DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Pokiaľ ide o ten súlad s programovým vyhlásením vlády, tak tam nie je napísané, že zrušíme, odstránime všetky účinky súčasnej zákonnej úpravy, ale dokonca je tam dvojnásobne zdôraznené, že eliminujeme, citujem teraz to programové vyhlásenie vlády "ide o elimináciu nežiadúcich negatívnych účinkov". Toto dvojnásobné použitie adjektív takýchto vymedzujúcich znamená jednu vec, že sa sústredíme na elimináciu tých dôsledkov súčasnej zákonnej úpravy, ktoré považujeme za negatívne a zároveň nežiadúce

Radoslav Procházka vs. Robert Kalinák - 14.02.2011
Pravda

V programovom vyhlásení vlády (s.48) sa uvádza:

"V oblasti nadobudnutia štátneho občianstva vláda SR stanoví prísne pravidlá a kontrolu jeho udeľovania. Zmení zákonnú úpravu, ktorou Slovenská republika reaguje na zákon Maďarskej republiky o dvojakom občianstve, tak, aby zmena eliminovala nežiaduce negatívne účinky tohto zákona na občanov Slovenskej republiky."

Dátum zverejnenia analýzy: 13.02.2011
success
error