DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Bystrík Stanko

SMER-SD

Čo sa týka Južného obchvatu, toto bolo riešené na vláde, ktorá mala výjazdové rokovanie v Orešanoch, v máji keď sa nemýlim, bol som prítomný na tejto vláde. Kde bolo prijaté uznesenie vlády, že s prípravnými prácami na vybudovaní Južného obchvatu Trnavy sa začne od 1.1. 2015. Takže je to uznesenie vlády SR.

Trnava - komunálne volby 2014 - 06.11.2014
Nepravda

Rokovanie vlády sa konalo v Horných Orešanoch. Na rokovaní sa zúčastnil aj Bystrík Stanko. Toto rokovanie je uskutočnilo v marci 2014, nie v máji. Uznesenie vlády hovorí, že do konca roka 2014 má byť zaradený Južný obchvat Trnavy do investičného plánu Slovenskej správy ciest. Uznesenie nehovorí o tom, že sa začne s prípravnými prácami na projekte Južného obchvatu hneď od 1. januára 2015, keď bude projekty zaradený do investičného plánu SCC. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

V stredu 5. marca 2014 predseda vlády SR Robert Fico a predstavitelia vlády uskutočnili výjazdové rokovanie v obci Horné Orešany v Trnavskom okrese. Pracovný výjazd bol zameraný analýzu sociálno-ekonomickej situácie okresu Trnava a Trnavského samosprávneho kraja s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. Na rokovaní vlády sa zúčastnil ako hosť aj Bystrík Stanko. 

Vlastný materiál k rokovaniu vlády aj k projektu Južného obchvatu uvádza:

"Južný obchvat mesta Trnava
Z dôvodu komplexného riešenia dopravy na území mesta Trnava je potrebné dobudovať južný obchvat mesta Trnava s ukončením na ceste I/61, ktorá umožní lepšie zvládnutie intenzity nákladnej dopravy z priľahlej priemyselnej zóny. V súčasnosti je spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie. Predpokladaný termín realizácie južného obchvatu je 2016 – 2018. Začatie výstavby ovplyvňuje aj majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a finančné možnosti SSC Bratislava, ktoré sú dané možnosťami štátneho rozpočtu."

                                                 
Uznesením vlády bolo uložené ministrovi dopravy "zaradiť do investičného plánu SSC výstavbu južného obchvatu mesta Trnava s ukončením na ceste I/61 pri napojení na priemyselnú zónu do 31. decembra 2014". 

Dátum zverejnenia analýzy: 05.11.2014
success
error