DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Prvá prognóza, bola vo februári, ešte pod vaším vedením a dala dole príjmy o 125 miliónov eur. V júni o dohromady 196 miliónov eur. V septembri 362 miliónov eur. A dnes prvých 10 mesiacov, to znamená, až do konca októbra, 640 mil.eur.

Platový kompromis a chýbajúce milióny - 03.12.2012
Nepravda

P.Kažimír pravdepodobne hovorí o prognózach, ktoré vypracoval Inštitút finančnej politiky. Čísla, ktoré uvádza sa však nezhodujú s číslami, ktoré sme sa nachádzajú v prognózach, hodnotíme preto jeho výrok ako nepravdivý.

Februárová daňová prognóza (s. 1) Inštitútu finančnej politiky z februára 2012 hovorí: 
"Celkový negatívny vplyv na saldo verejnej správy z titulu aktualizácie daňových prognóz vrátane zmeny nominálneho HDP sa v roku 2012 odhaduje na úrovni 0,2% HDP (128,2 mil. Eur. pozn.) s miernym rastom v ďalších rokoch na úroveň 0,4% HDP v roku 2013 a 0,5% HDP v roku 2014."

V júni 2012 IFP zmenil odhady daňových a odvodových príjmov oproti 
predchádzajúcej prognóze z februára 2012. Podľa prognóz z júna 2012 mal príjmy nižšie o približne 261 miliónov eur. 
"...Naopak významný negatívny príspevok k zmene prognózy -0,4%
HDP
(261 miliónov eur., pozn.) mala aktualizácia odhadu plnenia daní v tomto roku, stagnujúci výnos spotrebnej dane z minerálnych olejov a najmä neistý vývoj DPH."

Septembrová  prognóza IFP uvádza, že oproti súčasnému návrhu rozpočtu je výpadok na príjmoch 233 miliónov eur v roku 2013.

"Predchádzajúce odhady daňovo-odvodových príjmov verejnej správy pre roky 2012 a 2013 znižujeme približne o 0,2% HDP a 0,3% HDP v rokoch 2012 a 2013, bez zohľadnenia pozitívnych vplyvov konsolidačných opatrení na strane príjmov. Pokles očakávaných daňových a odvodových príjmov oproti júlu je spôsobený predovšetkým revíziou makroekonomickej prognózy, znížením výnosu dane z príjmu právnických osôb za rok 2011 a mierne horším  výberom dane z pridanej hodnoty. Výpadok príjmov oproti súčasnému návrhu rozpočtu verejnej správy je 233 miliónov eur v roku 2013."

Podľa aktualizácie prognózy daňových a odvodových príjmov na roky 2012-2015 boli upravené prognózy smerom nadol. 

 "V porovnaní s júnovou prognózou dochádza k revidovaniu prognózy smerom nadol. Celkový pokles daňových a odvodových príjmov v roku 2012 a 2013 bez legislatívy sa odhaduje na úrovni 166 mil. eur a 217,6 mil. eur (0,2 a 0,3% HDP)." 

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error