DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Platový kompromis a chýbajúce milióny
Minister financií bol asi velmi zaneprázdnený, ked si za celý týžden nestihol lepšie naštudovat štatistiky o pocte pocte žiakov na ucitela, o poklese žiakov v najbližších rokoch, a taktiež o vývoji platov za posledné roky. Pomer poctu žiakov na jedného ucitela sa stáva populárnym evergeenom u vládnych predstavitelov. Peter Kažimír opät spomenul, že v slovenských školách je dnes približne 11 žiakov na jedného ucitela. Na základe údajov OECD a Eurostatu sa však pocet žiakov na jedného ucitela pohybuje v intervale od 14 do 17, v závislosti od štatistiky a druhu školy. Obcan sa tak právom môže pýtat, ci sa vládni predstavitelia riadia heslom "opakovaná nepravda sa stane pravdou", alebo je prícinou neovládanie základných štatistík. Tento jav však nie je nicím výnimocným ani v opozicných radoch. Ivan Štefanec sa snažil presvedcit divákov a možno aj samého seba, že vláda Ivety Radicovej znížila deficit o 3,5 p. b. Aj v prípade, že sa slovenskí politici "trafia" do správnej štatistiky, casto chýba správna interpretácia údajov. Takto zaváhal Ivan Štefanec, ked síce správne uviedol, že strata vo výbere DPH sa zvyšovala za prvej vlády Roberta Fica, no nesprávne uviedol roky, kedy mal byt nárast najvyšší.

Peter Kažimír

SMER-SD
4 5 0 0

Ivan Štefanec

KDH
5 1 1 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Peter Kažimír
 • Ivan Štefanec
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Ivan Štefanec

KDH

Nárast cien je zhruba na takej úrovni ako za minulej vlády, za minulého pôsobenia minulý rok.

V politike - 03.12.2012
Pravda

Výrok Ivana Štefanca hodnotíme ako pravdivý, pretože podľa údajov ŠÚ SR ako aj zahraničných štatistík je miera inflácie v roku 2011 približne na rovnakej úrovni ako predbežná priemerná inflácia v roku 2012.Podľa databázy Eurostat bola v roku 2011 inflácia na úrovni 4,1%. Rovnakú mieru inflácie (4,06...

Ivan Štefanec

KDH

Prenieslo (zvýšenie DPH, pozn.) sa to do cien a štatistický úrad vypočítal, že sa to premietlo, 1 % prenieslo do cien o 0,4 %.

V politike - 03.12.2012
Pravda

I. Štefanec správne uvádza premietnutie zvýšenia DPH do cien. I. Štefanec vychádza z analýzy NBS, ktorá však vychádza z údajov Štatistického úradu SR. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Analýza (.pdf, s.16) Národnej banky Slovenska Dopad januárového zvýšenia DPH na spotrebiteľské ceny vych...

Ivan Štefanec

KDH

95 % nášho domáceho produktu je v súkromných rukách.

V politike - 03.12.2012
Pravda

Podiel súkromného sektora na HDP bol v roku 2009 na úrovni 93,4%. Podľa časových údajov Infostatu, tento podiel súkromného sektora na HDP každoročne mierne rastie. Demagog.sk nezistil novšie údaje, ktoré by uvádzali podiel súkromného sektora na HDP. Je preto pravdou, že HDP je tvorené súkromným...

Ivan Štefanec

KDH

Platí zákon, podľa ktorého do 5 rokov má finančná správa právo vyrúbiť doplatky ak nejaké pochybenia sa stali.

V politike - 03.12.2012
Pravda

Ivan Štefanec hovorí pravdu ako pravdivý, pretože podľa zákona 563/2009 o správe daní (.pdf, s.24) o správe daní má finančná správa právo do 5 rokov vyrúbiť daň. Inými slovami, zákon definuje, že zánik práva vyrúbiť daň zaniká po piatich rokoch. "§ 69Zánik práva vyrubiť daň(1) Ak tento zákon alebo o...

Ivan Štefanec

KDH

Za prvej Ficovej vlády začal pokles výberu DPH najmä v rokoch 2007 - 2008.

V politike - 03.12.2012
Zavádzajúce

I. Štefanec síce správne uvádza, že strata z výberu DPH zacala rást pocas prvej vlády Roberta Fica, no na druhej strane, nesprávne uvádza roky v ktorých mal byt pokles výberu DPH najvyšší. I. Štefanec pracuje so správnymi údajmi, no nesprávne ich interpretuje. Výrok preto hodnotíme ako zavádzaj...

Peter Kažimír

SMER-SD

Výber daní z príjmov právnických osôb, tam bol výpadok v roku 2011 skoro 100 miliónov eur.

V politike - 03.12.2012
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v relácií Na telo 7. októbra 2012.V roku 2011 ako aj v roku 2012 sa jedná o približne 100 miliónov eur nižší výber DPPO. Výrok P. Kažimíra hodnotíme ako pravdivý.P. Kažimír vychádza z daňovej prognózy (s.2) IFP z 27. septembra 2012. Prognóza znižuje odhad daní z príjmo...

Ivan Štefanec

KDH

Zákonník práce, zrušenie rovnej dane, zvyšovanie dane, zvyšovanie odvodov, zvyšovanie poplatkov, veď už teraz na to reagujú firmy samozrejme, optimalizujú si dane, presúvajú svoju výrobu do ďalších krajín a samozrejme chýba štátnej kase to, čo chýba. O tom už začala hovoriť aj Národná banka Slovenska tento týždeň.

V politike - 03.12.2012
Pravda

V novembrovom bulletine NBS sa skutočne uvádza, že za zvyšovaním nezamestnanosti, je aj obava firiem z úprav pracovnej a sociálnej legislatívy, a tým zo zhoršovaním flexibility trhu práce. NBS taktiež poukazuje na fakt, že dane z práce a kapitálu (príjmové dane) znižujú dlhodobý rast ekonomiky najvi...

Peter Kažimír

SMER-SD

V roku 2010 pre pripomienku bola posledná valorizácia platov v štátnej verejnej správe o 1 %. Odvtedy je to nula.

V politike - 03.12.2012
Pravda

Podobný výrok Petra Kažimíra sme už overovali v relácií O 5 minút 12 zo 16. septembra 2012.Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože k 1. januáru 2010 skutočne prišlo k poslednej valorizácii platov zamestnancov štátnej správy o 1 % a odvtedy sa platy zmrazili. V zákone o štátnom rozpočte 2010 je posledn...

Peter Kažimír

SMER-SD

No ak hovoríme aj o nepedagogických aj pedagogických, určite nikdy nedošlo k navýšeniu miezd o viac alebo 10%.

V politike - 03.12.2012
Nepravda

Na základe údajov UIPŠ a našich prepočtov, bol rast miezd pedagogických a nepedagogických resp. všetkých zamestnancov v regionálnom školstve za posledných 10 rokov o viac ako 10% v roku 2006.Analýzu platov zamestnancov (pedagogických aj nepedagogických) v regionálnom školstve sme robili na základe č...

Ivan Štefanec

KDH

My sme išli, pripomínam, s konsolidáciou cez 3,5 % dole.

V politike - 03.12.2012
Nepravda

Podľa údajov Eurostat, bol deficit v roku 2010 na úrovni -7,7% HDP. Na konci roka 2011 bol deficit -4,9% HDP, čo predstavuje zníženie o 2,8% HDP. I. Štefanec nesprávne uvádza zníženie deficitu počas vlády I. Radičovej. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. Rozpočet na rok 2012 plánuje defi...

Peter Kažimír

SMER-SD

50 miliónov (na zdravotníkov, pozn.) sme si vyžiadali do rozpočtu ako rezervu, preto sme spriechodnili prijatie rozpočtu. Nehlasovali sme za zaňho.

V politike - 03.12.2012
Pravda

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2012 bol prijatý 7. decembra 2011. Za návrh vtedy hlasovalo z prítomných 133 poslancov 75, proti bolo 54 a 4 sa zdržali. Zákon bol prijatý aj vďaka absencii 17 poslancov z poslaneckého klubu SMER-SD, ktorí znížili kvórum, pričom žiadny z poslancov SMERu nehlasoval za....

Peter Kažimír

SMER-SD

V roku 1989 sme mali 20 žiakov na jedného učiteľa, dneska ich máme niečo vyše 11.

V politike - 03.12.2012
Nepravda

V roku 1989 bol počet 20 žiakov na jedného učiteľa len na základných školách, celkovo bol počet žiakov na učiteľa v roku 1989 18,2.  Podľa dostupných štatistík OECD a Eurostat bol počet žiakov na učiteľa v intervale od 14 do 17 žiakov na jedného učiteľa v závislosti o typu školy a štatistiky. P...

Peter Kažimír

SMER-SD

Medzi rokom 12 a 13 sa zníži počet žiakov o 10 tisíc, medzi rokmi 11 a 12 to bolo 20 tisíc žiakov.

V politike - 03.12.2012
Nepravda

Podľa prognózy Ústavu pre informácie a prognózy školstva (pdf., s, 5-8) klesol počet žiakov na základných a stredných školách v roku 2012 oproti predchádzajúcemu roku o približne viac ako 24 tisíc žiakov. Podľa prognózy, má v roku 2013 klesnúť počet žiakov na základných a stredných školách...

Peter Kažimír

SMER-SD

Prvá prognóza, bola vo februári, ešte pod vaším vedením a dala dole príjmy o 125 miliónov eur. V júni o dohromady 196 miliónov eur. V septembri 362 miliónov eur. A dnes prvých 10 mesiacov, to znamená, až do konca októbra, 640 mil.eur.

V politike - 03.12.2012
Nepravda

P.Kažimír pravdepodobne hovorí o prognózach, ktoré vypracoval Inštitút finančnej politiky. Čísla, ktoré uvádza sa však nezhodujú s číslami, ktoré sme sa nachádzajú v prognózach, hodnotíme preto jeho výrok ako nepravdivý.Februárová daňová prognóza (s. 1) Inštitútu finančnej politiky z februára 2...

Peter Kažimír

SMER-SD

Rezort vedený mojim predchodcom Ivanom Miklošom, ktorý v podstate zaviedol pre samosprávy povinnosť zdaňovať výnos alebo zisk z predaja takýchto nehnuteľností.

V politike - 03.12.2012
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože od 1. januára 2011, teda v období pôsobenia Ivana Mikloša ako ministra financií nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmov. Proti návrhu zdaniu zisku z predaja nehnuteľností namietalo v novembri 2011 Prezídium Únie miest Slovenska. Podľa te...

Peter Kažimír

SMER-SD

V rokoch 2006 až 2010 stúpli mzdy učiteľov o 24 %. Bolo to najviac v tomto volebnom období, stúpli platy učiteľov najviac za celé obdobie od roku 1989. Ako ideme po volebných obdobiach, za vaše úbohé necelé dvojročné obdobie to bolo 1,33 %,

V politike - 03.12.2012
Nepravda

Tvrdenie, že rast počas prvej vlády Róberta Fica bol najvyšší v období od roku 1989, hodnotíme ho ako nepravdivé, keďže počas 2. vlády Vladimíra Mečiara (1994-1998) rástli platy učiteľov o vyše 62%.Minister financií P. Kažimír nešpecifikuje, o ktorých kategóriách učiteľov hovorí. Pristúpili sme...

success
error