DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Radoslav Procházka vs. Robert Kalinák
Hladinu politických vôd v poslednom týždni opät rozceril zákon o štátnom obcianstve a postup niektorých poslancov koalície, ktorí nepodporili spolocný postup koalicných strán. Jedným z nich bol aj Radoslav Procházka, ktorý svoje konanie prišiel obhájit do hlavnej diskusnej relácie STV. Spolu s Robertom Kalinákom sa v nej premiérovo stretli s moderátorkou Martou Janckárovou. V relácii dostali priestor, okrem zákona o štátnom obcianstve, aj pomery v slovenskom súdnictve a možné reformy súcasného stavu.

Radoslav Procházka

#SIEŤ
5 0 0 3

Robert Kaliňák

SMER-SD
7 0 5 4
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Radoslav Procházka
 • Robert Kaliňák
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Robert Kaliňák

SMER-SD

Posledná veta, táto vláda sa rozhodne zvýšiť napríklad cenu diaľničných známok s odôvodnením, že 4 roky sa tá cena nedvíhala to je presne rozdiel medzi nami.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Zavádzajúce

Dôvodov zvýšiť cenu diaľničných známok (pre motorové vozidlá do 3,5 tony, pozn.) bolo viacero a nielen fakt, že posledná úprava cien diaľničných nálepiek sa uskutočnila v roku 2005.Ministerstvo dopravy uvádza nasledovné odôvodnenie:"V roku 2008 a 2009 bol znížený očakávaný príjem z dôvodu nezaveden...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Minimalizácia negatívnych pokynov (v prokuratúre pozn.). Je to v závere a odporúčania Benátskej komisie. Jedno funkčné obdobie (Generálneho prokurátora pozn.) bez možnosti znovuzvolenia, opäť závery a odporúčania Benátskej komisie.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Pravda

K negatívnym pokynom sa v Správe Benátskej komisie píše:"Existujú dva rozličné, ale spojené druhy zneužitia, ktoré môžu súvisieť s politickými zásahmi alebo s chybnými rozhodnutiami prokuratúry. Prvý druh prináša stíhanie (...) Druhý, zradnejší a pravdepodobne bežnejší typ sa týka situácie, keď prok...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Výbor ministrov spravodlivosti, Rady Európy povedal, že Slovensko urobilo veľmi dobré reformy v roku 2007 až v roku 2009 a že skrátilo súdne konanie zo 17,5 mesiacov na 13 mesiacov.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Pravda

R. Kaliňák interpretuje správne rezolúciu Výboru ministrov Rady Európy. Tá v bode Všeobecné opatrenia hovorí:"Vítajúc mnoho organizačných reforiem prijatých v rokoch 2007-2010, aby napravili tieto problémy (dĺžku súdnych konaní pozn.) najmä:-navýšenie počtu sudcov,-vytvorenie nových súdov,-vytvoreni...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Myslím si, že je to taká výpovedná skratka toho, čo opozícia dnes zo vzťahu k snahám ministerky spravodlivosti a vládnej koalície v oblasti justície predvádza a normalizáciu má byť pokus o takú istú kontrolu (nakladania s verejnými zdrojmi, pozn.), ktorú minister (financií, pozn.) Ficovej vlády vykonal a dokonal dvakrát.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám zistiť či J. Počiatek ako minister financií v minulom volebnom období poslal dva krát kontrolu nakladania s verejnými zdrojmi na niektoré zo štátnych inštitúcií....

Radoslav Procházka

#SIEŤ

A som si včera všimol, že pán poslanec Fico publikoval v dennej tlači komentár, kde hovoril veľmi podobné veci, že vládna koalícia pestuje normalizáciu a politizáciu justície a ako jeden z prvých príkladov uviedol pokus ministra financií vykonať kontrolu nakladania s verejnými zdrojmi na Najvyššom súde.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Pravda

Nevieme, kde Robert Fico takýto komentár publikoval, oficiálnu verziu sme nenašli.Na stránke strany Smer sme našli článok sumarizujúci Ficove vyjadrenia, kde sa píše:"Najsilnejšia opozičná strana SMER-SD považuje súčasné kroky vlády SR v oblasti justície a prokuratúry za normalizáciu súdnictva a pr...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Namiesto toho, namiesto toho vymyslia politické komisie (komisia, ktorá má vyberať prokurátorov pozn.), kde si ministerstvo spravodlivosti nominuje dvoch, teda vládna koalícia vlastne troch tým pádom, absolútnu väčšinu, čiže pôjde o typickú politickú nomináciu, ktorá nebude absolútne transparentná a na základe politického rozdelenia Slovenska si jednotlivé strany dosadia svojich prokurátorov

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Pravda

V pripravovanej novele zákona o prokuratúre z dielne ministerstva spravodlivosti mimo iného (v položke vlastný materiál na strane 10, pozn.) píše:"§ 7aVýberová komisia(1) Výberové konanie podľa § 7 uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenuje generálny prokurátor z datab...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Moderátor: "Čo tým myslíte, že spolitizovaná voľba?" No, myslím predovšetkým to, že parlament má mať voľbu, už je samozrejme verejná a čo je najpodstatnejšie, že minister aj vláda sa vyjadrí 4 dni pred voľbou kto bude novým riaditeľom (RTVS pozn.) a už poslušne len parlament si dovolí, dovolí toto meno vo verejnej voľbe.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Pravda

Voľba riaditeľa RTVS sa konala 10. februára 2011. Minister kultúry Krajcer svoju preferenciu na post riaditeľa vyjadril dňa 8. februára 2011, teda 2 dni pred samotnou voľbou.Neboli to štyri dni, ale dva. Na podstate výroku to však nič nemení....

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Keď si pozriete európsky dohovor o občianstve, tak jeho článok 7 zmluvným stranám tohto dohovoru, vrátane Slovenskej republiky výslovne umožňuje stratu priamo zo zákona štátneho občianstva v prípade, že občan dobrovoľne nadobudne občianstvo iného štátu, čiže aj jednostranné opatrenie bez akýchľkovek podmienok by bolo prípustné.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Pravda

Európsky dohovor o občianstve:"Čl. 7. Strata občianstva zo zákona alebo z iniciatívy zmluvného štátu.1. Zmluvný štát nemôže vo svojej vnútroštátnej právnej norme ustanoviť stratu občianstva zo zákona alebo na základe iniciatívy zmluvného štátu okrem týchto prípadov:a) dobrovoľné nadobudnutie ďalšieh...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Maďarský prezident (P.Schmitt pozn.), ktorý tu bol, ktorý kritizoval, ktorý kritizoval tento zákon (slovenský zákon o štátnom občiansve, pozn.)...

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Pravda

Ako uvádza SITA a portál hnonline.sk počas návštevy Slovenska sa Pál Schmitt vyjadril, že by bolo dobré, aby občanom SR, ktorí požiadajú o maďarské občianstvo, ich občianstvo zostalo dvojité a neboli postihovaní sankciami."Získaním maďarského občianstva slovenský občan nezíska žiadne nadpráva. Okrem...

Robert Kaliňák

SMER-SD

My tým, že sme prijali zákon sme vlastne účinky maďarského zákona zastavili. Ukazuje sa to, že vlastne len jeden prípad bol taký, ktorý si požiadal o občianstvo a zároveň ho stratil.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Pravda

Podľa článku denníka Pravda z 25. januára 2011 prišlo o slovenské občianstvo zatiaľ 25 ľudí, z toho jedna osoba kvôli tomu, že prijala maďarské občianstvo. Aktualizovaná správa SITA (14.február) hovorí o 32 občanoch, ktorí stratili občianstvo a rovnako zatiaľ len v prípade jedného občana sa jednalo ...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Ja si nepamätám ani odsúdenie zásadnejšie zo strany Viktora Orbána, keď tu pochodovali maďarské gardy uniformované po slovenskom území.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Neoveriteľné

Nepodarilo sa nám nájsť vyjadrenie Orbána k pochodu maďarskej gardy na slovenskom území....

Robert Kaliňák

SMER-SD

Pozrite sa, dnes, dnes je to na našej vláde, ktorú máme a ja sa priznám, že som prekvapený, že posledné dni, kedy prebiehalo rokovanie o tomto zákone v parlamente som tam jednak nevidel ministra zahraničných vecí Mikuláša Dzurindu a ani som ho nepočul s ak tomu vyjadrovať v priebehu toho ako sa ten zákon prerokovával a úprimne povedané ani Iveta Radičová ako premiérka sa k tomu nejak nedostala.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Neoveriteľné

Nevieme či R. Kaliňák odkazuje k vyjadreniam premiérky a ministra zahraničných vecí na parlamentnej pôde alebo aj mimo nej.I.Radičová  v súvislosti s dvojakým občianstvom 28. januára 2011 vyjadrila názor, že Slovensko bude chcieť túto tému riešiť štandardnou medzivládnou zmluvou, pričom tento n...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Pokiaľ ide o ten súlad s programovým vyhlásením vlády, tak tam nie je napísané, že zrušíme, odstránime všetky účinky súčasnej zákonnej úpravy, ale dokonca je tam dvojnásobne zdôraznené, že eliminujeme, citujem teraz to programové vyhlásenie vlády "ide o elimináciu nežiadúcich negatívnych účinkov". Toto dvojnásobné použitie adjektív takýchto vymedzujúcich znamená jednu vec, že sa sústredíme na elimináciu tých dôsledkov súčasnej zákonnej úpravy, ktoré považujeme za negatívne a zároveň nežiadúce

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Pravda

V programovom vyhlásení vlády (s.48) sa uvádza:"V oblasti nadobudnutia štátneho občianstva vláda SR stanoví prísne pravidlá a kontrolu jeho udeľovania. Zmení zákonnú úpravu, ktorou Slovenská republika reaguje na zákon Maďarskej republiky o dvojakom občianstve, tak, aby zmena eliminovala nežiaduc...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Všeobecne vo svete platí, že sú to roky, sú to väčšinou roky, kedy môžete získať občianstvo či už v Spojených štátoch, v Kanade, v Novom Zélande, v Írsku, všade tam, kde sa naši občania rozhodli zotrvať dlhšie a takéto štandardné nadobudnutie občianstva ako je cez trvalý pobyt, to znamená prácu, niekedy aj štúdium.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Pravda

Pre získanie amerického občianstva musíte byť najskôr držiteľom "green card" (mať tam trvalý pobyt) a požiadať o občianstvo môžete po piatich rokoch (resp. troch ak ste získali zelenú kartu sobášom). Viac info v angličtine.Podmienkou na získanie kanadského občianstva je trvalý pobyt v Kanade, musíte...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Je teda naozaj zarážajúce, že väčšina, väčšina vládnej koalície chcela ustúpiť nátlaku Bélu Bugára a vydieraniu Bélu Bugára a samozrejme aj ustúpiť Viktorovi Orbánovi v tom, že by prijala zákon, ktorý by de facto plnohodnotne umožnil aplikovanie absolútne nedôstojného a neakceptovateľného zákona zo strany Maďarskej republiky, ktorá by rozšírila okruh občanom Maďarskej republiky na celé bývalé Uhorsko s tým, že vlastne za peniaze sociálneho, zdravotného a dôchodkového poistenia toho štátu, v ktorom sa ten človek nachádza.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Zavádzajúce

Maďarský zákon o dvojakom občianstve má exteritoriálne účinky, keďže sa týka Maďarov nežijúcich na území Maďarskej republiky, teda občanov iných štátov.Podľa portálu Sme.sk môžu maďarské občianstvo získať všetci tí, ktorých "predkovia boli maďarskí občania, alebo môžu preukázať pravdepodobný pôvod...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Dnes už im neustupuje a začal ustupovať Viktor Orbán v tom, že upravuje niektoré svoje vlastné zákony.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Zavádzajúce

Známy je len prípad mediálneho zákona, na ktorý sa zdvihla vlna kritiky predstavitelov európskych vlád, EK a poslancov EP.Správa SITA z dna 10. februára uvádza:"Madarská vláda predložila Európskej komisii (EK) návrhy zmien v kritizovanom mediálnom zákone, ku ktorému v januári vyjadrila výhrady eurok...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Vidíme dnes, že náladám a zákonom, ktoré presadzuje maďarská vláda Viktora Orbána neustupuje už ani Európa ako to niekedy v minulosti bolo.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Neoveriteľné

Jednotlivé frakcie EP kritizujú maďarský mediálny zákon.Predseda EK José Manuel Barroso povedal, že európska exekutíva zašle maďarským úradom žiadosť o vysvetlenie niektorých častí mediálneho zákona. EK sa vyjadrila, že zákon nespĺňa viaceré normy týkajúce sa slobody vyjadrovania (SME).Podľa luxembu...

Robert Kaliňák

SMER-SD

Nakoniec v tomto smere asi nemáme nejaké veľmi rozdielne názory, pretože nakoniec náš pozmeňovací návrh, nakoniec pozmeňovací návrh Igora Matoviča, ktorý mohol vzniknúť len vďaka podpisom poslancov strany Smer...

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Pravda

Podľa správy z agentúry TASR mohol poslanec Matovič predložiť svoj pozmeňovací návrh práve vďaka podpisom poslancov zo Smeru....

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Po druhé, myslím si, že konečne využijeme viac vynikajúci potenciál nášho ministra zahraničných vecí, ktorý už v minulosti preukázal, že je schopný dohodu vytĺcť aj za okolností, kde už na ňu všetci ostatné rezignovali. Moderátor: "Napríklad ten Krajanský zákon v minulosti." Napríklad

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Neoveriteľné

Postup Dzurindovej vlády počas prijímania Krajanského zákona v Maďarsku výstižne zhŕňa odborný článok V. Havlíka.Je pravdepodobné, že Maďarsko pripravilo neskoršie zmiernenie Krajanského zákona na naliehanie Slovenska, avšak akú úlohu v tom zohral vtedajší premiér Dzurinda nedokážeme overiť....

Robert Kaliňák

SMER-SD

Keď sa opýtate na to čo si myslí (Richard Sulík pozn.) o zákone o štátnom občianstve, ktorý je úplne najrozhodujúcejší pri tých vzťahoch medzi nami a Maďarskom o tom, aby sme odolávali tlaku Orbánovskej vlády, ktorej aj Európa už hovorí nie, tak na to povie, že je to nepodstatné, no to je škandál, je škandál, ak predseda parlamentu povie, že zákon o štátnom občianstve a jeho prerokovanie je nepodstatná vec.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Zavádzajúce

Sulík sa v relácii o O5M12 v súvislosti s dvojitým občianstvom vyjadril nasledovne:"....samozrejme všetko sa to odvíja od toho dvojitého občianstva, kde nie som odborník po prvé, musím teda oznámiť, že moje názory k tomuto sú skôr laické ako odborné. Ja sa venujem odvodom najmä. Po druhé, pre mňa t...

Robert Kaliňák

SMER-SD

V podstate koalícia naozaj mimoriadne nervózna a ukazuje sa, že spôsoby, ktoré zavádza do slovenskej politiky sa naozaj mimoriadne podobajú až by som povedal v niektorých prípadoch sú totožné s tým, čo bolo pred rokom 89.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Neoveriteľné

Vzhľadom na to, že R. Kaliňák vo svojom výroku bližšie nekonkretizuje údajné spôsoby terajšej vlády, ktoré by sa mali podobať na niektoré prípady pred rokom 89, hodnotíme výrok ako neoveriteľný....

Robert Kaliňák

SMER-SD

To je presne rozdiel medzi našou vládou a touto novou vládou. Za našej vlády 4 roky boli stabilné energie, boli plus mínus stabilné ceny.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Zavádzajúce

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje inflácie a údaje cien za elektrinu a plyn pre domácnosti v SR za roky 2006, 2007, 2008, 2009.2006200720082009Inflácia (v %)4,31,93,90,9Ceny za elektrinu (EUR/ kWh)0,12160,12920,11480,1294Ceny za plyn (EUR/ GJ)9,12199,649,59810,781...

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Koncom decembra sa uskutočnilo plenárne zhromaždenie Benátskej komisie, už sme ju dnes spomínali a prijalo závery a odporúčania vo vzťahu k európskym štandardnom nezávislosti aj čo sa týka sudcov aj čo sa týka prokurátorov. Veci, ktoré sú obsiahnuté v tých záveroch a odporúčaniach sú v návrhu ministerky spravodlivosti, ktoré predložila do pripomienkového konania.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Neoveriteľné

Správa Benátskej komisie má 20 strán, Žitňanskej návrh novely zákona o prokuratúre má tiež pekný rozsah a nie som schopná tieto dve veci porovnať ešte s ohľadom na to, že nemám právne vzdelanie....

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Opozícia (terajšia pozn.) nie že jej nevadilo, ale priamo sa podieľala na tom, keď sa prominentný sudca zo dňa na deň stal politikom a potom sa zo dňa na deň stal prominentným sudcom nepovedala ani slovo, keď nebohú doktorku Laukovú hrubo šikanovali len za to, že si dovolila upozorniť na pokus o ovplyvňovanie nezávislosti v konkrétnej veci, nepovedali ani slovo, keď boli sudcovia presúvaní z agendy do agendy, z oddelenia na oddelenie len a disciplinárne šikanovaní len preto, že neboli dostatočne poslušní, nepovedali nič, keď sudcu Kanderu, ktorým sa sudcovský stav mohol pýšiť de facto vyštvali pod naozaj úbohou zámienkou, ale si chodili na súde po vysoké odškodné z takzvanej ujmy na povesti a toto bola ich snaha o ochranu justície pred politizáciou a normalizáciou.

O 5 minút 12 - 14.02.2011
Pravda

Co sa týka sudkyni Laukovej - Gabriela Bulubašová, ktorá sa pokúsila ovplyvnit Laukovú pri rozhodovaní bola z funkcie predsednícky Okresného súdu Bratislava I odvolaná, avšak ostala tam pôsobit ako radová sudkyna.Prípad Kanderu - Štefan Harabin podal návrh na disciplinárne konanie voci Kanderovi. Ha...

success
error