DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Po druhé, myslím si, že konečne využijeme viac vynikajúci potenciál nášho ministra zahraničných vecí, ktorý už v minulosti preukázal, že je schopný dohodu vytĺcť aj za okolností, kde už na ňu všetci ostatné rezignovali. Moderátor: "Napríklad ten Krajanský zákon v minulosti." Napríklad

Radoslav Procházka vs. Robert Kalinák - 14.02.2011
Neoveriteľné

Postup Dzurindovej vlády počas prijímania Krajanského zákona v Maďarsku výstižne zhŕňa odborný článok V. Havlíka.

Je pravdepodobné, že Maďarsko pripravilo neskoršie zmiernenie Krajanského zákona na naliehanie Slovenska, avšak akú úlohu v tom zohral vtedajší premiér Dzurinda nedokážeme overiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.02.2011
success
error