DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Bystrík Stanko

SMER-SD

Trnava má problém, máme okolo troch miliónov nezaplatených pohľadávok.

Trnava - komunálne volby 2014 - 06.11.2014
Pravda

Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2013 uvádza, že k poslednému dňu uplynulého kalendárneho roka Trnava evidovala nezaplatené pohľadávky po lehote splatnosti vo výške približne 3,5 mil. eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2013 a hodnotiaca správa za rok 2013 (.pdf, str. 136):

"V účtovnej evidencii Mesta Trnavy sú k 31.12.2013 evidované pohľadávky vo výške 5 376 793,02 eura, z toho sú pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 1 826 574,36 eura a pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 3 550 218,66 eura."

 

Dátum zverejnenia analýzy: 05.11.2014
success
error