti vyčlenenia financií na opatrenia, ktoré obsahovala Správa, a taktiež kvôli jej obsahovým nedostat...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...predseda vlády si urobí tlačovku s vami v škôlke o tom, že dá 5 miliónov eur (...) 1500 miest, to znamená päť percent toho, sedem percent toho (z celkového počtu potrebných miest pre deti v materských školách, pozn.)...

O 5 minút 12 - 27.10.2015
Pravda

Premiér Robert Fico sa zúčastnil vo štvrtok 22. októbra 2015 na tlačovej konferencii v priestoroch Materskej školy na Sadovej ulici v Rovinke, kde oznámil vznik 67 nových tried v materských školách pre 1500 detí. Tento počet predstavuje približne 6,12% z celkového počtu potrebných miest (24500). N...

Juraj Draxler

SMER-SD

v posledných rokoch...naozaj dvojnásobne rýchlo rástli platy pedagogických zamestnancov oproti tomu ako rástli platy v národnom hospodárstve...

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

O posledných štyroch rokoch možno povedať, že priemerný nárast priemernej mesačnej mzdy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve (6,9%) bol skutočne viac ako dvakrát väčší ako nárast priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve(2,78%). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Informácie o výv...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

..lyžiarske zájazdy..ho stojí 20 miliónov z 2-miliardového rozpočtu školstva.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Podľa štátneho rozpočtu na rok 2016 (hlavná kniha, s. 70) majú byť výdavky ministerstva školstva 1,23 miliardy euro. Z toho 499 miliónov eur na regionálne školstvo, 464 miliónov eur na vysoké školstvo a zvyšných približne 360 miliónov eur na šport, vedu a techniku, administratívu a spolufinanco...

Juraj Draxler

SMER-SD

...sme zarazili zákonom letné prepúšťanie učiteľov, podobne ako sme vychádzali v ústrety iným požiadavkám, bolo tam navyšovanie dovoleniek pre rôzne kategórie zamestnancov v školstve, veľmi nedávne cez dve novelizácie zákonov.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Novela Zákonníka práce a zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, o ktorej hovoril Juraj Draxler, nadobudla účinnosť 1. marca 2015, a mala za úlohu riešiť prepúšťanie pedagogických zamestnancov na letné prázdniny. Novela tiež riešila výmeru dovolenky pre niektorých pedagogických p...

Juraj Draxler

SMER-SD

...v tejto chvíli nevypršia tie kredity (získané učiteľmi, pozn.) po tom 7-ročnom období, lebo je tam stále ďalšie prechodné obdobie.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Neoveriteľné

Platnosť kreditov, ktoré mali učitelia možnosť získať absolvovaním akreditovaných kuzov, napísaním učebíc, prípadne vytvorením pomocných učebných materiálov, má skončiť v roku 2016. Slovenská komora učiteľov bojuje za to, aby dočasnosť kreditov bola zrušená. Aj keď minister Draxler sľuboval zmenu a ...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...keď váš vlastný materiál povie, že na to, aby sme mali tu (..) deti v škôlkach, ktoré potrebujeme, chýba 24 500 miest...

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Dňa 3. decembra 2014 sa uskutočnila 137. schôdza vlády SR, kde v rámci návrhu programu rokovania bola schválená aj Analýza situácie v materských školách – kapacitná nedostatočnosť. Podľa Analýzy v materských školách chýba približne 24 500 miest potrebných pre dosiahnutie 95 % zaškolenosti detí vo ve...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

A koľko zaplatíte mestu Bratislave, kde ich chýba polovica(miest v materských školách, pozn.)?

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa počet nevybavených žiadostí o prijatie do MŠ sa zvýšil z 1 679 v roku 2004 na 9 682 v roku 2013. Takmer polovica neuspokojených žiadostí je v Bratislavskom kraji, o ostatných krajoch sa pohybuje od 5&nbs...

Juraj Draxler

SMER-SD

... vždy sme zdôrazňovali(súčasná vláda SMER-u, pozn.), že tých 10 a potom postupne 5 miliónov eur, ktoré idú na materské školy, že to je na to, aby sme ošetrili niektoré extrémne oblasti.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Financie na rozšírenie kapacít materských škôl boli vyčlenené postupne z prvého (10 miliónov eur) a potom z druhého sociálneho balíka (5 miliónov eur) a boli primárne určené na zvyšovanie kapacít škôlok, ich rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu modelových materských škôl. Za kľučový problém vláda ...

Juraj Draxler

SMER-SD

..aj v tých sociálnych balíčkoch sa darí presadzovať veci, ktoré sú priamo spojené so školstvom, či už ide o výstavbu napríklad materských škôl, alebo aj veci ako sú tie príspevky na lyžiarsky výlet alebo školu v prírode, ktorá predsa len súvisí so školským prostredím...

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Prvý vládny sociálny balíček predstavený v júni 2014 obsahoval 15 opatrení, medzi nimi aj rozšírenie kapacít škôlok a jaslí (200-tisíc miest pre deti) a zvýšenie príspevkov asistentom zdravotne postihnutých žiakov v školách a  vytvorenie 1000 pracovných miest pre absolventov pedagogiky. Druhý v...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...vláda predkladá do parlamentu rozpočet na tri roky,..v tých ďalších rokoch ten rozpočet.. obsahuje nulové navýšenie peňazí aj do vysokých škôl aj do základných a stredných škôl v rokoch 2017 a 2018..

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Tabuľka, ktorá je súčasťou Návrhu štátneho rozpočtu na roky 2016-2018, je dôkazom nulového navýšenia výdavkov regionálneho školstva a verejných vysokých škôl na Slovensku pre obdobie rokov 2017 a 2018. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý....

Juraj Draxler

SMER-SD

Chcem jednu technickú vec povedať k tomu rozpočtu. Naozaj rozpočet je opticky nižší na školstvo, ale je to zapríčinené tým, že za ostatné dva roky sa čerpali eurofondy v oveľa vyššom objeme ako doteraz. Jednoducho preto, že bol koniec programového obdobia... Z verejných zdrojov máme v skutočnosti vyšší rozpočet ako bol na tento rok.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Celkový rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu je pre rok 2016 naozaj opticky nižší ako pre rok 2015.  Posledné dva roky (2014 a 2013), ktoré boli poslednými rokmi programového obdobia čerpania z fondov EÚ 2007-2014, naozaj došlo k vyššiemu čerpaniu prostriedkov z fondov EÚ opro...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

... my ako myslím si, že prvá opozičná strana v histórii Slovenska v najbližších týždňoch predstavíme náš rozpočet na najbližšie štyri roky...

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Nepodarilo sa nám nájsť informáciu, že by niektorá strana v histórii Slovenska predstavila svoj návrh na rozpočet na štvorročné obdobie. Časť výroku, ktorá sa týka pripravovaného materiálu strany Sieť nehodnotíme, keďže sa týka budúcnosti. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  Tradične sa rozpoče...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...oni (učitelia/ Slovenská komora učiteľov, pozn.) len žiadajú to, čo im aj minister Čaplovič ešte sľuboval, keď bol teda ministrom tejto vlády a podpredsedom strany Smer.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Bývalý minister školstva Dušan Čaplovič v roku 2013 sľuboval, že do roku 2016 sa zvýšia platy učiteľov na 1,2-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Navýšenie platov na takúto úroveň požaduje aj Slovenská komora učiteľov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Slovenská komora učiteľov požaduj...

Juraj Draxler

SMER-SD

Jednoducho, nemôžte (učitelia/ Slovenská komora učiteľov, pozn.) prísť s tým, že sa má štátny rozpočet, ktorý už je pripravený, zmeniť rádovo o pol miliardy, pretože my sa bavíme, to navýšenie je takmer 150 miliónov len platov na budúci rok a vy tam ešte požadujete 400 miliónov k tomu.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Vládny návrh zákona o rozpočte na budúci rok je v schvaľovacom procese v NR SR. Nárast platov zamestnancov štátnej správy nie len učiteľov, má stáť štátnu kasu 148 miliónov. Slovenská komora učiteľov žiada ale výraznejšie zvýšenie platov pre učiteľov, ako aj navýšenie rozpočtu regionálneho školstva ...

Juraj Draxler

SMER-SD

Môžem korigovať predovšetkým niektoré čísla na budúci rok už po tom 4-percentnom zvýšení (miezd v školstve, pozn.) by mala byť priemerná mzda pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve približne 1,16 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Nepravda

V auguste 2015 minister uviedol, že sa bude snažiť o 5 % zvýšenie platov. Podľa rozpočtu na rok 2016 porastú platy učiteľov v regionálnom školstve len o 4 %. Podľa vládnych odhadov priemernej mzdy však budú dosahovať len jej približne 1,09 násobok. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.1. januára...

Juraj Draxler

SMER-SD

...do konca septembra sa pre ďalší školský rok prihlásilo do duálu (duálneho systému vzdelávania na stredných odborných školách, pozn.) ďalších 261 firiem...

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

O prihlásení ďalších 261 firiem do systému duálneho vzdelávania informovala hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Výrok pre hodnotíme ako pravdivý.Do systému duálneho vzdelávania sa v školskom roku 2016/2017 prihlásilo 261 zamestnávateľov zo všetkých oblastí hospodárstva a kút...

Juraj Draxler

SMER-SD

Duálne vzdelávanie, ja som konzistentne od začiatku rozprával, týmto zákonom otvárame dvierka pre duál. Neznamená to, že keď sa prijme zákon, okamžite tu budeme mať duálny systém taký, aký existuje po dlhých desaťročiach v Rakúsku alebo vo Švajčiarsku či v Nemecku.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

V minulosti minister Draxler viackrát avizoval, že prijaté zmeny v zákone o duálnom vzdelávaní sú len prvým krokom k zavedeniu tohto systému. Duálne vzdelávanie existuje v spomínaných krajinách skutočne už niekoľko desaťročí, v prípade Nemecka napríklad od roku 1969, vo Švajčiarsku od druhej svetove...

Juraj Draxler

SMER-SD

...a prijali sme inovované štátne vzdelávacie programy... Navyše sme naozaj vychádzali v ústrety aj tým, že sme dali na výber školám, ktoré chcú napríklad ísť podľa osnov rozpísaných po ročníkoch, majú tu možnosť.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Inovované štátne vzdelávacie programy boli schválené 20. marca 2015 a vošli do platnosti v školskom roku 2015/2016 pre prvý a druhý stupeň základných škôl a rovnako pre štvorročné, päťročné a osemročné gymnázia. Pri základných školách, má vedenie na výber či bude v osnovách postupovať po r...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

V Prešovskom kraji...je deväť žiakov v tomto systéme (duálneho vzdelávania, pozn.).

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Do duálneho vzdelávania sa v Prešovskom kraji zapojila jedna škola, tri firmy a len deväť žiakov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. "Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyz...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...my sme upozorňovali nielen ja, odborníci, ministra aj premiéra v apríli, keď to schvaľovali, že ten zákon (o duálnom vzdelávaní, pozn.) nemotivuje školy a nemotivuje žiakov sa do toho systému zapojiť... O tom sa hovorilo už od 1. septembra o tisícoch žiakov, ktorí nastúpia, čo by bolo stále pomerne málo, ale to bola tá reklama ministerstva a premiéra Fica. Dnes vidíme necelých 400 žiakov.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Je pravdou, že sa predpokladali vyššie hodnoty, podľa Ministerstva školstva sa malo do duálneho vzdelávania zapojiť okolo 5000 žiakov. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave (duálne vzdelávanie) bol účinný od 1.4.2015 pre obdobie od 1.9.2015, no jeho finálna podoba sa schvaľovala už v marci. Taktiež...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Naozaj máme tu duálne vzdelávanie..kde sa od 1. septembra doňho zapojilo každý 300. žiak odborných škôl, máme 144 tisíc žiakov na stredných odborných školách a 422 z nich sa zapojilo...

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

V tomto roku je celkovo 136 360 študentov stredných odborných škôl, pričom študentov takýchto škôl zriaďovaných priamo štátom, teda potenciálnych študentov štátneho duálneho vzdelávania, je 121 273. Tieto čísla sa približujú Beblavého údaju. V skutočnosti sa do duálneho vzdelávania zapojilo 422 žiak...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Zažili sme snahu na základe jedného vysvedčenia nepúšťať deti na stredné školy, čo aj Ústavný súd nakoniec zrušil na môj návrh...

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Podľa zákona, ku ktorému výrok referuje, nemali byť pripustení k štúdiu na gymnáziu žiaci s horším priemerom ako 2,0, v prípade stredných odborných škôl 2,75. Ústavný súd tento zákon označil na podnet skupiny poslancov za protiústavný. Parlament tak musí do šiestich mesiacov návrh zákona pozmeniť v ...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

... prvá vláda Roberta Fica zaviedla takzvanú školskú reformu obsahovú, ktorá nebola vôbec pripravená, neboli učebnice...

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Výrok označujeme za pravdivý a to práve pre kritiku niektorých požiadavkov rozsiahlej reformy, s ktorou súvisí i neskorá redistribúcia novo schválených učebníc do jednotlivých škôl. O tom svedčí i Správa o stave školstva, predložená ministerstvom zo septembra 2013 (1.1.4 Zabezpečenie vzdelávania uč...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

.. v roku 2012, keď bol štrajk učiteľov, tak sme mali mimoriadnu schôdzu parlamentu tiež školstvo a ... vtedy sme hlasmi aj vlády aj opozície schválili úlohu, aby vláda pripravila zásadnú stratégiu, ako zmeniť školstvo, pod názvom Správa o stave školstva a o návrhu ďalších krokov.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Zavádzajúce

V roku 2012 sa v NR SR uskutočnili dve hlasovania, ktoré mali vyzvať vládu k vytvoreniu Správy o stave školstva. Prvé hlasovanie neobsahovalo konečný dátum zhotovenia takejto správy, za návrh hlasovali poslanci opozície, poslanci vládneho SMER-u boli proti návrhu, návrh teda neprešiel. Druhý návrh u...

Juraj Draxler

SMER-SD

... aspoň sa tie platy (v školstve počas súčasnej vlády, pozn.) navyšovali razantnejšie ako v minulosti.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Nepravda

Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva bol nárast priemernej mesačnej mzdy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve väčší (razantnejší) v minulosti medziročne v období 2005-2009. Výrok ministra Draxlera teda hodnotíme ako nepravdivý.Nasledujúca tabuľka vychádza z dát Ústavu infor...

Juraj Draxler

SMER-SD

Urobil (Čaplovič ako minister školstva, pozn.) aj kus práce napríklad ohľadom centier voľného času napriek tomu, že to boli kontroverzné veci...

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Bývalý minister školstva Dušan Čaplovič predložil novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorú schválili poslanci Smeru v parlamente 20. septembra 2012. Tento zákon obsahoval kontroverzné zmeny financovania centier voľného času, ktoré boli kritizované. Výr...

Juraj Draxler

SMER-SD

...len v základnom odbornom vzdelávaní a príprave, je pravda, že tie kľúčové rokovania prebehli už za môjho ministrovania na prelome rokov, pretože politicky to nebolo celkom jednoduché, boli tam minimálne dva nezmieriteľné tábory, ktoré mali rôzne predstavy o tom, ako má vyzerať celá štruktúra riadenia duálneho vzdelávania.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Prípravy duálneho vzdelávania v rámci stredných odborných škôl prebiehali už pred nástupom ministra Draxlera do funkcie. Draxler skutočne rokoval o príslušnom zákone so zamestnávateľmi na prelome rokov 2014-2015, kedy dohadovali nezrovnalosti týkajúce sa financovania zamestnávateľov zo strany štátu ...

Juraj Draxler

SMER-SD

... to, čo sa nám vyčítalo, že v Iuvente nie je krúžková činnosť, je pravdou od roku 2002, tam sa naozaj krúžky stratili v podstate v 90. rokoch a tie posledné odtiaľ odišli v roku 2002.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Posledná zmienka o krúžkovej činnosti v Iuvente, ktorá bola pod patronátom štátu, je z roku 2003, čiže ministrov údaj približne sedí, podobne ako fakt, že koncom 90. rokov prestala krúžková činnosť v Iuvente priamo pod správou štátu fungovať. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Posledná informácia o ...

Juraj Draxler

SMER-SD

.. Iuventu sme nepredávali, takisto zaznievali rôzne nezmysly, ako že štát v minulosti kšeftoval, odpredával pozemky, to nie je pravda. Tam súdnou cestou, bohužiaľ, pred mnohými rokmi sa stratili pozemky, ktoré pred tým patrili Iuvente.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Problematika Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže sa opäť objavila na scéne na jar 2015, kedy strana SaS upozornila strana na predaj budovy a pozemkov na Búdkovej ceste, teda ako tvrdí minister, existovali domnienky o možnom predaji pozemkov, tie však samotný Draxler neskôr vo svojom oficiálnom v...

Juraj Draxler

SMER-SD

Odvolávali ma za obdobie, kedy ja som ani nebol ministrom a tak ďalej.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Zavádzajúce

Draxler tvrdí, že personálna politika, za ktorú mal byť odvolaný, nie je jeho zodpovednosťou,ale pripisuje ju svojmu predchodcovi Petrovi Pellegrinimu, počas ktorého ministrovania bolo personálne fungovanie nastavené. Faktom však je, že konkrétne chyby v personálnej politike, ktoré mu opoziční posla...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...premiér si robí tlačovku, kde si slávnostne odsekáva balíček (sociálny, pozn.), nechajte ma dokončiť, 1500 miest (pre materské školy, pozn.)..

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Premiér Robert Fico sa zúčastnil vo štvrtok 22. októbra 2015 na tlačovej konferencii v priestoroch Materskej školy na Sadovej ulici v Rovinke, kde oznámil vznik 67 nových tried v materských školách pre 1500 detí. Na toto opatrenie bolo vyčlenených 5 miliónov eur zo sociálneho balíčka. Výrok hodnotím...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

... predseda vlády si urobí tlačovku s vami v škôlke o tom, že dá 5 miliónov eur (pre materské školy, pozn.)...

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

R. Fico na tlačovej konferencii 22. októbra v Rovinke hovoril o opatrení z druhého vládneho sociálneho balíčka, ktoré má zabezpečiť rozširovanie kapacít materských škôl. Uviedol, že pre toto opatrenie bolo vydelených päť miliónov eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  Tlačová konferencia, o ktorej hovo...

Juraj Draxler

SMER-SD

.. napríklad v susednom Maďarsku, kde bombasticky ohlásili zvyšovanie platov o štvrtinu a podobne, nakoniec sa prišlo na to, že len im zobrali príplatky, že im navýšili hodiny, ktoré musia odpracovať, takže aj samotná Európska komisia potom povedala, no vlastne sa postavenie maďarského učiteľa nejak nezlepšilo...

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Zavádzajúce

Vyhlásenie Juraja Draxlera je ťažko overiteľné. Vo svojom vyhlásení totiž uvádza informácie ktoré sú ako časovo aj obsahovo vytrhnuté z kontextu. Výrok preto hodnotíme ako zavádzanie.  Minister školstva vo svojom vyhlásení nepoužil žiadny časový údaj, ktorý by nás priblížil k udalosti, ktorú po...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

..navrhneme (SIEŤ, pozn.) splniť náš záväzok, ktorý máme aj v základných desiatich prioritách Siete, a to je plus 30 percent do školstva v najbližších štyroch rokov, to je zhruba 620 miliónov eur oproti tomu, čo pripravila vláda.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Nepravda

Je pravdou, že medzi základné programové ciele strany SIEŤ patrí zvýšenie rozpočtu školstva o 30 percent. Takýto rozpočet by však predstavoval o 99 miliónov menšiu sumu ako uvádza Beblavý. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Medzi základné programové ciele strany SIEŤ patrí mimo iných moderný a na úspech...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

...(školskú reformu zavedenú prvou Ficovou vládou, pozn.) napríklad zmenil už pán minister Draxler, teda v septembri, kde nútia učiteľov znovu všetko prerábať, pretože sa zmenil štátny vzdelávací program dosť významným spôsobom.

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže reforma štátneho vzdelávacieho programu sa so svojimi zmenami výrazne odklonila od predchádzajúcej Mikolajovej reformy práve mnohými inováciami nielen v spôsobe výučby ale i v administratívnom činnosti. Reforma štátneho vzdelávacieho programu súčasného ministra š...

Miroslav Beblavý

Nestraníci

... prvá vláda Roberta Fica zaviedla takzvanú školskú reformu obsahovú, ktorá nebola vôbec pripravená, neboli učebnice...

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Neoveriteľné

Juraj Draxler

SMER-SD

Čaplovič, napríklad urobil kus práce v tom, že začal vôbec rozprávať so školskou verejnosťou oveľa intenzívnejšie ako to bolo v minulosti...

O 5 minút 12 - 26.10.2015
Neoveriteľné
success
error