DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Draxler

SMER-SD

Môžeme sa pozrieť, pán redaktor, na tie platy. Za ostatné 4 roky tam bolo navýšenie o 22 %. Nielenže sme navyšovali platy na rozdiel od rady, od vlády Ivety Radičovej, kde dvakrát v kolektívnom vyjednávaní vyjednali nulu, ale naozaj podstatné.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Zavádzajúce

Navýšenie platov pedagogických zamestnancov regionálneho školstva predstavovalo za posledné štyri roky približne 24,09%, čo sa približuje údaju, ktorý uvádza Draxler. Kolektívne vyjednávanie uskutočnené v roku 2010 a týkajúce sa roka 2011 skutočne skončilo bez vyjednania zvýšenia platov, no pri nasledujúcom vyjednávaní (pre rok 2012) už nedošlo úplne k vyjednaniu nulového zvýšenia, len bolo vyjednávanie o platových tarifách presunuté do ďalšieho roka a teda pod zodpovednosť novej vlády, ktorá mala vzísť z volieb. Navyše, vláda I. Radičovej nakoniec rozhodla o zvýšení platov v tomto roku došlo aj napriek tomu, že to nebolo výsledkom kolektívneho vyjednávania. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.


Priemerné platy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve v jednotlivých rokoch ukazuje nasledujúci graf. V roku 2012, teda pred štyrmi rokmi, bol priemerný plat týchto zamestnancov 797,82 eur. V roku 2016 by mal dosahovať výšku 990,08 eur(údaje ÚIPŠ). Pri týchto hodnotách by to teda znamenalo zvýšenie o 24,09%, čo je hodnota ešte dokonca mierne vyššia, ako uvádza Draxler. 

Z grafu môžeme tiež vidieť, že počas vlády Ivety Radičovej v rokoch 2010- 2011 nenastalo zvyšovanie platov pedagógov, platy sa pohybovali na približne rovnakej úrovni.

Kolektívne vyjednávanie o valorizácii platov pre zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme ako aj štátnych zamestnancov  na rok 2011 (teda uskutočnené v roku 2010 za vlády Radičovej) nebolo úspešné. Zástupcovia odborov požadovali zvýšenie platov o 5 %. Vtedajší minister práce, sociálnych vecí a rodiny - Jozef Mihál povedal, že nie je možné platy zamestnancov zvýšiť, pretože na prvom mieste je konsolidácia verejných financií.

Stránka Ministerstva školstva informovala koncom roka 2011 nasledovne: 
"Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej internetovej stránke nové stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2012. 
Urobilo tak v nadväznosti na účinnosť novely zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorú poslanci NR SR schválili 21. októbra 2011. Prináša zvýšenie platov pedagógov v priemere o 5,7 %, čo reálne znamená, v závislosti od platovej tarify a triedy, nárast približne o 9 až 60 eur mesačne." Toto navýšenie bolo teda uskutočnené vládou I. Radičovej.

Je pravdou, že kolektívne vyjednávanie za vlády I. Radičovej o platoch na rok 2012 nebolo úspešne ukončené a bolo presunuté na obdobie už novej vlády, informuje stránka Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error