DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Medzi rokom 12 a 13 sa zníži počet žiakov o 10 tisíc, medzi rokmi 11 a 12 to bolo 20 tisíc žiakov.

Platový kompromis a chýbajúce milióny - 03.12.2012
Nepravda

Podľa prognózy Ústavu pre informácie a prognózy školstva (pdf., s, 5-8) klesol počet žiakov na základných a stredných školách v roku 2012 oproti predchádzajúcemu roku o približne viac ako 24 tisíc žiakov. Podľa prognózy, má v roku 2013 klesnúť počet žiakov na základných a stredných školách o približne 19 tisíc žiakov. P. Kažimír neuvádza presné čísla, preto výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

ÚIPŠ vo svojej prognóze uvádza odhadovaný vývoj počtu žiakov až do roku 2025. Za žiakov považujeme študentov základných a stredných škôl od 6 rokov do 19 rokov. Kategóriu šesť ročných žiakov základných škôl, sme do analýzy nezapočítali lebo títo žiaci sa nachádzajú v kategórií žiakov vo veku 6 až  9 rokov.

Vývoj žiakov na základných a stredných školách:
rok6-9 roční ZŠ10-14 roční ZŠ15 ročný ZŠ15-18 roční SŠ19 roční SŠSpoluMedziročný rozdiel
20112111562778605961825848473411880529 x
2012212654267685579912451207230985575924 770
2013215570262734565302358016593283656719 192

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error