DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Minimalizácia negatívnych pokynov (v prokuratúre pozn.). Je to v závere a odporúčania Benátskej komisie. Jedno funkčné obdobie (Generálneho prokurátora pozn.) bez možnosti znovuzvolenia, opäť závery a odporúčania Benátskej komisie.

Radoslav Procházka vs. Robert Kalinák - 14.02.2011
Pravda

K negatívnym pokynom sa v Správe Benátskej komisie píše:

"Existujú dva rozličné, ale spojené druhy zneužitia, ktoré môžu súvisieť s politickými zásahmi alebo s chybnými rozhodnutiami prokuratúry. Prvý druh prináša stíhanie (...) Druhý, zradnejší a pravdepodobne bežnejší typ sa týka situácie, keď prokurátor nezačne trestné stíhanie, hoci by mal (...) V zásade je možné ťažšie čeliť negatívnemu pokynu nezačať trestné stíhanie, pretože tak ľahko nepodlieha súdnej kontrole. Právo obete požadovať súdne preskúmanie prípadov, keď sa nezačalo s trestným stíhaním, je potrebné rozvinúť, aby bolo možné tento problém prekonať. Napriek tomu sa ale táto správa nebude podrobnejšie zaoberať touto problematikou."

Ak prihliadneme, že minimalizáciou sa nemyslí úplne odstránenie, len prísnejšia regulácia, môžme túto časť výroku interpretovať ako pravdivú.

K funkčnému obdobie prokurátora sa uvádza:

"U prokurátora, podobne ako sudcu, nevyhnutne nastane situácia, že bude musieť prijať nepopulárne rozhodnutia, ktoré sa môžu stať terčom kritiky médií, ako aj predmetom politických sporov. Z týchto dôvodov je potrebné zabezpečiť primerané
funkčné obdobie
a vhodné opatrenia pre funkčné povýšenie, disciplinárne opatrenie a odvolanie z funkcie, ktoré zabezpečia, že prokurátor sa nemôže stať obeťou za prijatie nepopulárneho rozhodnutia."


O funkčnom období generálneho prokurátora: "Generálny prokurátor by mal byť vymenovaný bez časového obmedzenia alebo na relatívne dlhé obdobie, a to bez možnosti znovuzvolenia po skončení jeho funkčného obdobia. Trvanie jeho funkčného obdobia by sa nemalo presne zhodovať s obdobím, na aké bol zvolený parlament."

Aj tento bod interpretoval R. Procházka korektne.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.02.2011
success
error