DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Draxler

SMER-SD

V tej kľúčovej komisii, ktorá sa vyjadruje k zámerom národných projektov, máme, mimochodom, za SKU, ak sa nemýlim, práve pána Kočana. Aj keď na tom poslednom zasadnutí bol zhodou okolností práve pán Crmoman.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Neoveriteľné

Tímu Demagog.sk sa nepodarilo nájsť informáciu, že za Slovenskú komoru učiteľov v Komisii pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č.1 je Branislav Kočan. Na prvom zasadnutí Komisie zastupoval Slovenskú komoru učiteľov Vladimír Crmoman. Výrok preto hodnotíme momentálne ako neoveriteľný.

Podľa stanov má Slovenská komora učiteľov v Komisii pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č.1 jedného člena. Táto komisia schvaľuje zámery národných projektov.

V zápisnici je uvedené, že 1. zasadnutia Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č.1 Vzdelávanie sa v zastúpení zúčastnil za Slovenskú komoru učiteľov Vladimír Crmoman.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error