DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Bystrík Stanko

SMER-SD
11 3 0 4
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Bystrík Stanko

SMER-SD

Platia 15 tisícovú daň ročne (vlastník tenisového areálu, pozn.).

Trnava - komunálne volby 2014 - 08.11.2014
Neoveriteľné

Stanko hovorí o tenisovom areály v Trnave, ktorý má podľa vyjadrení Stanko platiť daň mestu ročne na úrovni 15 tisíc eur. Predovšetkým by išlo o daň z nehnuteľnosti. Tento areál prevádzkuje súkromná spoločnosť TC EMPIRE Trnava a.s. Demagog.SK nezistil koľko súkromná spoločnosť môže ročne platiť, keď...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Podmienka (pre budovanie Južného obchvatu, pozn.) bola aby sme vybudovali kruhový objazd na Bratislavskej, ten sa momentálne buduje.

Trnava - komunálne volby 2014 - 08.11.2014
Pravda

Vlastný materiál k rokovaniu vlády, ani uznesenie vlády k projektu k Južného obchvatu Trnavy explicitne neuvádza podmienku začatia výstavby/realizácie projektu obchvatu výstavbou okružnej križovatky. Na druhej strane ide o prirodzenú podmienku Južného obchvatu, keďže tento obchvat počíta s...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Len pre vašu informáciu aj teraz na poslednej Mestskej rade sme znižovali nájomné pre jedného podnikateľa.

Trnava - komunálne volby 2014 - 06.11.2014
Pravda

Mestská rada 3. novembra 2014 schválila materiál, ktorý odporúča znížiť nájomné jednému podnikateľovi v centre mesta. O tomto návrhu definitívne rozhodne Mestské zastupiteľstvo 11. novembra 2014, keďže Mestská rada nemá právomoc bez súhlasu zastupiteľstva znížiť nájomné. Je však pravdou, že Mestská ...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Vyňali sme šesť škôlok zo správy TT- Komfortu a dali sme ich do pod základné školy...

Trnava - komunálne volby 2014 - 06.11.2014
Nepravda

Na základe zmlúv medzi mestom Trnava, zúčastnenými základnými školami a firmou TT-Komfort, s.r.o. vyňalo vo februári 2013 mesto Trnava zo správy firmy TT-Komfort, s.r.o. päť, nie šesť, materských škôl. Stankov výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.Trnavská firma TT-Komfort, s.r.o. je v spoločnom vlas...

Bystrík Stanko

SMER-SD

Teraz k septembru sme neumiestnili (do MŠ, pozn.) tuším 71 detí, keď sa nemýlim.

Trnava - komunálne volby 2014 - 06.11.2014
Pravda

Koncom augusta 2014 informoval vedúci kancelárie primátora mesta Vladimíra Butka (KDH), že v školskom roku 2014/2015 sa nepodarilo umiestniť 71 detí do materských škôlok. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Trnava-live.sk, 28. augusta 2014:"V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava bu...

success
error