DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rozvodovosť na Slovensku bola v roku 2013 na úrovni 42,94%, pričom bola na podobnej úrovni posledné tri roky. Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože rozdiel sedem percentuálnych bodov nepovažujeme za zanedbateľný.Index rozvodovosti v SR 2001-2013 (počet rozvodov na 100 sobášov)

Zdroj: údaje z Databázy regionálnej štatistiky ŠÚ SR

Štatistický úrad SR pravidelne publikuje aj grafické znázornenie rozvodovosti podľa územia. Posledná mapa je zatiaľ dostupná len za rok 2012

 
Rozvodovosť na Slovensku od roku 1950 až po rok 2011 číselne zachytáva aj štúdia, ktorá vychádza z údajov Štatistického úradu SR.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error