DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Draxler

SMER-SD

..niekto príde s tým, že chce, aby ste mu dali 400 miliónov eur na didaktické pomôcky..

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Pravda

Podobný výrok z úst ministra školstva Juraja Draxlera overoval Demagog.sk v relácii "V politike" 17. januára 2016. Navýšenie rozpočtu MŠVVaŠ a MV o 400 miliónov eur na didaktické pomôcky je jednou z troch hlavných požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Jednou z troch hlavných požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov je, aby vláda „navýšila rozpočty MŠVVaŠ a MV na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami, a zabezpečila tak rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu."
Očakávajú, že toto navýšenie by malo „vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami."

K predchádzajúcim nákupom učebných pomôcok sa pristupovalo aj značne ne-ekonomicky, napríklad v prípade nákupu bez súťaže či nákupu predražených didaktických programov.
Na nedostatok finančných zdrojov v súvislosti s nákupom didaktických pomôcok upozornil v minulom roku aj Najvyšší kontrolný úrad SR:
„Návrh budúcoročného štátneho rozpočtu nepočíta s dostatkom peňazí na regionálne školstvo. Nedostatok zdrojov je najmä v oblasti nákupu učebných pomôcok a moderných didaktických pomôcok. Upozornil na to na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík."

Ďalšie dve požiadavky Iniciatívy slovenských učiteľov sú, aby vláda: legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. januára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017a „prijala novelu zákona č. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe v zahraničí.“

Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error