DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pripravené Štátne vzdelávacie programy pre materské, základné školy a pre gymnáziá.

Tri roky vlády Roberta Fica (100 opatrení) - 17.04.2015
Pravda

ŠPU (Štátny pedagogický ústav) na svojom internetovom portáli predstavilo Inovovaný štátny vzdelávací program, ktorý vstúpi do platnosti a účinnosti 1. 9. 2015. Nový program je určený pre materské školy, základné školy, základné-umelecké školy a gymnáziá. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Tieto programy sa zameriavajú hlavne na zmeny a menšie inovácie v učebných plánoch jednotlivých škôl. Ide napríklad o kladenie väčšieho dôrazu na oblasť jazykového vzdelávania, kde ostane povinným cudzím jazykom len anglický, pričom druhý cudzí jazyk sa stáva voliteľným predmetom. To v praxi znamená, že škola povinne ponúka žiakom jazyk z výberu nemeckého, francúzskeho, španielskeho a pod. ŠPU ďalej uvádza, že "inovácia učebného obsahu priniesla väčšiu prehľadnosť a logickejšiu nadväznosť jednotlivých učebných prvkov, čím sa znížil aj ich rozsah."

Dátum zverejnenia analýzy: 11.05.2015
success
error