DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Bročka

Nestraníci
13 0 0 4
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Peter Bročka

Nestraníci

Vlastníme až stovky hektárov v dvoch oblastiach, Kočišská a Medziháj.

Trnava: komunálne voľby - 31.10.2018
Pravda

Prostredníctvom webového portálu Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, ktorý zabezpečuje Úrad geodézie kartografie a katastra SR, sme vyhľadali obe oblasti. V oblasti Kočišská sme vytýčili úsek, v ktorom mesto Trnava vlastní viac ako 100 hektárov pôdy. Stačí ak prostredníctvom toh...

Peter Bročka

Nestraníci

...bola petícia (proti vyrúbaniu stromov na Hlbokej ulici, pozn.). Zastavili sme na poslednej tretine alebo približne v polovici zvyšok toho výrubu a budeme čakať s jeho realizáciou až do ukončenia všetkých revitalizačných opatrení.

Trnava: komunálne voľby - 31.10.2018
Pravda

Mesto Trnava začalo s výrubom drevín pod historickými hradbami na Hlbokej ulici v 17. januára 2017. Tento výrub oznámilo ešte vo februári v roku 2016 na internetovej stránke Mesta Trnava. Dôvodom bolo uvedené nevhodné druhové rozloženie, ich zlý zdravotný stav a zviditeľňovanie hradieb. Následne vša...

Peter Bročka

Nestraníci

...došlo k dohode s VÚC, kde získame ďalších 80 parkovacích miest v zrekonštruovanom parkovacom dome takisto na (sídlisku, pozn.) Družbe.

Trnava: komunálne voľby - 31.10.2018
Pravda

O dohode medzi mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom o vybudovaní osemdesiatich parkovacích miest na Starohájskej ulici (na sídlisku Družba) informoval Peter Bročka s trnavským županom Jozefom Viskupičom 23. októbra 2018. Má sa jednať o osemdesiat miest, ktoré vzniknú rekonštr...

Peter Bročka

Nestraníci

...vedieme diskusie práve s vlastníkom tohto projektu o jeho odpredaní a o tom, aby samotný parkovací dom (na sídlisku Družba, pozn.) vybudovalo mesto (...).

Trnava: komunálne voľby - 31.10.2018
Pravda

Začiatok výstavby parkovacieho domu bol zastavený v roku 2015 keď investor požiadal o predĺženie termínu začiatku výstavby. Na základe dokumentov o oficiálnej komunikácii mesta so spoločnosťou Fortezza spol. s.r.o., ktoré k nahliadnutiu portálu Demagog.SK poskytol súčasný primátor mesta Trnava Peter...

Peter Bročka

Nestraníci

...existujú normy na to, ako parkovacie miesto, pokiaľ ho chcete vynucovať, má vyzerať. Ak by sme dnes urobili to, že vyznačíme všetky miesta, kde autá reálne parkujú tak jednak to nebudeme môcť urobiť a dôjde k redukcii tých reálnych parkovacích miest niekde až o 20 percent.

Trnava: komunálne voľby - 31.10.2018
Pravda

Projektovanie miestnych komunikácií upravuje norma STN 73 6110 z roku 2004. K tejto norme bola vydaná v roku 2006 oprava 1 (STN 73 6110/O1) a komentár k STN 73 6110. To, že osobné vozidlá kde môžu parkovať upravuje aj zákon o cestnej premávke, konkrétne §23. Mestský úrad v Trnave...

Peter Bročka

Nestraníci

Práve ten úvodný koncept alebo draft parkovacej politiky už by mohol byť na (...) mestskom zastupiteľstve prejednaný, avšak tu kolega Mráz bol práve proti tomu, aby sme vôbec začali diskusiu v pléne.

Trnava: komunálne voľby - 31.10.2018
Pravda

Mesto Trnava vypracovalo všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mal zaviesť pilotný projekt rezidentského parkovania. Mestská rada však tento návrh nepostúpila na rokovanie mestského zastupiteľstva, pretože jej člen Rastislav Mráz upozornil na nedostatočnú komunikáciu tejto problematiky: "Neprebehl...

Peter Bročka

Nestraníci

...ešte ho (Koncepciu budovania rezidentských parkovacích miest, pozn.) neschválilo (mesto Trnava, pozn.). Pracovné podklady sú samozrejme pripravené.

Trnava: komunálne voľby - 31.10.2018
Pravda

Návrh Koncepcie rozvoja statickej dopravy v meste Trnava (KRSD) s jej tromi časťami bol mestskému zastupiteľstvu predstavený v júli 2016. V roku 2018 sa dokument stále nachádza v štádiu príprav a nebol poslancami schválený. Zámer budovania rezidentských parkovacích miest je obsiahnutý v KRSD, k...

Peter Bročka

Nestraníci

Kolaudačné rozhodnutie ja, ako primátor nemôžem nepodpísať. Práve takýmto konaním by mohla vzniknúť teoretická škoda (...).

Trnava: komunálne voľby - 31.10.2018
Pravda

Kolaudačné rozhodnutie je dokument, ktorým sa presne určí, na aký účel a za akých podmienok sa môže stavba používať. Konanie je začaté na návrh stavebníka. Pokiaľ stavebník ako navrhovateľ predloží všetky podklady nevyhnutné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a stavba je dokončená a užívania ...

Peter Bročka

Nestraníci

...ten list (predstaviteľov spoločnosti v prípade sporu o pozemok pod nákupným centrom CIty Arena, pozn.) prišiel tesne pred zastupiteľstvom (...).

Trnava: komunálne voľby - 31.10.2018
Pravda

Poslancom Mestského zastupiteľstva v Trnave boli doručné dva listy zo strany predstaviteľov spoločnosti City-Arena a.s.. Na základe dokumentov, ktoré má Demagog.SK k dispozícii prvý z nich bol doručený 4. decembra 2017, ktorého vecou malo byť informovanie o aktuálnych krokoch primátora mesta Trnava....

Peter Bročka

Nestraníci

Areál Slávia – futbalové ihriská respektíve samotný atletický areál len za poplatok.

Trnava - komunálne volby 2014 - 06.11.2014
Pravda

Športový areál Slávia na ulici Rybníkova má okrem iného k dispozícii šesť futbalových ihrísk a atletický štadión. Využitie štadióna aj ihrísk je pre verejnosť spoplatnené. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.  Podľa cenníka (.pdf) môžu atletický areál (s. 4) využívať bezplatne základné školy, a ...

success
error