DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Katarína Neveďalová

SMER-SD
8 1 2 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Ale dnes už naozaj máme (myslí Európsky parlament, pozn.) reálne možnosť napríklad aj o rozpočte a o ďalších veciach povedať svoje slovo a zablokovať. ... Prvá vec kde bolo využité toto právo, to bolo práve v decembri 2009, keď bola debata o dohode SWIFT ... a debatovali sme o predĺžení tejto spolupráce so Spojenými štátmi na výmene údajov. A keď EP zistil, že Komisia vyjednala veľmi zle podmienky s USA, kde napríklad dĺžka pokial si oni mohli nechávať údaje bola nepomerne vyššia oproti tomu, čo EÚ mohla, tým že my sme museli všetky údaje povinne dávať USA a od nich sme ich získavali iba na špeciálne požiadanie s odôvodnením, čo boli naozaj nevýhodné podmienky, ktoré nevyjadrovali partnerstvo. EP naozaj prvý krát naozaj využil túto možnosť zablokovať ... hlasoval proti tejto dohode SWIFT, a tým pádom to bolo celé zablokované.

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 01.05.2014
Pravda

Európsky parlament (ďalej len EP) má významné právomoci vo veciach schvaľovania rozpočtu, spolupracuje s Radou a Komisiou. Tieto právomoci sú ustanovené v článkoch 310-315 Zmluvy o fungovaní EÚ (hovorovo známej ako Lisabonská zmluva, ďalej ZFEÚ). Podľa článku 314 nemôže návrh roz...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Dnes už majú členské krajiny a národné parlamenty, ktoré môžu takisto ovplyvňovať legislatívu Európskeho parlamentu, ktoré môžu zablokovať dokonca prijatie nejakej legislatívy, tým že sa dohodnú, ale nie jeden parlament a nie jeden človek, musia sa dohodnúť ako výbor, musia podať námietku a keď sa ich nájde dostatočný počet na to, aby zablokovali, tak jednoducho môžu zablokovať aj národné parlamenty legislatívu EÚ to je práve vďaka Lisabonskej zmluve, ktorá platí od 1. decembra 2009

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 01.05.2014
Zavádzajúce

Je síce pravda, že právomoci národných parlamentov voči EÚ sa vďaka Lisabonskej zmluve posilnili, avšak tvrdenie, že môžu "zablokovať" prijatie nejakej legislatívy, považujeme za zavádzajúce, pretože samotné národné parlamenty môžu len "vrátiť" návrh naspäť Komisii, pričom tento návrh môže byť ...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Čiže my (myslí tým EP, pozn.) môžeme veľmi významným spôsobom ovplyvniť to ako ten finálny text vyzerá. Ja vám môžem povedať príklad: Program pre mládež a vzdelávanie a šport Erasmus+, ktorého som bola jedným zo spravodajcov, keď prišiel text z Komisie bol úplne katastrofálny z nášho pohľadu, my sme navrhli úplne iný text ... z nášho návrhu sa nakoniec prijalo približne 90% bolo zakomponované do finálneho textu. Napríklad Európska komisia navrhovala zrušiť špeciálnu kapitolu a financie pre mládežnícku politiku. My ako parlament sme boli zásadne proti tomu, presvedčili sme Európsku radu a dvaja proti jednému (Parlament a Rada proti Komisii, pozn.) sme to istým spôsobom zmenili a je tam špeciálna kapitola pre mládež.

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 01.05.2014
Pravda

Napriek istým diskutabilným častiam, hodnotíme výrok Kataríny Neveďalovej ako pravdivý, pretože Európsky parlament (ďalej len EP) môže významne ovplyvniť ako finálny text vyzerá a EP spolu s Radou sa skutočne významne zasadili o finálnu podobu nariadenia, ktorým sa zriadil p...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Nový program Erasmus+, kde sme zvýhodnili práve odborné vzdelávanie, kde sme dali viacej financií na tieto podporné programy. Takisto sme tam zakomponovali väčšiu spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a rôznymi firmami, ktoré ponúkajú odborné stáže.

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 01.05.2014
Pravda

Program Erasmus+ je naozaj zameraný aj na odbornú prípravu, podporuje partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi (firmami, pozn.) a v porovnaní so súčasným programom bol jeho rozpočet výrazne zvýšený. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Erasmus+ je najnovší program pre podporu v...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Na Slovensku máme 50% rozvodovosť.

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 01.05.2014
Nepravda

Rozvodovosť na Slovensku bola v roku 2013 na úrovni 42,94%, pričom bola na podobnej úrovni posledné tri roky. Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože rozdiel sedem percentuálnych bodov nepovažujeme za zanedbateľný.Index rozvodovosti v SR 2001-2013 (počet rozvodov na 100 sobášov)Zdroj: údaje z Databá...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

60% absolventov vysokých škôl v EÚ sú ženy, tie sa nám nedostanú práve z tohto dôvodu, že sú istým spôsobom podceňované, kvôli tomu, že môžu sa stať potenciálne matkami, nedostanú tie lepšie pracovné miesta ...

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 01.05.2014
Pravda

Podiel žien absolvujúcich vysoké školy sa v posledných rokoch skutočne blíži k hranici 60%. Podľa údajov Eurostatu tvorili ženy približne 59% absolventov vysokých škôl v roku 2011 aj v roku 2012....

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Správa Lunacek, ktorá hovorí o stave o situácií ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, nehovorí, že všetky členské krajiny teraz musia prijať registrované partnerstvo alebo niečo podobné ...

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 01.05.2014
Zavádzajúce

Je síce pravda, že Správa Lunacek nežiada od členských štátov, aby prijali zákon o registrovanom partnerstve, Katarína Neveďalová sa však snaží navodiť dojem, že Správa nemala za cieľ nijakým spôsobom zasahovať do otázky registrovaného partnerstva na úrovni členských štátov. To považujeme za zavádza...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Nebola prijatá (správa Zuber, pozn.) napriek tomu, že správa o rovnosti mužov a žien sa vypracováva vlastne každé dva roky ak sa nemýlim, čiže ja som bola tiež jeden zo spravodajcov tejto správy v roku 2011. Čiže naozaj je to správa, ktorá je taká tradičná, klasická ...

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 01.05.2014
Pravda

Výrok Kataríny Neveďalovej je pravdivý vo všetkých troch ohľadoch:Správu o rovnosti mužov a žien v Európskej únii v minulosti pravidelne vypracovávala Európska komisia. Vyplýva to z predslovu správy z roku 2009 (.pdf) alebo z roku 2008 (.pdf)Správu o rovnosti mužov a žien v Európskej ...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

... keď napríklad princíp rovnosti ako hodnota v EÚ, že muži a ženy sú si rovní, sa vlastne v EÚ datuje začiatok roku 1957, pretože bola založená už v Rímskych zmluvách ...

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 01.05.2014
Pravda

Princíp rovnosti medzi mužmi a ženami sa skutočne objavil už v Rímskych zmluvách v roku 1957. V Rímskych zmluvách sa v článku 119 píše:"V priebehu prvej etapy každý členský štát zabezpečí uplatňovanie a ďalšie dodržiavanie zásady rovnakej odmeny mužov a žien za rovnakú prácu. V zmysle toh...

Katarína Neveďalová

SMER-SD

... poslednú správu o rovnosti mužov a žien, ja celkom dodnes nechápem, prečo veľká časť politického spektra v Európskom parlamente nepodporila správu o rovnosti mužov a žien ... (správa Zuber, pozn.)

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 01.05.2014
Pravda

Je síce otázne, čo presne znamená "veľká časť politického spektra", avšak faktom je, že proti danému návrhu hlasovala aspoň časť poslancov zo šiestich rôznych skupín a zároveň sa v každej skupine našla časť poslancov, ktorí sa zdržali (teda prakticky návrh nepodporili, pozn.). Z tohto dôvodu hodnotí...

success
error