DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Keď si pozriete európsky dohovor o občianstve, tak jeho článok 7 zmluvným stranám tohto dohovoru, vrátane Slovenskej republiky výslovne umožňuje stratu priamo zo zákona štátneho občianstva v prípade, že občan dobrovoľne nadobudne občianstvo iného štátu, čiže aj jednostranné opatrenie bez akýchľkovek podmienok by bolo prípustné.

Radoslav Procházka vs. Robert Kalinák - 14.02.2011
Pravda

Európsky dohovor o občianstve:

"Čl. 7. Strata občianstva zo zákona alebo z iniciatívy zmluvného štátu.

1. Zmluvný štát nemôže vo svojej vnútroštátnej právnej norme ustanoviť stratu občianstva zo zákona alebo na základe iniciatívy zmluvného štátu okrem týchto prípadov:

a) dobrovoľné nadobudnutie ďalšieho občianstva..."

Dátum zverejnenia analýzy: 13.02.2011
success
error