DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Žitňanský

KDH

Zadlženosť je 35 % a 17,5 milióna eur.

Trnava - komunálne volby 2014 - 05.11.2014
Nepravda

Ján Žitňanský síce správne uvádza zadĺženie mesta Trnava v percentuálnom vyjadrení k bežným príjmom je 35 %, no nesprávne nominálne vyjadruje tento dlh. Tento dlh nie je 17,5 milióna eur, ale 13,7 milióna eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

V záverečnom účte (.pdf, s. 134) mesta Trnava za rok 2013, ktorý bol spracovaný 8. apríla 2014 sa uvádza, že k 31. decembru 2013 bol celkový dlh mesta: 13,653 milióna eur. Úroveň bežných príjmov je na úrovni 39,252 milióna eur. Zadĺženie k bežným príjmov je teda na úrovni 34,8 %. Rovnaký údaj uvádza aj INEKO.

Jánovi Žitňanskému by číslo nesedelo ani kedy sme do dlhu mesta započítali vládne podporné programy ŠFRB (s. 135) v meste Trnava v hodnote 5,8 milióna eur. Tieto sa však nezapočítajú do dlhu bežného rozpočtu.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.11.2014
success
error