DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Draxler

SMER-SD

..keď sa pozrieme na základné a stredné školy, ten priemerný plat už je cez 1 000 eur v hrubej mzde.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Nepravda

Informácie o priemerných platoch učiteľov sa rôznia podľa zdroja. Pre roky 2006 až 2014 boli použité oficiálne údaje z ÚIPŠ, pre rok 2015 posledný oficiálny údaj za prvý štvrťrok a pre rok 2016 bol použitý výpočet na základe plánovaného zvýšenia o 4 %. Údaje za posledné dva roky preto budú mierne odlišné od skutočnosti. Podľa viacerých zdrojov však priemerný plat nepresahuje psychologickú tisícku napriek tomu, že sa k tomuto číslu blíži. Zdroj, ktorý by potvrdzoval, že priemerný plat učiteľov v regionálnom školstve by bol cez 1000 eur, sa nám nepodarilo nájsť. Údaje sa rôznia, pričom tie, ktoré hovoria o platoch vyšších ako 1000 eur, pracujú len s istými typmi učiteľov, s istým počtom odpracovaných rokov a podobne. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

  

Podľa TASR a analytikov z Inštitútu pre vzdelávaciu politiku na Ministerstve školstva (IVP) je na viac ako tretine základných škôl plat vyšší ako 1000 eur. 

IVP zároveň upozorňuje na neefektívnu platovú štruktúru, ktorá sa má prejavovať najmä v nízkych nástupných platoch. "Konečný plat pedagógov závisí od mnohých faktorov, ako sú napríklad vzdelanie, pozícia, dĺžka praxe, druh školy či od participácie v kontinuálnom vzdelávaní a výkonu rôznych činností, napríklad triednictvo," vysvetľuje šéf IVP Matej Šiškovič.

Rozdiely v platoch sa tak prejavujú napríklad podľa typu škôl. Najvyššie priemerné platy v systéme základných a stredných škôl mali v minulom roku podľa IVP praktické školy - 1039 eur, špeciálne základné školy - 1030 eur, špeciálne gymnáziá - 1022 eur, základné školy - 984 eur, gymnáziá - 976 eur či stredné odborné školy - 975 eur.

Najmenšie platy sú na športových gymnáziách (911 eur) a konzervatóriách (899 eur). "Spomínané sumy zodpovedajú roku 2014, pre ktorý má ministerstvo k dispozícii podrobné platové výkazy," podotkla Dupaľová Ksenzsighová.

Podľa analytikov IVP až na 41 percentách zo všetkých 2167 základných škôl sa mal priemerný mesačný plat pohybovať vo výške medzi 900 až 1000. Na 23 percentách základných škôl bol priemerný plat nižší ako 900 eur. Priemerný plat v roku 2014 medzi 1000 až 1100 eur bol na 26 percentách základných škôl a na desiatich percentách bol vyšší ako 1100 eur.

Podľa portálu Pravda a Iniciatívy slovenských učiteľov sú však informácie o platoch chybné. Iniciatíva reagovala na informáciu ministerstva školstva, že priemerný plat učiteľov v roku 2014 bol 997 eur. 
Mladý učiteľ na priemerný plat okolo 997 eur musí podľa Iniciatívy slovenských učiteľov čakať niekoľko rokov či desaťročí a zbierať kredity či absolvovať atestačnú skúšku. "Podľa platových taríf z roku 2015 atestovaný učiteľ s 32 rokmi praxe zarába 894 eur.
Znamená to, že plat 997 eur by mohol dosiahnuť len učiteľ s druhou atestáciou a kreditmi alebo učiteľ s prvou atestáciou, 32 rokmi a maximálnym možným príplatkom 12 percent za kredity. Takýchto učiteľov je málo, rozhodne netvoria priemer, ale skôr výnimky,"
dodáva iniciatíva.
Ministerstvo si navyše podľa iniciatívy vybralo dáta účelovo. Započítali tak platy v základných a stredných školách, platy riaditeľov, zástupcov a riadiacich pracovníkov, odmeny, nadčasy a krúžky. Na druhej strane vynechali podľa iniciatívy platy v materských školách, základných umeleckých školách, jazykových školách a školských zariadeniach.

Podľa portálu platy.sk je priemerný plat učiteľa základnej školy 745 eur a priemerný plat učiteľa strednej školy 771 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error