DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Draxler

SMER-SD

.. napríklad v susednom Maďarsku, kde bombasticky ohlásili zvyšovanie platov o štvrtinu a podobne, nakoniec sa prišlo na to, že len im zobrali príplatky, že im navýšili hodiny, ktoré musia odpracovať, takže aj samotná Európska komisia potom povedala, no vlastne sa postavenie maďarského učiteľa nejak nezlepšilo...

Beblavý vs. Draxler o slovenskom školstve - 26.10.2015
Zavádzajúce

Vyhlásenie Juraja Draxlera je ťažko overiteľné. Vo svojom vyhlásení totiž uvádza informácie ktoré sú ako časovo aj obsahovo vytrhnuté z kontextu. Výrok preto hodnotíme ako zavádzanie.  

Minister školstva vo svojom vyhlásení nepoužil žiadny časový údaj, ktorý by nás priblížil k udalosti, ktorú popisuje. Rovnako ako na Slovensku, tak aj v Maďarsku sú platy učiteľov a najmä ich zvyšovanie častou témou. V roku 2011 prebehol v Maďarsku zákon o navýšení platov učiteľov, ale už v roku 2013 musel byť zákon novelizovaný kvôli neschopnosti štátneho rozpočtu zvyšovať učiteľské platy tempom, ktoré starý zákon nastavil. Nový zákon priniesol isté navýšenie platov ako kompenzáciu za to, že nedodržali starý sľub, ale zároveň boli vyslovené ďalšie sľuby o ďalšom navyšovaní. Ak by tieto možné zvyšovania platov naozaj dosiahli, išlo by o 34%. 

Fakty z Európskej komisie ktoré spomína minister, pochádzajú z EACEA - agentúry pod správou Európskej komisie. Tá vydáva rôzne dokumenty o stave školstva v Európskej únii. Správa zo septembra 2015 (.pdf) hovorí, že v Maďarsku vyplácajú učiteľom prídavky za nadčasy, ak učia študentov so špeciálnym požiadavkami, pokiaľ žijú v drahších lokalitách alebo majú viacej zodpovednosti.

Navýšenie pracovných hodín je ale zavádzajúce. Fakty z rokov 2012 (.pdf), 2013 (.pdf) a 2014 (.pdf) ukazujú, že celkovo bol pracovný čas učiteľov 40 hodín týždenne. V roku 2014 ale došlo k navýšeniu počtu odučených hodín a to zo 17-22 hodín týždenne na 22-26 hodín. 

Dátum zverejnenia analýzy: 25.10.2015
success
error