DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Žitňanský

KDH

Ja som hlasoval za (predaj pozemku – aquapark, pozn.).

Trnava - komunálne volby 2014 - 09.11.2014
Neoveriteľné

Na 43. zasadnutí mestskej rady rada hlasovaním odporučila materiál predaja pozemku pre plánovaný aquapark na rokovanie mestského zastupiteľstva (.pdf, s. 9). Záznam z hlasovania a hlasovanie konkrétnych členov mestskej rady nie je dostupný. Nevieme tak, kto ako hlasoval a či Žitňanský sa hlasovania zdržal. Taktiež sme nezistili jeho vyjadrenia o nevhodnosti termínu. Hlasovať o tomto bode sa bude na Mestskom zastupiteľstve 11. novembra 2014. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

"Č. 4.26
Predaj pozemku v areáli Slávia na Rybníkovej ulici v Trnave – návrh kúpnej zmluvy 
(AQUA-RELAX s.r.o., Trnava)
Mestská rada mesta Trnava hlasovaním odporučila materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva s požiadavkou, aby spracovateľ materiálu doplnil situačnú mapku, na ktorej bude vyznačený právny stav a kúpna cena bude doplnená do jednotlivých ustanovení návrhu kúpnej zmluvy."

V Mestskej rade sú 10 poslanci mesta Trnava, je v nej aj Ján Žitňanský. Rokovací poriadok Mestskej rady hovorí, že hlasovanie môže byť verejné aj tajne (čl. 7) a na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina. 

Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 11. novembra sa v bode programu 4.26 (zip, 3. časť programu) bude hlasovať o predaji pozemkov pre tento projekt za symbolickú cenu 1 euro. Tento predaj je odôvodnený tým, že spoločnosť Aqua-relax musí byť vlastníkom pozemkov aby jej bol bankou poskytnutý úver na výstavbu aquaparku.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.11.2014
success
error