DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Katarína Neveďalová

SMER-SD

... poslednú správu o rovnosti mužov a žien, ja celkom dodnes nechápem, prečo veľká časť politického spektra v Európskom parlamente nepodporila správu o rovnosti mužov a žien ... (správa Zuber, pozn.)

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Pravda

Je síce otázne, čo presne znamená "veľká časť politického spektra", avšak faktom je, že proti danému návrhu hlasovala aspoň časť poslancov zo šiestich rôznych skupín a zároveň sa v každej skupine našla časť poslancov, ktorí sa zdržali (teda prakticky návrh nepodporili, pozn.). Z tohto dôvodu hodnotíme výrok ako pravdivý.

Katarína Neveďalová hovorí o Správe o rovnosti mužov a žien v Európskej únii za rok 2012, ktorej hlavnou spravodajkyňou bola Ines Cristina Zuber. V tabuľke uvádzame počty poslancov, podľa spôsobu hlasovania a podľa príslušnosti k skupine (nezaradených poslancov chápeme v tomto kontexte tiež ako skupinu, pozn.).

Možno povedať, že za schválenie návrhu boli celkovo tri skupiny (ALDE/ADLE, GUE-NGL a S&D), proti boli štyri skupiny (EPP, ECR, nezaradení a EFD), pričom približne polovica poslancov zo skupiny Greens/EFA hlasovala za návrh a polovica sa zdržala.

Počet hlasov:
SKUPINA ZA PROTI ZDRŽALI SA
EPP 11 209 16
ECR 1 47 3
NI 3 22 5
EFD 0 14 10
Greens/EFA 25 2 26
ALDE/ADLE 55 0 19
GUE-NGL 28 0 4
S&D 166 4 4


Vysvetlivky skratiek:

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error