DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Draxler MA

SMER-SD
37 5 7 4
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Juraj Draxler

SMER-SD

Dostali sme sa do situácie, že na drvivej väčšine škôl sa bude normálne učiť (počas štrajku, pozn.)

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Pravda

Podľa Ústavu informácií a prognóz školstva je na Slovensku skoro 7000 školských zariadení, ktoré by sa mohli zapojiť do štrajku. Počítali sme do toho aj materské školy, špeciálne školy, zuš-ky a ďalšie zariadenia, ktoré vykonávajú pedagogickú činnosť a môžu sa zapojiť do štrajku. Podľa Iniciatívy sl...

Juraj Draxler

SMER-SD

V tej kľúčovej komisii, ktorá sa vyjadruje k zámerom národných projektov, máme, mimochodom, za SKU, ak sa nemýlim, práve pána Kočana. Aj keď na tom poslednom zasadnutí bol zhodou okolností práve pán Crmoman.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Neoveriteľné

Tímu Demagog.sk sa nepodarilo nájsť informáciu, že za Slovenskú komoru učiteľov v Komisii pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č.1 je Branislav Kočan. Na prvom zasadnutí Komisie zastupoval Slovenskú komoru učiteľov Vladimír Crmoman. Výrok preto hodnotíme momen...

Juraj Draxler

SMER-SD

25 rokov chýbalo, chýbal moment, keď sa zišla celá školská verejnosť a povedala, toto sú naše požiadavky a chceme, aby presne takto boli zakomponované aj do programového vyhlásenia vlády.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Nepravda

Protesty učiteľov súvisiace s finančným ohodnotením a súčasnou situáciou v školstve sa konajú pravidelne už od roku 2011. Vždy sa jednalo o celoplošné štrajky s konkrétnymi požiadavkami, ktoré sú zakaždým takmer identické. Výrok ministra Draxlera hodnotíme ako nepravdivý.Pred rokom 2011 "sa vo veľko...

Juraj Draxler

SMER-SD

Kolektívnym vyjednávaním sa tu vyjednávali platy tak, že rástli rýchlejšie ako ktorejkoľvek inej skupine vo verejnej správe.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Pravda

Podobný výrok ohľadom navyšovania platov pedagogických a odborných zamestnancov školstva sme overovali 22. novembra 2015 v relácií O 5 minút 12 a 25. októbra 2015 tiež v relácii O 5 minút 12. Išlo však len o porovnanie celkovo s platmi v národnom hospodárstve. Urobili sme tabuľku, kde môžete vidieť ...

Juraj Draxler

SMER-SD

..keď sa pozrieme na základné a stredné školy, ten priemerný plat už je cez 1 000 eur v hrubej mzde.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Nepravda

Informácie o priemerných platoch učiteľov sa rôznia podľa zdroja. Pre roky 2006 až 2014 boli použité oficiálne údaje z ÚIPŠ, pre rok 2015 posledný oficiálny údaj za prvý štvrťrok a pre rok 2016 bol použitý výpočet na základe plánovaného zvýšenia o 4 %. Údaje za posledné dva roky preto budú mierne...

Juraj Draxler

SMER-SD

To máte príplatok za triednictvo, príplatok pre uvádzajúcich pedagógov, kreditové príplatky, kde vám trvá istý čas, ale, ale takisto osobné ohodnotenie, ktoré môže byť až do hodnoty 100 % tarifného platu.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Pravda

Na základe dostupných zákonov a analýz hodnotíme výrok ako pravdivý. Doba platnosti priznaných kreditových príplatkov je obmedzená na sedem rokov od priznania kreditu. Osobný príplatok u pedagogického zamestnanca je možný do 100% tarifného platu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Juraj Draxler hovorí o n...

Juraj Draxler

SMER-SD

Spomeniem to, že sme minulý rok právne zabránili tomu, aby riaditelia mohli prepúšťať učiteľov pred letom a znovu ich naberali na začiatku septembra.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Pravda

V roku 2015 bola schválená novela zákona, ktorá garantuje najmenej dvanásťmesačnú pracovnú zmluvu pre učiteľov. Pôvodne bola novela prijatá ešte v decembri 2014, avšak bola vetovaná prezidentom. 28. januára 2015 poslanci opätovne schválili novelu zákona napriek vetovaniu tohto zákona. Za jej prijati...

Juraj Draxler

SMER-SD

(...) od roku 2007 išlo 580 miliónov na školy do rekonštrukcie budov. Za vlády Ivety Radičovej ani jeden projekt nebol zazmluvnený, odkiaľ by išli peniaze priamo na školy, do školských budov.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Pravda

Podobný výrok minister Draxler predniesol v minulo týždňovej relácii V politike (17.1.2016). Na základe dostupných údajov Demagog.SK zistil, že na rekonštrukcie a opravy budov škôl a školských zariadení išlo z projektu Regionálny operačný program dohromady približne 580 miliónov eur, pričom žiaden z...

Juraj Draxler

SMER-SD

Môžeme sa pozrieť, pán redaktor, na tie platy. Za ostatné 4 roky tam bolo navýšenie o 22 %. Nielenže sme navyšovali platy na rozdiel od rady, od vlády Ivety Radičovej, kde dvakrát v kolektívnom vyjednávaní vyjednali nulu, ale naozaj podstatné.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Zavádzajúce

Navýšenie platov pedagogických zamestnancov regionálneho školstva predstavovalo za posledné štyri roky približne 24,09%, čo sa približuje údaju, ktorý uvádza Draxler. Kolektívne vyjednávanie uskutočnené v roku 2010 a týkajúce sa roka 2011 skutočne skončilo bez vyjednania zvýšenia platov, no pri nasl...

Juraj Draxler

SMER-SD

..niekto príde s tým, že chce, aby ste mu dali 400 miliónov eur na didaktické pomôcky..

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 24.01.2016
Pravda

Podobný výrok z úst ministra školstva Juraja Draxlera overoval Demagog.sk v relácii "V politike" 17. januára 2016. Navýšenie rozpočtu MŠVVaŠ a MV o 400 miliónov eur na didaktické pomôcky je jednou z troch hlavných požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Jednou z tro...

success
error