DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Trnava - komunálne volby 2014
Iné - 05.11.2014
Trnava sa dostala na rad ako v poradí štvrtá predvolebná debata RTVS. Na pozíciu primátora mesta sa uchádzajú piati kandidáti. Demagog.SK sa rozhodol overit troch najvážnejších kandidátov. Nezávislý kandidát Brocka poukazoval predovšetkým na problematickú transparentnost Trnavy. Fakticky nezaváhal, no viacero výrokov sme neboli schopní overit. Kandidát pravice Žitnanský pochybil trikrát. Nesprávne hovoril o meste Trnava ako o najlepšie hospodáriacom meste na Slovensku. Taktiež neuviedol presnú nominálnu hodnotu dlhu mesta. Kandidát s podporou Smeru súcasný viceprimátor Stanko pochybil nekorektne hovoril o záväzkoch vlády vo výstavbe Južného obchvatu Trnavy. Zaujímavostou bolo, že kandidát pravice a kandidát Smeru vystupovali voci sebe nekonfrontacne.

Bystrík Stanko

SMER-SD
11 3 0 4

Ján Žitňanský

KDH
3 3 0 4

Peter Bročka

Nestraníci
4 0 0 3
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Politik
 • Bystrík Stanko
 • Ján Žitňanský
 • Peter Bročka
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ján Žitňanský

KDH

Ja som hlasoval za (predaj pozemku – aquapark, pozn.).

Iné - 05.11.2014
Neoveriteľné

Na 43. zasadnutí mestskej rady rada hlasovaním odporučila materiál predaja pozemku pre plánovaný aquapark na rokovanie mestského zastupiteľstva (.pdf, s. 9). Záznam z hlasovania a hlasovanie konkrétnych členov mestskej rady nie je dostupný. Nevieme tak, kto ako hlasoval a či Žitňanský sa h...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Platia 15 tisícovú daň ročne (vlastník tenisového areálu, pozn.).

Iné - 05.11.2014
Neoveriteľné

Stanko hovorí o tenisovom areály v Trnave, ktorý má podľa vyjadrení Stanko platiť daň mestu ročne na úrovni 15 tisíc eur. Predovšetkým by išlo o daň z nehnuteľnosti. Tento areál prevádzkuje súkromná spoločnosť TC EMPIRE Trnava a.s. Demagog.SK nezistil koľko súkromná spoločnosť môže ročne platiť, keď...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Podmienka (pre budovanie Južného obchvatu, pozn.) bola aby sme vybudovali kruhový objazd na Bratislavskej, ten sa momentálne buduje.

Iné - 05.11.2014
Pravda

Vlastný materiál k rokovaniu vlády, ani uznesenie vlády k projektu k Južného obchvatu Trnavy explicitne neuvádza podmienku začatia výstavby/realizácie projektu obchvatu výstavbou okružnej križovatky. Na druhej strane ide o prirodzenú podmienku Južného obchvatu, keďže tento obchvat počíta s...

Ján Žitňanský

KDH

Ja mám v programe aquapark, pretože momentálne máme jednu dosluhujúcu plaváreň v areály MTF.

Iné - 05.11.2014
Nepravda

Žitňanský nešpecifikuje o akú plaváreň v koho vlastníctve má ísť. V Trnave sa však nachádzajú minimálne dve plavárne, jedna z nich je v areály MTF. Jediná mestská plaváreň je na sídlisku Zátvor. Žitňanský má v programe výstavbu aquaparku v Trnave. "Podporíme výstavbu nového aquaparku a v s...

Peter Bročka

Nestraníci

Areál Slávia – futbalové ihriská respektíve samotný atletický areál len za poplatok.

Iné - 05.11.2014
Pravda

Športový areál Slávia na ulici Rybníkova má okrem iného k dispozícii šesť futbalových ihrísk a atletický štadión. Využitie štadióna aj ihrísk je pre verejnosť spoplatnené. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.  Podľa cenníka (.pdf) môžu atletický areál (s. 4) využívať bezplatne základné školy, a ...

Peter Bročka

Nestraníci

My financujeme našu kampaň prostredníctvom transparentného účtu.

Iné - 05.11.2014
Pravda

Ja pravdou, že Peter Bročka má zriadený transparentný účet. Prvé finančné zdroje na účet prišli 1. októbra 2014. Výrok hodnotíme ako pravda. Demagog.Sk zároveň nehodnotí, či Bročka všetky zdroje na kampaň čerpá z len transparentného účtu. ...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Len pre vašu informáciu aj teraz na poslednej Mestskej rade sme znižovali nájomné pre jedného podnikateľa.

Iné - 05.11.2014
Pravda

Mestská rada 3. novembra 2014 schválila materiál, ktorý odporúča znížiť nájomné jednému podnikateľovi v centre mesta. O tomto návrhu definitívne rozhodne Mestské zastupiteľstvo 11. novembra 2014, keďže Mestská rada nemá právomoc bez súhlasu zastupiteľstva znížiť nájomné. Je však pravdou, že Mestská ...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Vyňali sme šesť škôlok zo správy TT- Komfortu a dali sme ich do pod základné školy...

Iné - 05.11.2014
Nepravda

Na základe zmlúv medzi mestom Trnava, zúčastnenými základnými školami a firmou TT-Komfort, s.r.o. vyňalo vo februári 2013 mesto Trnava zo správy firmy TT-Komfort, s.r.o. päť, nie šesť, materských škôl. Stankov výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Trnavská firma TT-Komfort, s.r.o. je v spoločnom vlas...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Teraz k septembru sme neumiestnili (do MŠ, pozn.) tuším 71 detí, keď sa nemýlim.

Iné - 05.11.2014
Pravda

Koncom augusta 2014 informoval vedúci kancelárie primátora mesta Vladimíra Butka (KDH), že v školskom roku 2014/2015 sa nepodarilo umiestniť 71 detí do materských škôlok. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Trnava-live.sk, 28. augusta 2014:"V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava bu...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Za toto obdobie sme otvorili 5 tried (tried v škôlkach, pozn.).

Iné - 05.11.2014
Pravda

Podľa aktualizovaného rozpočtu na rok 2014 (.pdf, s. 69) je skutočne pravda, že počas obdobia 2010-2014 bolo otvorených päť nových tried v materských škôlkach. Dve triedy boli otvorené v roku 2011 a dve triedy v roku 2013. Výrok hodnotíme ako pravdivý. ...

Peter Bročka

Nestraníci

Pokiaľ viem, tak mesto dostalo ponuku od investora na výstavbu (parkovacieho domu, pozn.) pri železničnej stanici alebo na Halenárskej.

Iné - 05.11.2014
Neoveriteľné

Demagog.SK nezistil informáciu, že by mesto dostalo ponuku od investora na výstavbu parkovacieho domu pri železničnej stanici alebo Halenárskej ulici. S parkovaním pri stanici je problém, no pozemky pri stanici nepatria mestu. Bročka tak skôr myslí parkovací dom na Halenárskej. Súťaž o parkovací dom...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Trnava má problém, máme okolo troch miliónov nezaplatených pohľadávok.

Iné - 05.11.2014
Pravda

Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2013 uvádza, že k poslednému dňu uplynulého kalendárneho roka Trnava evidovala nezaplatené pohľadávky po lehote splatnosti vo výške približne 3,5 mil. eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2013 a hodnotiaca správa za rok 2013 (....

Bystrík Stanko

SMER-SD

Čo sa týka Južného obchvatu, toto bolo riešené na vláde, ktorá mala výjazdové rokovanie v Orešanoch, v máji keď sa nemýlim, bol som prítomný na tejto vláde. Kde bolo prijaté uznesenie vlády, že s prípravnými prácami na vybudovaní Južného obchvatu Trnavy sa začne od 1.1. 2015. Takže je to uznesenie vlády SR.

Iné - 05.11.2014
Nepravda

Rokovanie vlády sa konalo v Horných Orešanoch. Na rokovaní sa zúčastnil aj Bystrík Stanko. Toto rokovanie je uskutočnilo v marci 2014, nie v máji. Uznesenie vlády hovorí, že do konca roka 2014 má byť zaradený Južný obchvat Trnavy do investičného plánu Slovenskej správy ciest. Uznesenie nehovorí o to...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Mesto potrebuje na začiatku roka mať aspoň 2,5 milióna na prevádzkové náklady.

Iné - 05.11.2014
Pravda

Za prevádzkové náklady budeme považovať náklady na prevádzku zariadení/organizácii mesta (energie, nájomné, mzdy). Ak sa pozrieme len na tieto náklady mesta (bez prenesených kompetencií na školstvo - transfer zo štátu) zistíme, že prevázdkové náklady mesta sú na úrovni okolo 12 miliónov eur roč...

Bystrík Stanko

SMER-SD

A čo sa týka cash flow máme k dnešnému dňu na účte mesta 10,5 milióna.

Iné - 05.11.2014
Neoveriteľné

Cash flow znamená pohyb hotovosti von z mestskej a do mestskej kasy.  V tomto prípade Stanko má pravdepodobne na mysli aktuálnu hotovosť na účte mesta Trnava. V aktualizovanom rozpočte mesta Trnava na rok 2014 nevieme identifikovať položku, ktorá by mohla zodpovedať cas...

Ján Žitňanský

KDH

Mimochodom kolega to mal (výstavbu aquaparku, pozn.) vo volebnom programe ako prvý bod.

Iné - 05.11.2014
Neoveriteľné

Demagog.SK nezistil úplné znenie volebného programu Bystríka Stanka na primátora mesta v roku 2010. Pôvodnú stránku trnavamamenaviac.sk, ktorá bola oficiálnou stránkou Stanka pre rok 2010, je nahradená trnavadosiahlaviac.sk. Demagog.SK preto nevie zistiť, či bol zámer aquaparku prvým bodom programu ...

Ján Žitňanský

KDH

Nebolo to prvýkrát, čo Trnava toto spravila (mala pozemok za jedno euro, pozn.). Takisto sme hlasovali pod tenisové centrum, takisto pri výstavbe futbalového štadióna, takisto pri výstavbe squashového štadióna. Voľakedy to bolo trošku v inom režime, že sme výpožičku na 30 rokov.

Iné - 05.11.2014
Pravda

Ján Žitňanský hlasoval v prípade futbalového štadiónu City aréna, TC Empire tenisového centra a Squashového strediska za tieto projekty. V prípade futbalového štadiónu išlo predaj pozemkov za 1 euro. V prípade tenisového centra a squashovej haly išlo o dlhodobú výpožičku. Výrok hodnotíme ako pravdiv...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Firme TTIT, ktorá je stopercentná dcéra mesta sme znížili dotáciu ročnú o 200-tisíc.

Iné - 05.11.2014
Pravda

Mesto Trnava znížilo ročnú dotáciu firme TT-IT, s.r.o. o približne 200-tisíc eur ako uvádza Bystrík Stanko. Oproti plánovaným výdavkom znížili dotáciu pre TT-IT o viac ako 200-tisíc už v roku 2013. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Ako uvádza aktualizovaný rozpočet na rok 2014 (.pdf, s. 95), celý ou...

Ján Žitňanský

KDH

Obaja bývalí primátori ma doporučili (ako nástupcu, pozn.), či už to bol pán Bošnák a teraz dosluhujúci pán Dutko.

Iné - 05.11.2014
Pravda

Je pravdou, že na tlačovej konferencii, na ktorej Ján Žitňanský ohlásil svoju kandidatúru ho podporili tak Štefan Bošňák, ako aj úradujúci primátor Trnavy Vladimír Butko, ktorý bol tiež prítomný na konferencii. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Trnava-live.sk, 18. septembra 2014:"Svojho kandidáta p...

Bystrík Stanko

SMER-SD

My sme napríklad aj do rozpočtu na budúci rok zaradili vybudovanie pruhu pre autobusy na ulici Hospodárskej, o čom sa bude rozhodovať budúci týždeň.

Iné - 05.11.2014
Pravda

V návrhu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015 (pdf, str. 21) sa zmieňuje aj vytvorenie preferenčného jazdného pásu pre autobusy mestskej dopravy na Hospodárskej ulici. Návrh rozpočtu sa bude schvaľovať budúci týždeň 11. novembra. Výrok hodnotíme ako pravdivý."Preferenčný jazdný pás ...

Peter Bročka

Nestraníci

Jeden z kolegov má bezplatnú dopravu v programe.

Iné - 05.11.2014
Pravda

Je pravdou, že Bročkov protikandidát - Bystrík Stanko, má vo svojom volebnom programe bezplatnú dopravu v Trnave. Podľa oficiálnych stránok strany SMER-SD v Trnave, je prvý bod volebného programu: "Zadarmo mestská doprava pre všetkých obyvateľov Trnavy".Vo volebných programoch ostatných kandidá...

Peter Bročka

Nestraníci

Od roku 2010 neustále prepadáme v rebríčkoch transparentnosti.

Iné - 05.11.2014
Pravda

V rebríčku transparentnosti 100 najväčších slovenských miest, ktorý Transparency International Slovensko vydáva každé dva roky, pozícia Trnavy skutočne klesá. V roku 2010 bola na 17. mieste (skóre 50 %), 2012 bola na 30. (skóre 54 %), v roku 2014 (skóre 49 %) sa umiestnila až na 42. m...

Peter Bročka

Nestraníci

Mesto má viaceré zmluvy na dodávku služieb, ktoré sú ešte z 90. rokov a majú 31 dodatkov.

Iné - 05.11.2014
Neoveriteľné

Bročka má pravdepodobne na mysli rámcové zmluvy uzavreté v 90. rokoch podobné ako napríklad zmluvy s firmou Jupet (oprava ciest a chodníkov). Tato zmluva bola uzavretá v roku 1994 a má 31 dodatkov. Existenciu tejto zmluvy potvrdil aj šéf kancelárie primátora mesta. Bročka uvádza, že podobný prípad j...

Peter Bročka

Nestraníci

Stala sa aj taká vec, že okná menili v decembri, keď mrzlo (okná na škôlkach, pozn.)

Iné - 05.11.2014
Neoveriteľné

Počas obdobia 2010 - 2014 bola uskutočnená výmena okien na viacerých materských školách. Výmena okien na MŠ Spartakovská 6 prebehla do začiatku školského roka 2013/2014. Na MŠ Botanická 12 bola zmluva na výmenu okien s odovzdaním prác do konca augusta 2013. Výmena okien MŠ J...

Ján Žitňanský

KDH

Trnava bola dlhodobo vyhlásená za najlepšie hospodáriace mesto.

Iné - 05.11.2014
Nepravda

Na základe hodnotenia hospodárenia miest, obcí a VÚC inštitútu INEKO nepatrí mesto Trnava medzi najlepšie hospodáriace mestá na Slovensku. Zo všetkých miest na Slovensku sa mesto Trnava umiestnilo až na 45. mieste a v ostatných rokoch sa umiestňovala na pozíciách štvrtej desiatky.  Aj medzi kra...

Ján Žitňanský

KDH

Zadlženosť je 35 % a 17,5 milióna eur.

Iné - 05.11.2014
Nepravda

Ján Žitňanský síce správne uvádza zadĺženie mesta Trnava v percentuálnom vyjadrení k bežným príjmom je 35 %, no nesprávne nominálne vyjadruje tento dlh. Tento dlh nie je 17,5 milióna eur, ale 13,7 milióna eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý. V záverečnom účte (.pdf, s. 134) mesta Trnava...

Ján Žitňanský

KDH

16 rokov som predseda bytovej komisie.

Iné - 05.11.2014
Pravda

Je pravdou, že Ján Žitňanský je šestnásť rokov predsedom bytovej komisie v meste Trnava. ...

Ján Žitňanský

KDH

Máme veľmi veľký problém obsadiť nájomné byty.

Iné - 05.11.2014
Neoveriteľné

Na základe informácií, ktoré Trnava zverejňuje o nájomných bytoch sa nám nepodarilo zistiť informácie o počte bytov, počte žiadostí a a výsledkoch prideľovania bytov. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.Ján Žitňanský "veľkým problémom obsadiť nájomné byty" chce povedať, že dopyt oprávnených žiada...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Ja som predseda majetkovej komisie (v meste Trnava, pozn.)

Iné - 05.11.2014
Pravda

Je pravdou, že Bystrím Stanko je aktuálnym (vo volebnom období 2010-2014) predsedom majetkovej komisie v meste Trnava. ...

Bystrík Stanko

SMER-SD

My (SMER-SD, pozn.) sme mali v zastupiteľstve väčšinu (v tomto volebnom období, pozn.).

Iné - 05.11.2014
Pravda

Podľa oficiálnych výsledkov Komunálnych volieb 2010 v Trnave a podľa zápisnice zo zasadnutia v tomto volebnom období "Väčšinu v mestskom zastupiteľstve tvorí klub SMER – HZD – ĽSHZDS – ND" v pomere 17:14". Keďže SMER-SD je členom tejto koalície, výrok hodnotíme ako pravdivý. Poslanci zvolení do Mest...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Aj Domino Hrbatý sa vyjadril, že máme najkrajší tenisový areál (tenisový areál, pozn.) asi na Slovensku.

Iné - 05.11.2014
Pravda

Dominik Hrbatý sa v roku 2012 pre športky.sk vyjadril k tenisovému areálu v Trnave, že patri medzi najkrajšie najkomlexnejšie na Slovensku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Športky, 23. septembra 2012:"Tiež v mojom tenisovom životopise má starobylá Trnava stále miesto. Do malého Ríma...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Ja keď sa to rokovalo (o aquaparku, pozn.) na Mestskej rade ja som povedal, že to nie je vhodný termín (pred voľbami, pozn.) a ja som na sa Mestskej rade zdržal hlasovania.

Iné - 05.11.2014
Neoveriteľné

Na 43. zasadnutí mestskej rady rada hlasovaním odporučila materiál predaja pozemku pre plánovaný aquapark na rokovanie mestského zastupiteľstva (.pdf, s. 9). Záznam z hlasovania a hlasovanie konkrétnych členov mestskej rady nie je dostupný. Nevieme tak, kto ako hlasoval a či Stanko sa hlasovania zdr...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Ja opravím svojich predrečníkov. K dnešnému dňu je dlh mesta 11,6 milióna eur , čo činí 29,5 %.

Iné - 05.11.2014
Neoveriteľné

Bystík Stanko hovorí o výške dlhu "dnes". Demagog.SK však nemá informácie a aktuálnom vývoji dlhu mesta Trnava. K dispozícii máme len záverečný účet za rok 2013, ktorý hovorí o dlhu 34,8 %, čo bolo takmer 13,7 milióna eur. Údaj o aktuálnom vývoji dlhu sa nenachádza ani v aktualizácii rozpočtu na rok...

Ján Žitňanský

KDH

Bezplatnú dopravu vyskúšali dve obchodné reťazce. Jeden vláčik, museli ho zrušiť, pre to, že si tam slušný človek nesadol, po určitej dobe. Druhý hypermarket používal autobus, ktorý bol zničený, pretože sa to stalo pojazdným hostincom pre určité typy ľudí.

Iné - 05.11.2014
Neoveriteľné

Cestný vláčik prevádzkovalo obchodné centrum Max Trnava. Dôvody zrušenia tohto dopravného spojenia sa neporadilo overiť. Bezplatná autobusová linka spoločnosti Tesco bola podľa dostupných informácii zrušená najmä kvôli cenovým podmienkam medzi spoločnosťou Tesco a SAD Trnava. Demagog.sk sa...

Peter Bročka

Nestraníci

Jeden z kolegov na bezplatnú dopravu v programe.

Iné - 05.11.2014
Neoveriteľné

Ján Žitňanský

KDH

Banky nám ponúkajú také úvery, že úver je lacnejší ako inflácia.

Iné - 05.11.2014
Neoveriteľné

Bystrík Stanko

SMER-SD

Ročne budujeme stovky parkovacích miest...

Iné - 05.11.2014
Nepravda

Podľa Záverečného účtu mesta Trnavy pre rok 2013 (pdf, s. 36) bolo od roku 2007 novovybudovaných, či vyznačených v priemere 155 parkovacích miest ročne. V období 2007-2013 je síce možné hovoriť o výstavbe stoviek parkovacích miest, hovoriť o stovkách parkovacích miest ročne, je už ale značne prehnan...

success
error