DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Rezort vedený mojim predchodcom Ivanom Miklošom, ktorý v podstate zaviedol pre samosprávy povinnosť zdaňovať výnos alebo zisk z predaja takýchto nehnuteľností.

Platový kompromis a chýbajúce milióny - 03.12.2012
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože od 1. januára 2011, teda v období pôsobenia Ivana Mikloša ako ministra financií nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmov. Proti návrhu zdaniu zisku z predaja nehnuteľností namietalo v novembri 2011 Prezídium Únie miest Slovenska. Podľa tejto novely podliehajú (.pdf, s.2) príjmy z predaja a prenájmu majetku samospráv zdaneniu, dovtedy boli od daní oslobodené.


"Predmetom dane z príjmov daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie sú podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou."

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2012
success
error