DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Tri roky vlády Roberta Fica (100 opatrení)
Demagog.SK sa rozhodol overit odpocet 2. vlády R. Fica, ktorý pri príležitosti troch rokov publikoval Úrad vlády SR. Ten v tlacovej správe uvádza všetky opatrenia a úspechy vlády od apríla 2012 do apríla 2015. Hoci dominantný pocet tvrdení je fakticky presných, viaceré sú neoveritelné a približne každý piaty výrok je fakticky nepresný. Nekorektné tvrdenia majú zväcša vlastnost prehánania, vylepšovania skutocného výsledku a "chválením sa cudzím perím". 

Viaceré výroky by sme v bežných reláciách vôbec neoverovali, kedže hovoria o budúcom plnení, teda o stave, ktorý ešte nedokážeme overit. 

100 opatrení bolo zaclenených do oblastí a tém. Výroky uvádzame v rovnakom poradí ako boli publikované Úradom vlády SR.

------------------------------

1. OBLAST VEREJNÝCH FINANCIÍ A PODPORY EKONOMIKY A ZAMESTNANOSTI

a.) OZDRAVENIE VEREJNÝCH FINANCIÍ


74 8 12 10
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Posilnené bolo postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch: zmena Zákonníka práce, rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, posilnenie postavenia zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní.

Iné - 06.05.2015
Pravda

Postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch sa počas vlády Roberta Fica skutočne posilnilo, konkrétne sa rozšírila záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a taktiež sa posilnilo postavenie zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Rozširovanie záväznosti kole...

Rozpočet Štátneho fondu rozvoja bývania bude navýšený o 118 mil. eur smerujúcich na projekty obnovy 25-tisíc bytoviek.

Iné - 27.04.2015
Nepravda

Rozpočet ŠFRB je pre rok 2015 skutočne navýšený o 118 mil. eur, z čoho približne 103,5 mil. poskytuje európsky štrukturálny fond JESSICA II a zvyšných 14,5 mil. eur činí zostatok fondu z predchádzajúcich rokov. Aktualizovaný rozpočet uvádza, že toto navýšenie rozpočtu má smerovať na obnovu 22 000 by...

Zriadený bol Fond na podporu umenia, ktorý zdvojnásobuje zdroje na podporu neštátnej kultúry.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Počas vlády Roberta Fica skutočne došlo na základe zákona schváleného 12. septembra 2014 k zriadeniu Fondu na podporu umenia, ako hlavného finančného zdroja zameraného výlučne na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže zdroje na...

Vytvorenie Podnikateľského centra pre priamu komunikáciu s podnikateľskou verejnosťou a našimi zastupiteľskými úradmi, ktoré riešilo tisícky podnetov podnikateľov vo veci vývozu a dovozu tovarov a služieb.

Iné - 17.04.2015
Neoveriteľné

Prvá zmienka o Podnikateľskom centre Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí je vo výročnej správe 2012. Podľa výročnej správy Ministerstva zahraničných vecí z roku 2014 bolo od vytvorenia centra zodpovedaných 645 dopytov. Aj keď je množstvo niekoľko tisíc pri trojročnom počte 6...

Zavŕšenie viac ako 4-ročnej práce na Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR.

Iné - 17.04.2015
Zavádzajúce

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR bola schválená 18. februára 2015. Ako bude táto stratégia prospešná ochrane a podpore ľudských práv nehodnotíme. Nejedná sa však o viac ako 4-ročnú prácu výboru výboru Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,...

Presadenie výnimiek zo sankcií EÚ voči Rusku, ktoré by zásadne poškodzovali slovenskú ekonomiku.

Iné - 17.04.2015
Neoveriteľné

Podobný výrok sme overovali už 7. septembra 2014. V septembri 2014 požiadalo Slovensko Európsku komisiu o výnimky zo sankcií voči Rusku, aby sa tak vyhlo hromadnému prepúšťaniu. Výnimky sa mali týkať vývozu výrobkov dvojakého použitia, teda použiteľných ako vo vojenskej oblasti, tak aj v c...

Presadenie zvýšenia príspevku EÚ na odstavenie JE Jaslovské Bohunice zo 105 na 200 mil. eur.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Podľa verejne dostupných zdrojov bol pôvodný príspevok na odstavenie Jaslovských Bohuníc 105 mil. eur. V novembri 2013 bolo schválené navýšenie na 200 mil. eur.EurActiv 8. februára 2013 uviedol: "Slovenskí vyjednávači obhájili aj novembrovú ponuku na vyraďovanie Ja...

Zvýšenie objemu financií z rozpočtu EÚ pre programovacie obdobie 2014 – 2020 pre Slovensko o 10 % napriek celkovému zníženiu objemu pomoci v rámci EÚ o 8,5 %. Slovensko je najúspešnejším členským štátom – každoročne získame 344 eur pomoci na jedného obyvateľa.

Iné - 17.04.2015
Zavádzajúce

Koľko eur pomoci dostane Slovenská republika z rozpočtu EÚ na jedného obyvateľa sme už overovali 10. februára 2014. V programovacom období 2014- 2020 ide skutočne o sumu 344 euro na jedného obyvateľa na rok z čistých príjmov, ktoré predstavujú približne 13,1 mld. eur. Slovensko však nie je...

Slovensko je dôveryhodným a rešpektovaným partnerom v rámci EÚ aj na medzinárodnej scéne, čoho potvrdením sú prijatia a rokovania s najväčšími svetovými lídrami – prezidentom USA, Ruska, ale aj návštevy európskych lídrov A. Merkelovej, F. Hollanda a ďalších na Slovensku.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Počas troch rokov vlády Roberta Fica sa skutočne uskutočnili rokovania s prezidentom USA Barackom Obamov a návštevy Slovenska prezidentami Nemecka a Francúzska. Počas posledných troch rokov sa neuskutočnila formálna návšteva ruského prezidenta Putina na Slovensku. Ruský prezident sa však stretol s v...

V Bratislave bola otvorená Kunsthalle, čím po desaťročiach vznikol priestor na prezentáciu súčasného výtvarného umenia.

Iné - 17.04.2015
Pravda

V roku 2014 bola v Bratislave ministrom kultúry slávnostne otvorená Kunsthalle- Dom umenia. Kunsthalle je typ galérie súčasného vizuálneho umenia, ktorá nebuduje svoju vlastnú zbierku (na rozdiel napríklad od Slovenskej národnej galérie, ktorá si vlastnú zbierku vytvára), zameriava sa na prezen...

Zavedený bol voľný vstup do múzeí a galérií v prvú nedeľu v mesiaci.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže voľný vstup do múzeí v prvú nedeľu v mesiaci bol skutočne zavedený začiatkom roku 2013 pre všetkých návštevníkov. V súčasnosti je sprístupnených 37 výstavných a expozičných priestorov a pracovísk múzeí a galérií po celom Slovensku, vrátane najnavštevovanejších ako...

Zriadené a postupne budované je Múzeum dizajnu.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Slovenské múzeum dizajnu vzniklo koncom roka 2013. Toto múzeu zriadilo Slovenské centrum dizajnu, ktoré je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry.Na oficiálnej stránke Slovenského centra dizajnu sa píše: "Slovenské centrum dizajnu v Bratislave zriadilo ako svoju súčasť Slovenské múzeum ...

Realizovaná bola záchrana a obnova oblastí ohrozených zosuvom pôdy (Vrátna dolina, Prievidza, Banka pri Piešťanoch, Nižná Myšľa).

Iné - 17.04.2015
Pravda

Na obnovu po zosuvoch pôdy bolo Ministerstvom životného prostredia  vyčlenených celkovo 369 000 eur. Vláda na tieto účely vyčlenila celkovo 25 miliónov eur. V obci Banka začali s obnovou v roku 2014, v Prievidzi sa ukončujú sanačné práce, v Nižnej Myšli taktiež prebehla obnova. Výrok hodno...

Zákonne zakázaná bola ťažba uránu.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Od roku 2014 zákon naozaj zakazuje ťažbu uránu na celom území Slovenska a jeho ťažbu môže schváliť až úspešné referendum uskutočnené na území dotknutých obcí. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Od 15. júna 2014 je účinný zákon 160/2014 Zb. (.pdf, s. 1), ktorý dopĺňa tzv. geologický zákon a upra...

Ústavným zákonom bol zakázaný vývoz prírodnej minerálnej vody zo Slovenska a bola posilnená ochrana vody.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Ústava Slovenskej republiky chránila vodné zdroje pred novelou o ochrane vody v článku 4. "Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky."  Pridanie zákazu vývozu vody dopravnými prostriedkami ale...

Bratislava bola v roku 2013 úspešne ochránená pred rekordnou povodňou na Dunaji a intenzívne sa pracuje na ďalších protipovodňových opatreniach na Slovensku.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Bratislava naozaj zvládla októbrové povodne v roku 2013. Ministerstvo plánuje projekt zvýšenia sebestačnosti obcí pri vyrovnávaní sa s povodňami a prevenciou ich dôsledkov. V súčasnosti prebiehajú len prípravné práce na projektovej žiadosti. Výrok ale hodnotíme ako pravdivý.Na základe anal...

Vodná elektráreň Gabčíkovo je späť v správe štátu.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Diskusiu o prevzatí Vodného elektrárne Gabčíkovo (ďalej len VEG) Demagog.sk overoval nedávno, 15.marca 2015. Štát vtedy vypovedal nájomnú zmluvu Slovenským elektrárňam, v ktorých drží majoritu taliansky Enel. VEG je tak skutočne opäť v správe štátu a inkasuje 100 % tržieb za predaj elektriny. Aj pre...

Prijatý bol zákon o odpadoch, ktorý posunie Slovensko k separovaniu a recyklovaniu.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Začiatkom roku 2015 Národná rada naozaj schválila zákon o odpadoch, ktorý bol predložený vládou. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Kam tento zákon Slovensko posunie neoverujeme....

Poľnohospodári a farmári získali finančnú podporu po extrémnom suchu v objeme 70 mil. eur vo forme výhodných úverov na založenie novej úrody, obnovený bol inštitút tzv. červenej nafty, ako aj nový systém centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Výrok o štátnej podpore poľnohospodárov a farmárov zahŕňa opatrenia vlády, zrealizované v lete 2012. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Vláda v auguste 2012 schválila opatrenia na zmiernenie následkov sucha v objeme vyše 70 mil. eur. Podľa správy agentúry SITA tak poľnohospodári mohli čerpať doplnk...

Vytvorili sme lepšie podmienky pre malých a mladých farmárov, aby mohli začať podnikať v poľnohospodárstve (štartovací kapitál a možnosť získať štátnu pôdu do prenájmu).

Iné - 17.04.2015
Pravda

Vláda SR v roku 2014 začala realizovať podporu podnikania mladých a malých poľnohospodárov prostredníctvom dotácie a pridelenia pôdy. Tým, ktorí spĺňajú podmienky definície mladý alebo malý poľnohospodár štát prednostne prenajme pôdu a títo môžu požiadať o nenávratný finančný príspevok. Výrok preto ...

Získali sme možnosť navýšenia priamych platieb pre poľnohospodárov z fondov EÚ prostredníctvom vyššieho presunu prostriedkov z rozvoja vidieka na úrovni 25 %.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Stratégiou Kohéznej politiky EU na roky 2007-2013, z ktorej plynú finančné prostriedky aj do Fondu regionálneho rozvoja, bolo najmä zvýšenie ekonomického rastu. Vláde sa podarilo navýšiť rozpočet I. piliera poľnohospodárskej politiky, ktorý zahŕňa priame platby pre poľnohospodárov, o celkovo 34...

Zmenil sa systém priamych platieb pre poľnohospodárov – finančná motivácia viac sa venovať živočíšnej výrobe, pestovaniu ovocia a zeleniny – výrazne sa zvýšila podpora týchto komodít, snahou je zvýšiť potravinovú sebestačnosť na 80 % do roku 2020 a tiež, aby sa základné veci nemuseli dovážať.

Iné - 17.04.2015
Pravda

V novembri minulého roka vláda schválila koncepciu podpory poľnohospodárstva z nariadenia EÚ č. 1307/2013. Tá počíta s priamou finančnou podporou pre začínajúcich farmárov a ústretovým prenájmom pôdy od Slovenského pozemkového fondu. Vláda sa týmto krokom snaží znížiť potravinovú závislosť Slovenska...

Zvýšil sa podiel predaja slovenských potravín.

Iné - 17.04.2015
Neoveriteľné

Minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek prebral rezort v roku 2012, kedy predaj slovenských potravín v obchodných sieťach činil 49,1 %. V roku 2013 údaje Ministerstva hlásili nárast na úroveň 51,8 %, v roku 2014 podiel predaja slovenských potravín stúpol až na 63,2 %. Do roku 2...

Zmenil sa systém kontroly potravín, ročne sa urobí viac ako 50-tisíc kontrol.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Systém kontroly potravín bol počas vlády Roberta Fica zmenený, došlo k novelizácii zákona o potravinách. Pre rok 2012, kedy v apríli nastúpila Ficova vláda, i pre rok 2014 bol počet vykonaných kontrol potravín väčší ako 50 000. V roku 2013 bol však počet vykonaných kontrol mierne pod 50 000. Výrok v...

Zvýšila sa potravinová bezpečnosť zo 49 na 63 %.

Iné - 17.04.2015
Zavádzajúce

V roku 2011 dosiahla potravinová bezpečnosť na Slovensku podľa EÚ hodnotu 47 %. Hodnotu 63.2 bodov dosiahlo Slovensko v celkovom hodnotení za rok 2013, ktoré zastavoval Global Food Security Index (GFSI). Tieto dve číselné hodnotenia sa ale nemôžu porovnávať, ide o odlišné metodológie a nav...

Elektronizácia justície: realizované sú projekty za 70 mil. eur – napr. povinné nahrávanie pojednávaní v trestnej aj civilnej oblasti, výberových konaní na miesta sudcov; schválená v NR SR je legislatíva projektu elektronického monitoringu osôb – tzv. elektronické náramky.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Elektronizácia justície je realizovaná v rámci projektov eJustice. Projekty sú financované zo zdrojov Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Všetky spomínané zmeny- povinné povinné nahrávanie súdnych pojednávaní a výberových konaní na miesta sudcov, ako aj používanie elektronických n...

Reforma vymožiteľnosti práva: v NR SR bola schválená jedna z najväčších právnych reforiem od vzniku SR – rekodifikácia civilného práva procesného, ktorá vytvorí predpoklady pre efektívnejšie, rýchlejšie a spravodlivejšie súdne konanie.

Iné - 17.04.2015
Nepravda

Vláda skutočne ešte v decembri 2014 schválila najväčšie právne reformy od vzniku Slovenska. Konkrétne sa jedná o vládne návrhy zákonov na zmenu Správneho súdneho poriadku, Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku. Všetky návrhy sa týkajú civilného práva. NR SR však tieto zákon...

Ochrana spotrebiteľov: prijaté sú maximálne stropy pre odplatu a celkovo prísnejšie pravidlá pri spotrebiteľských úveroch (napr. spotrebiteľské zmluvy s písmenami menšími ako 1,9 mm sú neplatné), prísnejšie pravidlá pri exekúciách, osobitne sa zvýšila ochrana dôchodcov. Prijatý bol aj tzv. „zákon proti šmejdom“. Dôsledkom posilnenia ochrany spotrebiteľov, sprísnenia podmienok napr. nebankových spoločností, ale takisto exekúcií klesol v roku 2014 medziročne počet exekúcií o 111-tisíc prípadov.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Vláda Roberta Fica v máji roku 2014 prijala opatrenia, ktoré nebankovým spoločnostiam určujú maximálny zisk (úrokový strop), ako aj nariadenie (.pdf), ktoré určuje, že výška písma v úrokových zmluvách musí byť najmenej 1, 9 mm. V roku 2014 bol novelizovaný zákon č. 40/1964 Zb., ktorý ...

Justičná reforma: zásadné zmeny nastali na vedúcich justičných postoch, rozbiehajú sa previerky budúcich sudcov.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Justičná reforma počas vlády Roberta Fica skutočne prebehla, jej tretia a posledná časť bola zverejnená 13. augusta 2014, Fico hovorí o tej časti reformy, podľa ktorej nového predsedu Súdnej rady SR vyberie prezident z dvoch kandidátov, ktorých bude predkladať predseda Ústavného súdu SR.Čo sa t...

Po 20-tich rokoch spustenie modernizácie výbavy Ozbrojených síl SR (70 % po technickej životnosti). Obnova vozového parku, zazmluvnenie dopravných lietadiel Spartan, výhľadovo nákup vrtuľníkov a stíhačiek. Zvýšenie počtu letuschopných stíhačiek. Celkové navýšenie objemu financií na modernizáciu z 8,5 % na takmer 19 % rozpočtu rezortu obrany, plnenie záväzku v rámci NATO.

Iné - 17.04.2015
Zavádzajúce

Predkladaný bod spája hneď niekoľko faktických údajov. Kým niektoré sú pravdivé, iné sú nepresné. Nie je presné tvrdiť, že Slovensko chystá "nákup" stíhačiek, nakoľko sa jedná o prenájom stíhačiek. Rovnako v otázke plnenia si záväzkov voči NATO napriek správnym číslam nárastu v pomere rezortnéh...

Záchrana a zabezpečenie samostatnej životaschopnosti Vojenských opravárenských podnikov v Novákoch a Trenčíne.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Súčasná vláda Roberta Fica dala firme MSM Martin do prenájmu Vojenské opravárenské podniky v Novákoch (rok 2013) a v Trenčíne (rok 2014). Tieto vojenské opravárenské podniky boli pretransformované na akciové spoločnosti s jediným akcionárom, ktorým je štát. Spoločnosť MSM Martin sa pr...

Bola vypísaná súťaž na dodávateľa štúdie realizovateľnosti predĺženia širokorozchodnej železničnej trate z Košíc do Viedne.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Súťaž na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti už bola vypísaná. Ponuky na jej vypracovanie podali štyri medzinárodné konzorciá. Víťazom sa stala spoločnosť Bernard a Obermayer. Proti výsledku tendra podalo neúspešné konzorcium ILF-Werner Consult-Reming Consult námietku. Keďže sú...

100 mil. eur z fondov EÚ začnú domácnosti čerpať na obnoviteľné zdroje energie na jeseň 2015.

Iné - 17.04.2015
Neoveriteľné

Ide o sumu 115 miliónov eur určenej pre domácnosti, ale aj štátne správy, miestne správy alebo podnikateľov. Na základe informácií agentúry TASR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry bude z celkových 115 miliónov eur 100 miliónov z fondov EÚ a zbytok sa dofinancuje zo štátneho rozpočtu. Ide...

Ako jednej z prvých piatich krajín EÚ nám Európska komisia schválila Partnerskú dohodu na čerpanie fondov EÚ na roky 2014 – 2020. Európska komisia už schválila všetky nosné Operačné programy pre čerpanie fondov EÚ 2014 – 2020.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Je pravda, že Slovensko bolo jednou z prvých piatich krajín, ktorým EÚ schválila Partnerskú dohodu, o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Táto dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície. Podľa dátumov tlačových správ schválil...

Len dvom krajinám EÚ – Slovensku a Rumunsku sa podarilo presadiť ročné predĺženie čerpania fondov EÚ z rokov 2011 a 2012, čím sme zachránili pre SR 500 mil. eur, ktorým hrozilo prepadnutie.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Podobný výrok sme overovali už počas prezidentskej kampane R. Fica (HN klub, 4. marca 2014). Slovensko skutočne dostalo spoločne s Rumunskom a výnimka n+3, výnimku, ktorá umožňuje čerpať eurofondy o jeden rok viac, keďže všeobecným pravidlom je n+2. Toto skutočne znamená v určitom zmysle "záchr...

Zastavenie prázdninového prepúšťania učiteľov.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Naozaj sa stávalo, že učitelia boli v niektorých školách na dobu letných prázdnin pravidelne prepúšťaní a opätovne prijímaní zo zamestnania, aby takto škola ušetrila na mzdách. Od začiatku marca tohto roka sa to už nemá stávať, pretože zákon o pedagogických zamestnancoch upravuje trvanie pracovného ...

Navýšenie počtu asistentov v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Tento faktický výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže vláda R. Fica začiatkom septembra 2014 navýšila počet asistentov v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením.Navýšenie počtu asistentov učiteľa potvrdzuje aj schválený rozpočet verejnej správy na roky 2015-2017 (s. 71):"V navrhovanom ob...

Reguláciou reexportu liekov sme zabránili situácii, ktorá nastala počas bývalej vlády, kedy chýbali onkologické lieky aj pre deti a štátna nemocnica práve s týmito liekmi obchodovala. Týmto praktikám sme legislatívne zamedzili.

Iné - 17.04.2015
Zavádzajúce

Nedostatok onkologických liekov vo viacerých nemocniciach na Slovensku bol medializovaný v januári 2012 a je tiež známy prípad obchodovania s onkologickými liekmi, ktoré mala vykonávať Fakultná nemocnica J. A. Reimana v Prešove v júni toho istého roku. Nie je však známa situácia, kedy by nemocnica o...

V príprave je projekt novej univerzitnej nemocnice v Bratislave s najmodernejším vybavením.

Iné - 17.04.2015
Pravda

V roku 2013 oznámila vláda zámer výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. V roku 2014 zverejnilo ministerstvo zdravotníctva analýzu (.pdf) uskutočniteľnosti výstavby. Projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice je v počiatočných fázach prípravy a výrok tak hodnotíme ako pravdivý. P...

Od 1. 4. 2015 boli zrušené poplatky v ambulanciách, ktoré sú súčasťou zdravotnej starostlivosti a sú hradené poisťovňami. Rovnako bol zrušený poplatok za prednostné vyšetrenie vytvárajúci dve skupiny pacientov podľa ich finančných možností.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Novela zákona o poplatkoch u lekára nadobudla platnosť 1. apríla 2015. Sprosťuje pacientov povinnosti platiť za úkony spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zároveň bola zrušená možnosť prednostného objednania pacientov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Lekári si môžu aj naďalej pýtať po...

Z fondov EÚ bolo zrekonštruovaných 26 nemocníc.

Iné - 17.04.2015
Zavádzajúce

Výrok, ktorý hodnotí 100 najdôležitejších opatrení a výsledkov súčasnej vlády apríl 2012 – apríl 2015, naznačuje, že bolo počas tohto obdobia z eurofondov zrekonštruovaných 26 nemocníc. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, pretože rekonštrukcie nemocníc financované z Operačného programu Zdra...

Zabezpečený bol výrazný nárast platov lekárov a sestier v štátnych nemocniciach. Priemerná hrubá mzda lekára je viac ako 2 500 eur, u sestier je to nad 1 000 eur.

Iné - 17.04.2015
Neoveriteľné

Platy lekárov a zdravotných sestier v porovnaní s minulým obdobím naozaj rástli. Priemerná hrubá mzda zdravotných sestier so započítaním služieb a pohotovosti dosiahla už v roku 2014 hranice 1000 eur. Priemerný plat lekárov bol na začiatku minulého roku rovnako so započítaním služieb a pohotovosti 2...

Zlepšilo sa hospodárenie nemocníc – znížilo sa tempo rastu dlhov 13 najväčších štátnych nemocníc. Ak by ostali v režime, ako fungovali za vlády I. Radičovej, zadlženie by bolo dvojnásobné. Viaceré nemocnice už nevytvárajú nové dlhy.

Iné - 17.04.2015
Neoveriteľné

Záväzky po splatnosti v zdravotníctve neustále rastú, no ich tempo sa v roku 2014 mierne spomalilo. Ako uvádza Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva na rok 2014, tempo rasti zadĺženosti 13 najväčší štátnych nemocníc sa darí spomaliť. Zároveň je pravdou, že viaceré nemocnice nevytvárajú no...

Vláda vyčlenila na výstavbu alebo obnovu 21 futbalových štadiónov na najbližších desať rokov 45 miliónov eur. V pokročilom štádiu výstavby je City aréna – štadión A. Malatinského v Trnave, štát podporil aj projekt výstavby Národného futbalového štadióna v Bratislave.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Vláda premiéra R. Fica začiatkom roka 2013 schválila dotáciu 45 miliónov eur na opravu 21 futbalových štadiónov. Štát má na výstavbu a obnovu štadiónov postupne prispievať 10 rokov sumou 4.5 mil. eur. Podporí aj výstavbu Národného futbalového štadióna v Bratislave, a to sumou 27.2 miliónov, nez...

Pripravené Štátne vzdelávacie programy pre materské, základné školy a pre gymnáziá.

Iné - 17.04.2015
Pravda

ŠPU (Štátny pedagogický ústav) na svojom internetovom portáli predstavilo Inovovaný štátny vzdelávací program, ktorý vstúpi do platnosti a účinnosti 1. 9. 2015. Nový program je určený pre materské školy, základné školy, základné-umelecké školy a gymnáziá. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Tiet...

10 mil. eur bolo vyčlenených na projekty zvýšenia kapacít jaslí a materských škôl. Súčasne je v príprave výzva na projekt v hodnote 100 mil. eur z fondov EÚ na ďalšie zvýšenie kapacít materských škôl, čo pokryje bezmála 100 % požiadaviek na miesta v predškolských zariadeniach.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Výrok súvisiaceho obsahu sme overovali už 1. marca 2015. Projekt zvýšenia kapacít jaslí a materských škôl počítal s 9.5 mil., čo je takmer 10 mil. eur ako uvádza výrok. Preto ho hodnotíme ako pravdivý.Ministerstvo školstva aj napriek prvotne proklamovaných 10 miliónom a 422 žiadostiam podporilo 113 ...

Zákon o duálnom odbornom vzdelávaní zvýši šance mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce, zvýši ich príjem a formou daňových úľav motivuje zamestnávateľov zapojiť sa do systému, poskytovať študentom odbornú prax.

Iné - 17.04.2015
Neoveriteľné

Zákon o duálnom vzdelávaní má platiť od školského roku 2015/2016.  Zámerom zákona bolo aby zamestnávatelia mali zvýšenú motiváciu zamestnať študenta (vďaka daňovým úľavám na každého študenta), ktorý bude u nich absolvovať praktickú časť vzdelávania. Zákon mal má zabezpečiť plynulý prechod štud...

Zvyšovanie platov učiteľov tri roky po sebe vždy o 5%.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Vláda v roku 2012 podľa kolektívnej zmluvy schválila navýšenie tarifných platov učiteľov o 5 %. Navýšenie sa uskutočnilo už tretí rok po sebe. Stupnice platových taríf, od ktorých sa odvíjajú platy učiteľov na základe pracovných tried a počtu odpracovaných rokov sa nanovo stanovujú pre kaž...

70 % medziročný nárast objemu štátnej podpory bytovej výstavby na úroveň 38 mil. eur roku 2014, čo je najviac od predkrízového roku 2007.

Iné - 17.04.2015
Nepravda

Podľa Informácie (.pdf, s. 1) o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2014, bolo v roku 2014 určených na účel vystavby a obnovy bytového fondu vyčerpaných 37,9 mil. eur. Tieto zdroje boli použité na ...

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave sa rozvíja v réžii štátu – od konca marca 2015 zriadi svoju bázu letecká spoločnosť Ryanair, pribúdajú nové destinácie a zvyšuje sa aj počet pravidelných letov.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Spoločnosť Ryanair otvorila svoju základňu na Bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika 29. marca 2015. Letisko je v 100 % vlastníctve štátu. Tento rok pribudne letisku desať nových pravidelných destinácií. Výrok tak hodnotíme ako pravdivý.Oficiálne stránky letiska potvrdzujú, že poločnosť R...

Počty pravidelne jazdiacich vlakov boli navýšené o 105 ks a začali sme s obnovou vozového parku – do konca 2015 bude 60 % výkonov v regionálnej preprave v moderných vlakoch.

Iné - 17.04.2015
Neoveriteľné

V decembri 2014 informovala riaditeľka komunikácie ZSSK o navýšení vlakových spojení o 105 spojov. Či je navýšenie na 100 % realizované sme nedokázali zistiť. V decembri 2014 minister dopravy Ján Počiatek na tlačovej konferencii vyhlásil, že do konca roka 2015 bude 60 % výkonov v regionálnej do...

Dodnes je viac ako 686-tisíc ľudí zaregistrovaných v systéme bezplatného cestovania na železnici. Zvýšené boli zľavy na cestovanie vlakom do práce na 50 %.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Podľa informácie, ktorú poskytla Demagog.SK riaditeľka odboru komunikácie ZSSK, bol počet ľudí využívajúcich bezplatnú vlakovú dopravu ku dňu 19. apríl 2015 spolu celkovo 698 712 ľudí, z toho 281-tisíc tvoria študenti a takmer 300-tisíc ľudí poberajúcich nejakú formu dôchodku (starobný, vdovský, inv...

V realizácii je výber koncesionára na obchvat Bratislavy D4 a s ním súvisiacu rýchlostnú cestu R7 v celkovej dĺžke približne 59 km.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Cieľom výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 je vybudovanie južnej časti obchvatu Bratislavy a južnej siete rýchlostných ciest medzi západným a východným Slovenskom. Podľa štúdie (.pdf) uskutočniteľnosti má mať projekt celkovú dĺžku 59,1 km a jeho výstavba by mala trvať štyri roky. K...

Za 3 roky bolo rozostavaných viac ako 100 km diaľnic a rýchlostných ciest. V roku 2014 bolo rozostavaných historicky najviac úsekov a aktuálne je rozostavaných viac ako 150 km diaľnic a rýchlostných ciest. V tomto roku je plán odovzdať 56 km nových diaľnic a rýchlostných ciest. Súčasne bolo za 2 roky obnovených 500 km ciest 1. triedy a aktuálne je naštartovaný projekt obnovy ďalších 170 km.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Podľa údajov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) bol rok 2014 z hľadiska realizovania stavebných prác veľmi úspešný. V roku 2014 bolo skutočne rozostavaných historicky najviac úsekov, konkrétne 14. Čo sa týka údaju o pláne odovzdať 56 km nových diaľníc a rýchlostných ciest, tak v skutočnosti by sa...

Presadenie navýšenia zdrojov na revitalizáciu osvetlení miest a obcí v rokovaniach s Európskou komisiou zo 17,7 mil. na 36,4 mil. eur, tzn.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Program revitalizácie osvetlení obcí a miest je podporený z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V roku 2012 sa podarilo presadiť Ministerstvu hospodárstva zvýšenie rozpočtu, z pôvodných 17,7 mil. eur na 36,4 mil. eur. Podporených bolo 201 projektov, čo je dvojnásobne viac ak...

Záchrana tisícov pracovných miest dohodou o zotrvaní spoločnosti U.S.Steel v Košiciach.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Pre záchranu takmer 13 000 pracovných miest na východnom Slovensku uzatvorila vláda so spoločnosťou U.S. Steel dohodu obsahujúcu ústupky v energetike. Tie im majú ročne priniesť približne 15 miliónov eur. Svojim krokom vláda zabezpečila, že U.S. Steel najbližších 5 rokov ostane pri Košiciach a fabri...

Ekonomická a finančná podpora regiónov, miest a obcí v rámci 12 výjazdových rokovaní vlády SR.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Počas funkčného obdobia 2012 - 2016 sa uskutočnilo 12 výjazdových rokovaní vlády, pričom každé z nich bolo investične alebo ekonomicky smerované na región alebo dominantnú oblasť výroby. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. V rámci tejto ekonomickej a finančnej podpory regiónov na výjazdových rokovan...

Investičné projekty podporené štátnou investičnou pomocou vytvorili 6-tisíc nových pracovných miest a udržali 1500 miest.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Z dostupných materiálov z rokovaní vlády je možné zistiť, koľko nových pracovných miest je predpokladaných na základe schválenej štátnej investičnej pomoci pre desiatky podnikov. Súčet nami zrátaných udržaných pracovných miest je 1526 ( Samsung 760 + Mondi SCP 766 ). Súčet nami zrátan...

Pokles cien energií: zníženie ceny plynu (v priemere o 1,14 %) aj elektrickej energie (v priemere o 5,03 %) pre domácnosti od začiatku roka 2015. Predpoklad ďalšieho výraznejšieho poklesu cien energií – pri cene plynu až o 7 % – v blízkom období.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Pokles cien plynu a elektriky potvrdil v marci Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zároveň pokles ceny plynu až o 7 % pre rok 2015 vypočítali analytici NBS. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.SITA, 26. marec 2015:"Domácnostiam ostatne klesli ceny elektrinu a plynu na začiatku tohto roka. Podľa úda...

Schválenie novej Energetickej politiky SR a posilnenie ochrany spotrebiteľa na trhu s energiami.

Iné - 17.04.2015
Pravda

V októbri 2014 bol vládou schválený návrh novej energetickej politiky. Tento dokument "definuje hlavné ciele a priority energetického sektora do roku 2035 s výhľadom do roku 2050" (EP SR). K posilneniu práv spotrebiteľa by mal prispieť tretí liberalizačný balík. Ochrana by mala prichádzať od re...

Ďalšie vyhraté súdne spory súvisiace so získaním zvyšného 38 % podielu v Transpetrole.

Iné - 17.04.2015
Nepravda

Posledný súdny spor MH SR o Transpetrol a.s. z roku 2013, ktorý pojednával o 34% akcií spoločnosti Transpetrol a.s., bol Krajským súdom v Košiciach dňa 26.7.2014 potvrdený v prospech štátu. Spor má svoju históriu, ktorá siaha do roku 1998. Krajským súdom v Košiciach bolo ešte na začiatku roku 2013 r...

Tlak na dostavbu 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce.

Iné - 17.04.2015
Pravda

O tom, že vláda a konkrétne Robert Fico vyvíjajú tlak na dostavbu 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce svedčí napríklad článok Pravdy zo 17. apríla 2015 s nadpisom "Fico varuje Enel: Dostavajte Mochovce". Vláda Roberta Fica však tlačila na dostavbu aj pred tým, napríklad v októbri 2014 Fico vy...

(Oblasť energetika, pozn.) Energeticky aj zahraničnopoliticky strategické projekty – reverzný tok plynu na Ukrajinu, plynovodné prepojenie s Maďarskom.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Je pravda, že plynové spojenie na Ukrajinu tzv. reverz bol spustený a naďalej funguje. Plynové prepojenie Slovensko - Maďarsko fyzicky stojí a bolo už otvorené, reálne však ešte nie je funkčné. Pôvodný termín spustenia plynovodu bol január 2015, no kvôli prestojom sa odkladá na júl 2015. Výrok napri...

Získanie materskej spoločnosti SPP, a.s. do 100 % vlastníctva štátu.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Slovensko definitívne získalo 100 % akcií matky SPP a.s. (obchodníka so zemným plynom) v júni 2014 prevzatím 49 percentného balíka akcií matky SPP od Energetického a prumysloveho holdingu (EHP). Cenou za prebratie tohto balíka bola polovica dlhu matky SPP vo výške 59 mil. eur. Majetkové pomery ...

Ďalší postup v elektronizácii komunikácie občanov s úradmi. Okrem iného je od 1. 4. 2015 elektronizácia využiteľná pre úkony súvisiace s evidenciou vozidla.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Úkony súvisiace s evidenciou vozidla je od 1. apríla 2015 možné vykonávať elektronicky. Tento výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Po ukončenom testovaní spustilo Ministerstvo vnútra služby z projektov Národnej evidencie vozidiel a Elektronických služieb pre osvedčenie o ...

Zákaz účasti tzv. „schránkových firiem“ s neznámymi vlastníkmi na verejných obstarávaniach.

Iné - 17.04.2015
Zavádzajúce

3. decembra 2014 informovala SITA o schválení vládneho návrhu novely zákona o „schránkových firmách“. Bola to reakcia vlády na kauzu CT v nemocnici v Piešťanoch. Tento zákon sa však ukázal ako nedostatočný, pretože neriešil konečného užívateľa výhod. 15 apríla tohto roku vláda pripravila ďalšiu nove...

Skupina štátov proti korupcii pri Rade Európy (GRECO) ocenila Slovensko za dosiahnutý pokrok v oblasti transparentnosti financovania strán. SR už nie je monitorovaná za neplnenie odporúčaní v tejto oblasti. Slovensko zlepšilo svoje postavenie v rebríčku vnímania korupcie Transparency International z 66. miesta v roku 2011 na 54. miesto v roku 2014, teda o 12 miest.

Iné - 17.04.2015
Zavádzajúce

Vládny fakt ako celok hodnotíme ako zavádzajúci, keďže v kontexte hodnotenia výsledkov práce 2. vlády R. Fica je opomenutie metodiky zisťovania vnímania korupcie (CPI) nekorektné. Index vnímanie korupcie je zostavený na základe dát, ktoré sú zisťované v priebehu dvoch rokov a teda index 2011 vy...

(Schválené, pozn.) Novela zákona o verejnom obstarávaní, nové volebné kódexy, ktoré riešia aj financovanie politických strán, zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Všetky tri zákonné úpravy, ktoré tento bod uvádza, boli skutočne schválené parlamentom v poslednom volebnom období. V roku 2013 schválil parlament novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorú navrhoval minister vnútra Robert Kaliňák, v roku 2014 schválil parlament nové volebné kódexy, ktoré obsahoval...

Zriadenie štátneho elektronického trhoviska pre všetky podlimitné zákazky štátnych inštitúcií a samospráv. Toto zásadné protikorupčné opatrenie zabezpečilo za 4 mesiace testovacej a 2 mesiace ostrej prevádzky úsporu vo výške 2 mil. eur.

Iné - 17.04.2015
Zavádzajúce

Elektronický kontrakčný systém (EKS) je ďalším z opatrení, pomocou ktorých sa vláda Roberta Fica snaží bojovať proti korupcii. Na základe publikovaných čísel zo zdrojov Ministerstva vnútra vyplýva, že k 5. máju 2015. projekt usporil celkovo 4,7 milióna eur, pričom do konca marca sa táto úspora pohyb...

Reforma ESO od roku 2012 doposiaľ usporila 696 mil. eur. Bolo otvorených 34 klientskych centier, zvyšné budú otvorené do konca tohto roka.

Iné - 17.04.2015
Nepravda

Vtedajší riaditeľ kontrolingu sekcie ekonomiky na Ministerstve vnútra Peter Lempeľ vyčíslil celkové úspory reformy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa) na 696 mil. eur. Nie je ale k dispozícii žiadna iný analýza usporených financií v súvislosti s reformou ESO, ktorá by pomohla overi...

Vláda pokračovala v politike sociálneho dialógu okrem iného aj na pôde Rady solidarity a rozvoja SR.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Prostredníctvom Rady solidarity a rozvoja SR sa vláda zapojila do dialógu so svojimi partnermi (zoznam sociálnych partnerov k nahliadnutiu tu) od roku 2013 trikrát. Na základe týchto rokovaní môžeme označiť výrok za pravdivý.Na prvom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 16. septembra 2013, sa r...

Systém kvality poskytovania sociálnych služieb bol sprísnený a zvýšila sa miera ochrany klientov zariadení sociálnych služieb.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Od prvého januára 2014 sa sprísnil systém posudzovania kvality poskytovaných sociálnych služieb. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytovateľom sprísnilo podmienky registrácie sociálnych služieb a zaviedlo úpravy napomáhajúce ochrane klientov, ktorých finančná situácia...

Spustené bolo prvé opatrenie projektu “Záruka pre mladých” – tzv. právo na prvé zamestnanie podporuje zamestnávanie mladých ľudí formou preplácania časti mzdových nákladov zamestnávateľovi, ktorý vytvorí takéto pracovné miesto, po dobu 6 mesiacov.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Je pravda, že bol spustený projekt Záruka pre mladých, prostredníctvom ktorého môže zamestnávateľ získať príspevok od štátu na vytvorenie nového pracovného miesta pre zamestnanca v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Podmienky poskytnutia príspevku upravuje § 51a novely zákona 311/2014 Z. z.,...

Na dosiahnutie väčšej zásluhovosti a zvýšenia príjmov dôchodcov s najnižšími penziami bude od 1. júla 2015 zavedený minimálny dôchodok pre ľudí, ktorí odpracovali aspoň 30 rokov Minimálny dôchodok bude garantovať príjem na penzii vo výške minimálne 136 % sumy životného minima (269,50 eur), jeho zavedenie sa pozitívne dotkne viac ako 75-tisíc dôchodcov.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Zavedenie Minimálneho dôchodku má platiť od 1. júla 2015. Dôchodok by tak mal vzrásť až okolo 75-tisícom dôchodcov, ktorí splnia požadované podmienky. Zo štátneho rozpočtu by malo odčerpať za polovicu tohto roka vyše 16 miliónov eur. Dôchodok v hodnote 136 % životného minima môže pobe...

Dôchodkový systém bol stabilizovaný opatreniami na zabezpečenie jeho dlhodobejšej udržateľnosti: zmena vzorca valorizácie dôchodkov z priebežného I. piliera, zmena modelu výpočtu veku odchodu do dôchodku, zmena výšky odvodu do II. kapitalizačného piliera, otvorenie II. piliera za účelom možnosti vystúpenia sporiteľov, pre ktorých je systém nevýhodný, dočasné posilnenie solidarity I. piliera, posilnenie postavenia sporiteľa vo vzťahu k DSS.

Iné - 17.04.2015
Neoveriteľné

Dlhodobá udržateľnosť dôchodkového systému a verejných financií je téma, na ktorú majú mnohí odborníci odlišný názor a jej meranie je prakticky nemožné. Napriek tomu upozorňujeme, že mnoho expertných názorov, ktoré sa v súvislosti s reformou dôchodkového systému SMERom objavujú, skôr naznačujú, že t...

Študentom pracujúcim na dohodu o brigádnickej práci sa znížili odvody formou zvýšenia príjmovej hranice, do ktorej neplatia odvody zo 159 eur pri študentoch nad 18 rokov a 68 eur pri študentoch mladších ako 18 rokov na jednotnú hranicu 200 eur.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Hraničná mesačná suma na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity bola v roku 2014 vo výške 68 eur pre študenta, ktorý nedovŕšil 18 rokov a pre študentov nad 18 rokov bola táto hranica 159 eur. Od 1. januára 2015 je táto suma 200 eur pre študentov stred...

Zvýšený bol vianočný príspevok pre dôchodcov – dôchodcovia s najnižšími penziami si vďaka zvýšeniu príspevku prilepšili až o 100 eur.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Podľa ustanovenia zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku (.pdf, s. 2) bola maximálna suma vianočného príspevku zvýšená v roku 2014 na 87,26 eura a pre ľudí s najnižšími dôchodkami bol zavedený jednorazový príplatok k vianočnému príspevku. Spolu teda výška...

Okrem podpory dlhodobo nezamestnaných zavedením dočasného súbehu dávky v hmotnej núdzi a príjmu zo zamestnania a pokračovania odvodovej úľavy bola za účelom zachovania ich pracovných návykov zavedená povinnosť odpracovať si časť dávky v hmotnej núdzi verejnoprospešnými prácami.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Robert Fico správne tvrdí, že počas jeho vlády sa zaviedol súbeh dávky v hmotnej núdzi a príjmu zo zamestnania. V októbri 2013 schválil parlament povinnosť odpracovať si dávky v hmotnej núdzi a od prvého januára tohto roku bola zavedená aj odvodová úľava. Všetky spomínané opatrenia boli naozaj vykon...

Priemerná hodinová cena práce v SR bola v roku 2014 na Slovensku (9,7 eura) už vyššia ako v Českej republike (9,4 eura), Poľsku (8,4 eura) aj Maďarsku (7,3 eura).

Iné - 17.04.2015
Pravda

Je pravdou, že podľa Eurostat bola celková hodinová cena práce na Slovensku na úrovni 9,7 eur, čo je viac ako v Českej republike (9,4 eur), Poľsku (8,4 eur) a Maďarsku (7,3 eur).Upozorňujeme, že štatistiky zverejnené Eurostatom nehovoria o mzdách a platoch, ale o celkových nákladoch na pracovnú silu...

Zvýšenie minimálnej mzdy prispelo – spolu s rastom ekonomiky a rastom produktivity práce – k celkovému rastu miezd. Priemerná hodinová cena práce (mimo agrosektoru a verejnej správy) vzrástla v SR podľa Eurostatu za rok 2014 o 5,2 %, čo bol tretí najrýchlejší rast ceny práce v rámci eurozóny.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Minimálna mzda sa na Slovensku za posledné roky stále zvyšuje. Naposledy sa tak stalo v januári 2015, kedy sa rástla na súčasných 380 eur. Rastom ekonomiky Robert Fico myslí rast HDP, ktoré tiež vzrástlo zo 73,59 miliárd eur na 75, 21 miliárd eur. Produktivita práce na Slovensku ...

Minimálna mzda bola historicky zvýšená z 327 eur v roku 2012 na 380 eur v roku 2015. Slovensko je s 58 % zvýšením minimálnej mzdy od roku 2008 krajinou s tretím najvyšším rastom minimálnej mzdy v EÚ.

Iné - 17.04.2015
Nepravda

Podobný výrok predstaviteľov SMER-SD overoval Demagog.SK viackrát. Tí najčastejšie hovoril o historickom náraste minimálnej mzdy. Naposledy napríklad 22. februára v O5M12 alebo 11. januára 2015 v O5M12. Nebola to pravda, keďže minimálna mzdy rástla výraznejšie v roku 2009 alebo 2007.Aj v t...

Rásť majú aj reálne mzdy (vzhľadom na minimálny rast cien, za rok 2014 dokonca po prvýkrát v histórii SR pokles cien), a to o 2,7 % v tomto roku a 2,1 % v roku 2016. V roku 2014 rástli reálne mzdy najvýraznejším tempom za ostatných sedem rokov.

Iné - 16.04.2015
Pravda

Predpokladá sa, že nárast reálnej mzdy v roku 2015 bude 2,7% a v roku 2016 to bude 2,1%. V roku 2014 dosahovala miera inflácie na Slovensku po prvýkrát v jeho samostatnej histórii záporné hodnoty a tempo rastu reálnej mzdy (4,4%) bolo naozaj najvyššie za posledných 7 rokov v prípade, že berieme do ú...

Zamestnanosť má podľa NBS rásť o 1,4 % v tomto roku a o 1,1 % v roku 2016.

Iné - 16.04.2015
Pravda

Podľa predikcie Národnej banky Slovenska (.pdf, s.19)  by mala zamestnanosť na Slovensku v roku 2015 rásť o 1,4 % a v roku 2016 by mal medziročný rast dosahovať 1,1 %. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.  Zároveň dodávame, že ide o prognózu Národnej banky Slovenska vývoja zamestn...

Približne 13-tisíc pracovných miest bolo vytvorených cez projekty zamestnávania mladých ľudí, pričom projekt dosiahol približne 80 % udržateľnosť pracovných miest.

Iné - 16.04.2015
Neoveriteľné

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, nakoľko údaje o počte pracovných miest ako aj udržateľnosti takto vytvorených pracovných miest potvrdzuje jedine oznam Ministerstva práce z apríla 2015. Informácia hovorí o 13 400 mladých osobách, ktorí si ako nezamestnaní dokázali nájsť prácu v poslednom ...

Dlhodobo klesajúcu tendenciu má miera nezamestnanosti. Kým na jar 2012 dosahovala 14,1 %, dnes je na úrovni 12,3 %. Podľa najnovšej prognózy NBS má miera nezamestnanosti klesnúť v tomto roku na 12 % a v roku 2016 na 11 %, čím sa Slovensko dostane na približnú úroveň priemeru eurozóny. Za ostatný rok sa znížil počet nezamestnaných v evidencii úradov práce o bezmála 26-tisíc a podľa prognózy NBS má v roku 2015 vzniknúť ďalších 22-tisíc nových pracovných miest.

Iné - 16.04.2015
Pravda

Nezamestnanosť klesla od jari 2012 do dneška z 14,1 na 12, 3 %, aj keď kvôli výpadku sezónny pracovníkov na konci rokov 2012 a 2013 opäť mierne stúpla. Prognóza NBS potvrdzuje aj odhadovaný pokles nezamestnanosti v uvedených číslach. V roku 2016 by sa Slovensko malo s 11 % priblížiť priemeru eurozón...

Opatrenia smerujúce k podpore ekonomického rastu a rastu zamestnanosti prispeli k zrýchľovaniu dynamiky rastu ekonomiky SR, ktorá bude podľa najnovšej prognózy NBS rásť tempom 3,2 % HDP v tomto roku a 3,8 % HDP v roku 2016. V závere roka 2014 Slovensko dosahovalo 5. najsilnejší rast ekonomiky z krajín eurozóny.

Iné - 16.04.2015
Pravda

Podľa najnovších odhadov NBS má slovenské HDP za rok 2015 rásť o 3,2 % HDP a v roku 2016 o 3,8 %. V roku 2014 bolo Slovensko podľa Eurostatu na 5 resp. 4. mieste spolu so Slovinskom v raste HDP v rámci krajín eurozóny. Rovnako sedí že zamestnanosť rastie. Konštatuje to vo svojej&...

Spustené boli prvé z opatrení na podporu inovatívnych podnikateľských projektov, tzv. start-upov.

Iné - 16.04.2015
Zavádzajúce

Podpora startupov má na Slovensku nadobudnúť podobu hlavne v zjednodušení prístupu malých podnikateľov k bankovým úverom a zjednodušení zakladaní spoločností s ručením obmedzeným, znížením dane z príjmu. Plánované je od roku 2015 aj rozdávanie finančných kupónov. Hovorí o tom Koncepci...

Zaviedla sa daňová podpora firiem investujúcich do výskumu a vývoja formou superodpočtu vo výške 25 % z nákladov firmy na výskum a vývoj.

Iné - 16.04.2015
Pravda

Je pravdou, že počas vlády Roberta Fica bola schválená novela zákona o dani z príjmov, ktorá zaviedla možnosť odpočtu firiem investujúcich do výskumu a vývoja vo výške 25 %. Finančná správa 8. januára 2015 informuje: "S účinnosťou od 1. januára 2015 zavádza novela zákona o dani z príjmov (...

Na európskej úrovni Slovensko podporuje programy a iniciatívy na zvýšenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Iné - 16.04.2015
Pravda

V  období rokov 2012-2015 slovenská vláda podporila a zapojila sa do viacerých viacerých európskych iniciatív a programov, vrátane programov zameraných na zvýšenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Tento výrok preto považujeme za pravdivý.Slovenská republika podporovala iniciatívy týkajúce sa hos...

Presadili sme možnosť presunutia nevyčerpaných zdrojov z iných operačných programov fondov EÚ vo výške 225 mil. eur na podporu zamestnanosti a hospodárskeho rastu.

Iné - 16.04.2015
Pravda

Ministerstvu hospodárstva sa podarilo dňa 4. decembra 2012 dosiahnuť zvýšenie alokácie operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast o 225 miliónov eur. Zdroje boli presunuté z programu informatizácia- 170 mil. eur a z programu Doprava 55 mil. eur. Návrh bol schválený v decembri ...

Na podporu dlhodobo nezamestnaných a zvýšenie ich motivácie zamestnať sa bol zavedený dočasný súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy. Súbeh viacerých opatrení zvyšuje mesačný príjem bývalého dlhodobo nezamestnaného človeka o bezmála 100 eur, pri dvojici potenciálne až o 132 eur.

Iné - 16.04.2015
Pravda

Dočasný súbeh pomoci v hmotnej núdzi a mzdy vyplýva zo zákona, 308/2014 Zb., ktorý je v platnosti od začiatku roka 2015. Nárok na pomoc v hmotnej núdzi majú pôvodne dlhodobo nezamestnaní, ktorých zárobok nepresiahne dvojnásobok minimálnej mzdy. Zákon sa taktiež vzťahuje na osoby, ktor...

Zníženie zdravotných odvodov pre ľudí s nižšími príjmami od roku 2015 znižuje náklady práce a zvyšuje čistú mzdu nízkopríjmových zamestnancov. Opatrenie pozitívne ovplyvní približne 600-tisíc zamestnancov.

Iné - 16.04.2015
Pravda

Zníženie zdravotných odvodov pre nízkopríjmových zamestnancov platí od 1. januára 2015. V tomto prípade sa vymeriavací základ znižuje o odpočítateľnú položku. Opatrenie má podľa vlády ovplyvniť viac ako 600-tisíc ľudí. Podľa Štatistického úradu SR bolo v roku 2013 celkovo 1,967 milióna zamestnancov....

Spustili sme virtuálnu registračnú pokladnicu ako bezplatnú internetovú aplikáciu pre podnikateľov.

Iné - 16.04.2015
Pravda

Virtuálna registračná pokladnica je bezplatná aplikácia, ktorú od 1. apríla 2015 Finančné riaditeľstvo SR bezplatne poskytuje podnikateľom. Išlo o súčasť novely zákona a dani z príjmov, ktorá bola schválená (§ 30c) 30. októbra 2014. Virtuálna registračná pokladnica – VRP – u...

Podarilo sa opraviť a sfunkčniť po odchádzajúcej vláde prebratý nefunkčný daňový informačný systém.

Iné - 16.04.2015
Pravda

Daňový informačný systém, ktorého spustenie bolo pôvodne naplánované vládou I. Radičovej na rok 2012, bol čiastočne zavedený do fungovania v roku 2014, no vyskytli sa v ňom viaceré nedostatky. Dodnes sa ešte odstraňujú a vylaďujú nedostatky, systém je ale stabilizovaný a funkčný a preto výrok hodnot...

V roku 2012 bol schválený plán 50 opatrení na zlepšenie výberu daní a proti daňovým únikom. Mnohé z opatrení plánu sú už zavedené do praxe. Len pri DPH je odhadovaný dodatočný príjem za roky 2013 – 2015 viac ako 1,6 mld. eur.

Iné - 16.04.2015
Pravda

V roku 2012 bol skutočne schválený a v troch etapách zavedený tzv. Akčný plán boja proti daňovým podvodom, ktorý obsahoval 50 konkrétnych opatrení, z ktorých polovica bola zavedená do praxe v rokoch 2012-2013 a zvyšok by mal byť realizovaný do konca roka 2016. V roku 2013 mal štát oproti o...

Konsolidácia verejných financií bola realizovaná v súlade s predvolebnými sľubmi. Nezaťažili sme ľudí s nižšími a so strednými príjmami, ale banky, monopoly, firmy a ľudí s nadštandardnými príjmami.

Iné - 16.04.2015
Zavádzajúce

Vláda krokmi na konsolidáciu verejných financií získala najviac zdrojov zvýšením daní a odvodov. Aj keď je pravdou, že sa pri týchto opatreniach snažila vyhnúť priamemu postihu nízkopríjmových skupín, ako veľmi obecne deklarovala v predvolebných sľuboch, vo viacerých prípadoch sa jej to aj podľ...

K úsporám verejných financií prispeli aj viaceré čiastkové opatrenia, ako napr. zákonné obmedzenie poslancov NR SR zastávajúcich viacero volených funkcií poberať len jeden poslanecký plat a z iných funkcií len príjem na úrovni minimálnej mzdy.

Iné - 16.04.2015
Zavádzajúce

Novela zákona 32/2015 Zb. bola prijatá 4. februára 2015 a zavádza (okrem iného) úpravu, na základe ktorej búdu poslanci NR SR vykonávajúci viacero verejných funkcií (platených z verejných prostriedkov) zároveň, dostávať len poslanecký plat, pričom z iných funkcií im bude vyplaten...

Prijaté reformy penzijného systému a ozdravenie verejných financií viedli k zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Iné - 16.04.2015
Pravda

Od roku 2011 sa podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť index dlhodobej udržateľnosti výrazne zlepšil a na zlepšení sa podľa Rady najvýraznejšie podpísali reformné opatrenia z roku 2012 a konsolidácie z roku 2013. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Správa ďalej uvádza: "V roku 2014 neboli prijaté žia...

Slovensko bolo vyradené z procedúry nadmerného deficitu a Európska komisia nás zaradila do elitnej skupiny štyroch krajín eurozóny s najzodpovednejším rozpočtom.

Iné - 16.04.2015
Nepravda

Hoci je skutocne pravda, že Slovensko bolo vyradené z procedúry nadmerného deficitu, nie je pravdou, že Európska komisia zaradila slovenský rozpocet do elitnej skupiny štyroch krajín eurozóny s najzodpovednejším rozpoctom. V skutocnosti je slovenský rozpocet v top 5 najzodpovednejších rozpoctov...

Deficit verejných financií pre rok 2015 je na úrovni 2,49 %, úroveň verejného dlhu – 54,9 % HDP za rok 2014 – je jedna z najnižších z krajín eurozóny.

Iné - 16.04.2015
Nepravda

Deficit pre rok 2015 je plánovaný na úrovni 2,49 % HDD. Konečná, skutočná hodnota nie je známa a toto číslo sa môže zmeniť. Výrok ako celok hodnotíme ako nepravdivý, keďže verejný dlh v roku 2014 bol na úrovni 53,9 % HDP, čo bol celkovo piaty najnižší verejný dlh v rámci 18 krajín eurozóny. Dlh...

Posilnené bolo postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch: zmena Zákonníka práce, rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, posilnenie postavenia zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní.

Iné - 06.05.2015
Pravda

Postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch sa počas vlády Roberta Fica skutočne posilnilo, konkrétne sa rozšírila záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a taktiež sa posilnilo postavenie zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Rozširovanie záväznosti kole...

Posilnené bolo postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch: zmena Zákonníka práce, rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, posilnenie postavenia zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní.

Iné - 21.04.2015
Pravda

Postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch sa počas vlády Roberta Fica skutočne posilnilo, konkrétne sa rozšírila záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a taktiež sa posilnilo postavenie zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Rozširovanie záväznosti kole...

Pripravené Štátne vzdelávacie programy pre materské, základné školy a pre gymnáziá.

Iné - 17.04.2015
Pravda

ŠPU (Štátny pedagogický ústav) na svojom internetovom portáli predstavilo Inovovaný štátny vzdelávací program, ktorý vstúpi do platnosti a účinnosti 1. 9. 2015. Nový program je určený pre materské školy, základné školy, základné-umelecké školy a gymnáziá. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Tieto programy ...

Posilnené bolo postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch: zmena Zákonníka práce, rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, posilnenie postavenia zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní.

Iné - 17.04.2015
Pravda

Postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch sa počas vlády Roberta Fica skutočne posilnilo, konkrétne sa rozšírila záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a taktiež sa posilnilo postavenie zamestnanca pri agentúrnom zamestnávaní. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Rozširovanie záväznosti kole...

success
error