DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Je teda naozaj zarážajúce, že väčšina, väčšina vládnej koalície chcela ustúpiť nátlaku Bélu Bugára a vydieraniu Bélu Bugára a samozrejme aj ustúpiť Viktorovi Orbánovi v tom, že by prijala zákon, ktorý by de facto plnohodnotne umožnil aplikovanie absolútne nedôstojného a neakceptovateľného zákona zo strany Maďarskej republiky, ktorá by rozšírila okruh občanom Maďarskej republiky na celé bývalé Uhorsko s tým, že vlastne za peniaze sociálneho, zdravotného a dôchodkového poistenia toho štátu, v ktorom sa ten človek nachádza.

Radoslav Procházka vs. Robert Kalinák - 14.02.2011
Zavádzajúce

Maďarský zákon o dvojakom občianstve má exteritoriálne účinky, keďže sa týka Maďarov nežijúcich na území Maďarskej republiky, teda občanov iných štátov.

Podľa portálu Sme.sk môžu maďarské občianstvo získať všetci tí, ktorých "predkovia boli maďarskí občania, alebo môžu preukázať pravdepodobný pôvod z Maďarska (tým sa chápe aj Uhorsko, pozn.) a znalosť maďarského jazyka."

Za zavádzajúce a manipulatívne považujeme tvrdenie, že by sa dovtedy slovenský (prípadne iný) občan stal maďarským občanom za peniaze pôvodného štátu. Tento občan by mal nárok na spomenuté sociálne výhody z titulu dovtedajšieho pôsobenia a platenia odvodov a poistného v SR (alebo iných štátoch). Nevidíme preto súvis spájania sociálnych výhod s nadobúdaním občianstva.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.02.2011
success
error