DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Bročka

Nestraníci

Mesto má viaceré zmluvy na dodávku služieb, ktoré sú ešte z 90. rokov a majú 31 dodatkov.

Trnava - komunálne volby 2014 - 05.11.2014
Neoveriteľné

Bročka má pravdepodobne na mysli rámcové zmluvy uzavreté v 90. rokoch podobné ako napríklad zmluvy s firmou Jupet (oprava ciest a chodníkov). Tato zmluva bola uzavretá v roku 1994 a má 31 dodatkov. Existenciu tejto zmluvy potvrdil aj šéf kancelárie primátora mesta. Bročka uvádza, že podobný prípad je zmluva o údržbe zelene. Demagog.SK však nezistil či táto zmluva skutočne existuje a počet dodatkov. Dôvodom je, že zmluvy uzatvorené pred 1. januárom 2011 nemusia byť zverejnené na internete. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

SME, 3. apríla 2013:

"Opravu výtlkov na cestách či obnovu chodníkov si Trnava objednáva podľa devätnásť rokov starej rámcovej zmluvy. Upozornil na to miestny infoweb LepsiaTrnava.sk s tým, že má zmluva dovedna 31 dodatkov. Rámcovú zmluvu z roku 1994 uzavrel magistrát podľa vtedajších pravidiel, cez obchodnú verejnú súťaž. Išlo o málo transparentnú metódu nákupov, ktorú dodnes využívajú len súkromné firmy.
Magistrát nevidí nič zlé na tom, že si opravu ciest a chodníkov objednáva podľa takto vysúťaženej zmluvy. Šéf kancelárie primátora Pavol Tomašovič obhajuje desiatky dodatkov slovami, že ich uzatváranie by bolo legálne aj podľa dnešných pravidiel verejného obstarávania. Cez dodatky sa podľa rámcovej zmluvy mali každoročne dohodnúť nové ceny za stavebné práce."

Bročka na tento problém upozorňoval už v marci 2013 na webovom portáli občianskej iniciatívy Lepšia Trnava. Mesiac predtým sa zaoberal témou verejného obstarávania pri údržbe a zveľaďovaní zelene. V tomto prípade bola rámcová zmluva, na základe ktorej sú vyplácané peniaze pre firmy starajúce sa o úpravu zelene z roku 1996. Veľkým problémom je, že tieto zmluvy nie sú zverejňované.

Mesto Trnava na základe novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zákona č. 546/2010 Z. z., má povinnosť zverejňovať na svojom webovom portáli zmluvy, faktúry a tiež objednávky mesta. Zákonná povinnosť sa vzťahuje na všetky zmluvy uzavreté po 1. januári 2011.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.11.2014
success
error