DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

V roku 1989 sme mali 20 žiakov na jedného učiteľa, dneska ich máme niečo vyše 11.

Platový kompromis a chýbajúce milióny - 03.12.2012
Nepravda

V roku 1989 bol počet 20 žiakov na jedného učiteľa len na základných školách, celkovo bol počet žiakov na učiteľa v roku 1989 18,2.  Podľa dostupných štatistík OECD a Eurostat bol počet žiakov na učiteľa v intervale od 14 do 17 žiakov na jedného učiteľa v závislosti o typu školy a štatistiky. P. Kažimír uvádza podstatne nižšie číslo, výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Údaje o veľkosti tried v oblasti základného aj stredného školstva poskytuje štúdia OECD Education at a Glance 2012,( s.444, pdf). Podľa tejto štúdie sa Slovensko nachádza tesne nad priemerom OECD 16 študentov na jedného učiteľa na základných školách. Počet žiakov na učiteľa na stredných školách sa pohybuje približne na úrovni priemeru OECD - 14 žiakov na jedného učiteľa

Podľa údajov Svetovej banky bol na základných školách v roku 2010, 15 žiakov na jedného učiteľa

Pomer učiteľa na žiaka bol podľa Eurostatu na slovenských základných školách 17,1 žiaka na jedného učiteľa v roku 2010, čo bol mierny pokles oproti roku 2009 – 17,7 žiaka na učiteľa na základných školách. V roku 2000 bol počet žiakov na jedného učiteľa na základných školách 18,3.

Denník SME 25. novembra 2012 tiež cituje štatistiky OECD a Eurostatu a počte žiakov na jedného učiteľa. 

"Podľa európskeho štatistického úradu patrí Slovensko medzi krajiny, kde na učiteľa pripadá najviac žiakov. Na prvom stupni základných škôl pripadalo v roku 2010 na každého učiteľa 17,1 žiaka, na druhom stupni 13,6 žiaka a na stredných školách 14,6 žiaka. ...OECD vychádza v priemere na jedného učiteľa prvého stupňa základnej školy 15,9 žiaka, na druhom stupni je to 13,7."

Ministerstvo školstva vedy a výskumu SR počíta pomer žiakov na učiteľa podľa inej metodiky ako Eurostat a OECD.

"Naše ministerstvo použilo inú metodiku ako Eurostat a OECD a k stálym učiteľom prirátalo aj takých, ktorí vyučujú čo i len jednu hodinu týždenne."

Podľa Ústavu informácií a prognóz školstva v roku 1989 bol 
počet žiakov (ZŠ, SOŠ, SOU, gymnáziá) 1 011 400 žiakov. Počet učiteľov bol 55 700. Z toho vyplýva, že celkovo bol v roku 1989 približne 18,2 žiaka na jedného učiteľa. 

Ak by sme brali len do úvahy počet žiakov na ZŠ 724 200 a počet učiteľov na ZŠ 36 200, po prepočítaní vychádza 20 žiakov na učiteľa. 

Na stredných školách (gymnáziách, SOŠ a SOU) študovalo spolu 287 200 žiakov a učilo 19 500 pedagógov, z toho vyplýva 14,7 žiaka na učiteľa.

Podľa dokumentu UIPŠ Prognózovanie ukazovateľov v regionálnom školstve (pdf, str. 8) môžeme vidieť, že počet žiakov na učiteľa bol znížený vďaka poklesu zapísaných detí do škôl a nie výrazným nárastom počtu učiteľov. 


Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error