DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Katarína Neveďalová

SMER-SD

Nebola prijatá (správa Zuber, pozn.) napriek tomu, že správa o rovnosti mužov a žien sa vypracováva vlastne každé dva roky ak sa nemýlim, čiže ja som bola tiež jeden zo spravodajcov tejto správy v roku 2011. Čiže naozaj je to správa, ktorá je taká tradičná, klasická ...

Morálne hodnoty v EÚ - A. Záborská a K. Nevedalová - 09.04.2014
Pravda

Výrok Kataríny Neveďalovej je pravdivý vo všetkých troch ohľadoch:


Správu o rovnosti mužov a žien v Európskej únii v minulosti pravidelne vypracovávala Európska komisia. Vyplýva to z predslovu správy z roku 2009 (.pdf) alebo z roku 2008 (.pdf)

Správu o rovnosti mužov a žien v Európskej únii vypracoval a schváli aj Európsky parlament. A to za rok 2009 (schválené až v roku 2010) a za rok 2011 (schválené až v roku 2012). Katarína Neveďalová bola jednou zo spravodajkyň a spravodajcov správy za rok 2011.

Správa za rok 2012, ktorej hlavnou spravodajkyňou bola Ines Cristina Zuber, bola v marci 2014 odmietnutá.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2014
success
error