DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Štefanec

KDH

95 % nášho domáceho produktu je v súkromných rukách.

Platový kompromis a chýbajúce milióny - 03.12.2012
Pravda

Podiel súkromného sektora na HDP bol v roku 2009 na úrovni 93,4%. Podľa časových údajov Infostatu, tento podiel súkromného sektora na HDP každoročne mierne rastie. Demagog.sk nezistil novšie údaje, ktoré by uvádzali podiel súkromného sektora na HDP. Je preto pravdou, že HDP je tvorené súkromným sektorom približne na úrovni 95%, ako tvrdí I. Štefanec.


Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error