DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Správa Lunacek, ktorá hovorí o stave o situácií ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, nehovorí, že všetky členské krajiny teraz musia prijať registrované partnerstvo alebo niečo podobné ...

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Zavádzajúce

Je síce pravda, že Správa Lunacek nežiada od členských štátov, aby prijali zákon o registrovanom partnerstve, Katarína Neveďalová sa však snaží navodiť dojem, že Správa nemala za cieľ nijakým spôsobom zasahovať do otázky registrovaného partnerstva na úrovni členských štátov. To považujeme za zavádzajúce, keďže z návrhu Správy vyplýva, že všetky formy manželstva, partnerstva a rodičovstva, ktoré boli uzavreté v inom štáte, by mali byť uznané aj v ostatných členských štátoch. Ak teda všetky členské štáty musia na svojom území akceptovať napríklad registrované partnerstvo (zväzok dvoch osôb rovnakého pohlavia, pozn.) uzavreté v inom členskom štáte, tak to znamená, že v istej miere "musia prijať registrované partnerstvo alebo niečo podobné"

Návrhy obsiahnuté v Správe Lunacek, ktorej sa venuje napríklad portál hlavnespravy.sk zahŕňajú široké spektrum spoločenských oblastí. Jednou z nich je aj to, že "Komisia by mala v prvom rade predložiť návrhy na vzájomné uznávanie pôsobnosti všetkých dokladov o osobnom stave v rámci celej EÚ vrátane registrovaného partnerstva, manželstva a právneho uznania rodu s cieľom znížiť diskriminačné právne a administratívne prekážky pre občanov a ich rodiny, keď si uplatňujú právo na voľný pohyb"

Taktiež Správa "naliehavo vyzýva členské štáty, aby v súlade s predpismi EÚ uznávali všetky formy manželstva, partnerstva a rodičovstva, ktoré boli uzavreté v inom štáte osobami, ktoré majú bydlisko alebo pracujú na jeho území, a vyzýva Komisiu, aby zakročila proti členským štátom, ktoré tak nekonajú"

Napokon je v nej obsiahnuté to, že "členské štáty, ktoré prijali právne predpisy o partnerskom spolužití, registrovanom partnerstve alebo manželstve párov rovnakého pohlavia, by mali uznávať podobné ustanovenia prijaté inými členskými štátmi."

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error